Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Vertrouwen van opengrondstuinbouwondernemers onveranderd goed
2/10/2021

Opengrondstuinders hebben in het vierde kwartaal van 2020 aangegeven nog altijd vertrouwen te hebben in hun onderneming. De index bleef nagenoeg onveranderd op 20,5 punt. De hoogste score van alle getoonde sectoren. De Agro Vertrouwensindex is een samenvoeging van de stemmingsindex (huidige situatie op het bedrijf) en de index van de toekomstverwachtingen over 2 à 3 jaar. De stemmingsindex daalde licht (1,6 punt). De verwachtingen van ondernemers over de economische situatie op hun bedrijf voor de middellange termijn steeg met nagenoeg hetzelfde aantal punten.
Het vertrouwen onder opengrondstuinbouwbedrijven is na een dip in het eerste kwartaal en een sterke stijging in het tweede kwartaal in het derde en vierde kwartaal stabiel op ongeveer 20,5 punt. Het is ook de sector met het meeste vertrouwen in de onderneming van alle getoonde land- en tuinbouwsectoren en ligt momenteel 2 punten hoger dan het langlopende gemiddelde van deze sector.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde met 1,6 punt naar een kleine 31 punten. Daarmee is de stemmingsindex van ondernemers uit de bloembollen-, boomkwekerij-, vollegrondsgroente- en fruitsector nog altijd een positieve uitschieter ten opzichte van de andere sectoren in het vierde kwartaal van 2020. Alleen de glastuinbouwsector met 27,5 punten komt in de buurt. Ook is dit niveau hoger dan het langlopende gemiddelde (19 punten) van deze sector.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden beoordelen ondernemers hun bedrijfssituatie wel iets beter dan een kwartaal geleden. De index steeg met 3 punten en blijft, samen met de glastuinbouwsector, als een van de weinige sectoren meer ondernemers hebben die positief terugkijken op het afgelopen jaar dan negatief. Uit de onderliggende indicatoren blijkt dat vooral de productie beter beoordeeld werd dan een kwartaal geleden. Hierdoor werd de omzetindex ook wat beter beoordeeld.

De verwachte economische situatie op het bedrijf voor over 2 à 3 jaar is door ondernemers opnieuw iets beter beoordeeld dan een kwartaal geleden (+1,2 punten). Met een index van ruim 11 punten zijn deze ondernemers het hoopvolst voor de middellange termijn van alle land- en tuinbouwsectoren. Wel ligt de index nog ver onder het langlopende gemiddelde (18 punten).

Ook de conjunctuurindex (komende 12 maanden) herstelde verder van de grote achteruitgang in het eerste kwartaal van 2020. De index steeg dit keer met 5 punten en komt hiermee boven het nulpunt uit (0,7) Er zijn dus net iets meer ondernemers positief over de komende 12 maanden dan negatief. Van onderliggende indicatoren steeg vooral de index van de productie. Maar ook de opbrengstprijs droeg daar aan bij. Wel maakt men zich wat meer zorgen over de stijgende kosten. 


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page