Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Vertrouwen opengrondstuinders gehandhaafd
2/16/2018

Opengrondstuinders hebben in het vierde kwartaal van 2017 net iets meer vertrouwen gekregen in hun onderneming: de index steeg met een half punt naar bijna 23. De index van de sector opengrondstuinbouw wordt bepaald door ondernemers uit de vollegrondsgroente-, boom-, fruit- en bloembollenteelt en is een samenvoeging tussen de stemmingsindex (huidige situatie op het bedrijf) en de index van de toekomstverwachtingen over 2 à 3 jaar. 
De Agro Vertrouwensindex in de opengrondstuinbouw is min of meer in evenwicht omdat de stemmingsindex steeg en de index voor de middellange termijn iets daalde. De stemmingsindex steeg net iets meer dan dat de toekomstverwachting van ondernemers daalde, waardoor de Agro Vertrouwensindex licht toenam.   

Ondernemers die terugkeken op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend) waren, net als de stemmingsindex, positiever dan in het vorige kwartaal; de index steeg 14 punten. Ondernemers beoordeelden alle onderliggende indicatoren gunstiger dan een kwartaal geleden, de kosten uitgezonderd. Met name de productie en de opbrengstprijs werden sterk positiever ingeschat dan in het derde kwartaal van 2017. De omzet en winst hadden dan ook voor meer ondernemers een positieve invloed op de bedrijfssituatie dan een kwartaal geleden. Hoewel de totaalindex niet bepaald hoog ligt, is de index toch naar een recordhoogte van 10 punten gestegen. 

Ondernemers zijn, net als voor de middellange termijn, voor de komende 12 maanden minder positief geworden. De conjunctuurindex (komende 12 maanden) daalde -10 punten tot onder het nulpunt: -7 punten. Ondernemers verwachten dat de opbrengstprijzen zullen dalen. Positief punt is dat de kosten wat minder negatief op de bedrijfssituatie zullen drukken. De productie zal naar verwachting iets dalen. Hierdoor dalen omzet en winst nagenoeg even hard als de opbrengstprijs. Eenmaal eerder was de index negatief. Dat was in het tweede kwartaal van 2015.
 


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page