Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Varkenshouderij

Vertrouwen van varkenshouders beperkt toegenomen
2/10/2021

Het vertrouwen van ondernemers in de varkenshouderij is in het vierde kwartaal van 2020 verder herstelt van een dip in het tweede kwartaal van 2020. De index steeg beperkt met 1,5 punt naar ruim 13 punten. Het herstel was te danken aan een hogere stemmingsindex (4 punten) en een beperkte teruggang van de verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn (-0,5 punt). Uit beide indicatoren wordt de Agro Vertrouwensindex samengesteld.
Met een Agro Vertrouwensindex van 13 punten ligt het vertrouwen van ondernemers in de varkenshouderij iets boven dat van de totale land- en tuinbouw en nagenoeg op het niveau van het langjarige gemiddelde van deze sector. Het langlopende gemiddelde is namelijk ruim 12 punten.
 
De stemmingsindex, die de huidige situatie op het varkensbedrijf weergeeft, steeg in het vierde kwartaal met bijna 4 punten. Hiermee herstelt de stemming zich verder na een stevig negatieve correctie in het tweede kwartaal. Toen daalde deze stemmingsindex met 30 punten. De huidige stemmingsindex van 19 punten ligt 5 punten hoger dan het langjarig gemiddelde en is nagenoeg gelijk aan de stemmingsindex van de totale land- en tuinbouw. 
 
Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend) zijn ondernemers opnieuw sterk negatiever dan een kwartaal eerder (-14 punten). De index komt hiermee op -35 punten. De daling komt vooral omdat de opbrengstprijzen opnieuw negatiever zijn beoordeeld dan een kwartaal eerder. Deze index daalde met bijna 17 punten. Drie kwartalen geleden noteerde deze index nog een plus van 61 punten. Ook de omzet- en winstindex daalden met respectievelijk meer dan bijna 19 en bijna 13 punten. De producties zijn ook lager beoordeeld dan in het vorige kwartaal en ook de kosten drukten zwaarder op de bedrijfsvoering.

De verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn bleven nagenoeg onveranderd (-0,5 punt). De index was en blijft afgerond 8 punten.

Over de verwachte situatie voor de komende 12 maanden zijn ondernemers positiever geworden. De index steeg met 14 punten. De index is door deze stijging echter nog niet boven nul gekomen. De index bleef steken op -4 punten. Dat betekent dat voor het vierde kwartaal op rij de pessimistische ondernemers in de merderheid zijn. Hoewel alle onderliggende indicatoren een positievere verwachting lieten zien dan een kwartaal eerder, de kosten uitgezonderd, bleef het merendeel van de onderliggende indicatoren negatief. Opvallend was wel dat ondernemers de opbrengstprijzen hoger inschatten dan ze een kwartaal eerder deden.  

Voor actuele ontwikkelingen in de varkenshouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren of de liquiditeitsmonitor raadplegen.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page