Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Pluimveehouderij

Pluimveehouder is vol vertrouwen, ondanks crisis
2/16/2018

Het vertrouwen van pluimveehouders in hun bedrijf is in het vierde kwartaal van 2017 met 3 punten gestegen. De huidige situatie op het bedrijf, vertaald in een stemmingsindex, steeg met 7 punten terwijl het vertrouwen in het bedrijf over 2 à 3 jaar nagenoeg onveranderd bleef.

De stemmingsindex van pluimveebedrijven is in het vierde kwartaal met 7 punten gestegen ten opzichte van de vorige meting. Momenteel kampt de sector nog altijd met de fipronilaffaire. Van de bedrijven die op deze enquête hebben gereageerd, is echter niet bekend of ze geraakt zijn door deze affaire. Ook worden bedrijven geënquêteerd uit zowel de leghennenhouderij als de vleeskuikensector. Meer informatie over de schade die is ontstaan door de fipronilaffaire in de sector is te vinden op deze plek. Welke gevolgen deze affaire heeft gehad op de marktsituatie kunt u hier lezen. Uit de marktsituatie blijkt dat bedrijven die in productie zijn gebleven hebben geprofiteerd van het momenteel lagere aanbod. Deze bedrijven kregen, vooral in het laatste kwartaal van 2017, hogere prijzen voor hun eieren.

Pluimveehouders zijn over de afgelopen 12 maanden, ondanks de voor sommigen hoge eierprijzen van de afgelopen maanden, niet tevreden. De index bleef, ondanks een lichte verbetering, negatief. De conjunctuurindex steeg met 1 punt naar -18. Wellicht heeft de fipronilaffaire en een nieuwe uitbraak van vogelgriep in december meegespeeld in de overwegingen van ondernemers. De ondernemers waren over de kosten negatiever terwijl men over de productie en opbrengstprijs wel een iets positiever oordeel hadden. Ondanks dat bleven alle indicatoren negatief.

Pluimveehouderij hebben hun beeld van hun bedrijfssituatie voor over 2 à 3 jaar niet aangepast ten opzichte van een kwartaal geleden. De index bleef onveranderd op 10 punten staan.
 
Pluimveehouders die hun bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden hebben ingeschat, zijn iets positiever dan in het derde kwartaal. De conjunctuurindex steeg een half punt. Ondernemers verwachten dat de kosten de komende tijd sterk zullen dalen evenals de opbrengstprijzen. Over de productie en omzet is men positiever ten opzichte van een kwartaal eerder. Er moet echter wel met minder winst rekening worden gehouden. Al met al verandert de conjunctuurindex (vooruitkijkend) nauwelijks en ligt die daardoor nog altijd op een laag niveau.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page