Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Pluimveehouderij

Vertrouwen onder pluimveehouders toegenomen
2/10/2021

Het vertrouwen dat pluimveehouders in hun bedrijf hebben, is in het vierde kwartaal van 2020 toegenomen. De stijging van de Agro Vertrouwensindex bij de pluimveehouders bedroeg ruim 5 punten en komt op 13 punten. De huidige situatie op het bedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex steeg met 4,5 punt. Ook het vertrouwen in het bedrijf op de middellange termijn van 2 à 3 jaar nam toe. Deze index was 6 punten hoger dan in het derde kwartaal van 2020. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex pluimveehouderij.


Door de stijging van de Agro Vertrouwensindex met 5 punten is de index op 13 punten uitgekomen. Hierdoor ligt de index boven de index van de totale land- en tuinbouw en klimt het vertrouwen weer richting het langlopende gemiddelde van 16 punten.

De stemmingsindex van pluimveebedrijven is in het vierde kwartaal van 2020 met 4,5 punt gestegen tot bijna 23 punten. Deze index, die de huidige stemming op het bedrijf weergeeft, is al sinds het derde kwartaal van 2018 redelijk stabiel te noemen en met een index van 23 ligt de huidige stemming dicht aan tegen het langlopend gemiddelde van de sector (24 punten).

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden zijn pluimveehouders niet echt van mening veranderd. De index werd 2 punten negatiever. Ook de 8 kwartalen hiervoor was de index al negatief. Vooral de opbrengstprijs werd ten opzichte van vorig keer minder positief beoordeeld. Over de productie en de ontwikkeling van de kosten was men wel positiever. Al met al is de index gedaald naar -26,5 punt en was de index, met uitzondering van het 2e kwartaal van 2013, niet eerder zo laag.

Pluimveehouders zijn wel weer wat positiever geworden over de economische situatie op het bedrijf voor de middellange termijn. De index steeg (met ruim 6 punten) tot boven het nulpunt. Hierdoor zijn de optimistische ondernemers dan ook net in het voordeel ten opzicht van de pessimistische ondernemers in deze sector.

Ook voor de verwachtingen op korte termijn (conjunctuur vooruitkijkend) is de sector positiever geworden. De index steeg met ruim 6 punten tot een index van -4 punten. Voor de komende 12 maanden zijn dus meer ondernemers negatief dan positief over de economische positie van hun bedrijf. Ten opzichte van het vorige kwartaal waren voor bijna alle achterliggende indicatoren de indexen hoger. Alleen de mutatie voor wat betreft de productie was beperkt negatiever dan een kwartaal eerder.

Voor actuele ontwikkelingen in de pluimveehouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren leghennenhouderij en vleeskuikenshouderij raadplegen.Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page