Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Varkenshouderij

Vertrouwen varkenshouders na 3 kwartalen van daling, toegenomen
2/16/2018

Het vertrouwen in de varkenshouderij is in het vierde kwartaal van 2017 weer wat gestegen. De stijging komt nadat in drie achtereenvolgende keren het vertrouwen van ondernemers was afgenomen. Door het herstel is de index nagenoeg gelijk aan die van de totale land- en tuinbouw; 17 punten.De stemming van ondernemers over de huidige situatie op hun bedrijf ging in 2015 door een diep dal. Na een flinke opleving in 2016 was de index in de eerste drie kwartalen van 2017 redelijk stabiel. In het vierde kwartaal van 2017 waren ondernemers een stuk positiever. Nu steeg de index met 8,5 punten naar 38 punten in totaal. Dit is vlak onder de stemmingsindex die er bij de pluimveehouderij is gemeten en die nu van alle gepresenteerde sectoren de hoogste stemmingsindex heeft.  

Ondernemers in de varkenshouderij die terugkijken op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex, laatste 12 maanden), zijn wederom negatiever geworden dan ze waren bij de vorige meting: de index daalde met bijna 10 punten tot vlak boven nul (4 punten). Met name de opbrengstprijs en de productie werden door de ondernemers minder gunstig beoordeeld dan bij de vorige enquête, een kwartaal geleden. Ook waren er minder ondernemers tevreden over de ontwikkeling van de kosten en de omzet. 

De verwachtingen voor de middellange termijn (toekomstverwachting) is sinds halverwege 2016 behoorlijk gezakt en onder het nulpunt gekomen. In het vierde kwartaal steeg de index met bijna 2 punten tot -1. Er zijn dus net iets meer ondernemers die negatief zijn dan positief over de bedrijfssituatie op de middellange termijn.

De index die de verwachting aangeeft van ondernemers voor de komende 12 maanden (conjunctuurindex, komende 12 maanden) is in lijn met de verwachting op de middellange termijn. De index steeg beperkt met ruim 1 punt, maar bleef hiermee negatief. Hoewel verwacht wordt dat de opbrengstprijzen zullen stijgen, zijn nog altijd onvoldoende varkenshouders hiervan overtuigd. De prijsindex bleef daarom negatief. Verder worden een lichte productieafname en een kostenstijging verwacht. Omzet en winst laten ondanks die verwachtingen een lichte verbetering zien. Toch zijn er ook bij deze indicatoren onvoldoende ondernemers die verwachten dat deze factoren een positieve invloed zullen hebben op de bedrijfsvoering de komende 12 maanden.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page