Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Vertrouwen van opengrondstuinbouwondernemers loopt iets terug
11/11/2021

Opengrondstuinders hebben in het derde kwartaal van 2021 aangegeven nog altijd veel vertrouwen te hebben in hun onderneming. De index daalde beperkt met 2 punten naar ruim 17 punten. De Agro Vertrouwensindex is een samenvoeging van de stemmingsindex (huidige situatie op het bedrijf) en de index van de toekomstverwachtingen over 2 à 3 jaar. Deze stemmingsindex bleef opnieuw stabiel terwijl de verwachtingen van ondernemers over de economische situatie op hun bedrijf voor de middellange termijn 4 punten af nam.
Het vertrouwen onder opengrondstuinbouwbedrijven is iets aan het dalen. Ongeveer een jaar lang was de index ongeveer 20 punten. In het vorige kwartaal daalde de index al iets en daar komt nu opnieuw een kleine daling bij. Ondanks die daling hebben opengrondstuinbouwondernemers nog het meeste vertrouwen in hun onderneming in het derde kwartaal van alle getoonde sectoren. De index van ruim 17 punten is nu net lager dan het langlopende gemiddelde voor deze sector die bestaat uit zowel tuinders in de bloembollen-, boomkwekerij- en fruitsector en de vollegrondsgroenteteelt.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, bleef nagenoeg onveranderd op 33 punten. Daarmee is de stemmingsindex van ondernemers uit de bloembollen-, boomkwekerij-, vollegrondsgroente- en fruitsector nog altijd zeer positief. Alleen de glastuinbouwsector komt aan dit niveau. Ook is dit niveau hoger dan het langlopende gemiddelde (20 punten) van deze sector.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden beoordelen ondernemers hun bedrijfssituatie ook nagenoeg gelijk aan een kwartaal eerder. Uit de onderliggende indicatoren blijkt dat gestegen kosten ondernemers vooral bezighoudt. Door een iets beter gemiddelde prijs en opbrengst kon de omzet nog wel toenemen maar was de winst lager. 

De verwachte economische situatie op het bedrijf voor over 2 à 3 jaar is door ondernemers opnieuw lager beoordeeld dan een kwartaal geleden (-4 punten). Met een index van ruim 3 punten zijn deze ondernemers toch nog altijd het hoopvolst voor de middellange termijn van alle land- en tuinbouwsectoren. Wel ligt de index sterk onder het langlopende gemiddelde (17 punten) van deze sector.

De conjunctuurindex (komende 12 maanden) liet een daling zien. De index nam 6 punten af naar een totaal van -10 punten. Er zijn dus weer meer ondernemers negatiever over de komende 12 maanden. Van de onderliggende indicatoren daalde vooral de index van de kosten (wat een kostenstijging betekent) en opbrengstprijs. Wel verwachten ondernemers in de fruit-, boomkwekerij-, bloembollen- en vollegrondsgroentesector een betere productie. De verwachting is dat dit niet voldoende zal zijn om omzet en winst te verbeteren.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page