Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Opengrondstuinbouw

Sterke afname van vertrouwen onder opengrondstuinders
5/11/2020

Opengrondstuinders hebben in het eerste kwartaal van 2020 sterk aan vertrouwen ingeboet. De index daalde 15 punten. De Agro Vertrouwensindex is een samenvoeging tussen de stemmingsindex (huidige situatie op het bedrijf) en de index van de toekomstverwachtingen over 2 à 3 jaar. De stemmingsindex daalde met 14 punten. De verwachtingen van ondernemers over de economische situatie op hun bedrijf voor de middellange termijn daalde bijna even sterk. De index nam namelijk met 16 punten af.De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde van 28 punten naar krap 14 punten. Daarmee is de stemmingsindex van ondernemers uit de bloembollen-, boomkwekerij- , opengrondsgroenten- en fruitsector gelijk aan die van de totale land- en tuinbouw. Wel ligt het huidige niveau van het eerste kwartaal van 2020 onder het langlopende gemiddelde van 18 punten.  

Ondernemers zijn, terugkijkend op de afgelopen 12 maanden, iets somberder geworden. De index daalde 4 punten naar -2,5 indexpunten. Er zijn dus net iets meer ondernemers in het eerste kwartaal van 2020 negatief dan positief over de bedrijfssituatie in de afgelopen 12 maanden. De index daalde met name omdat ondernemers minder te spreken waren over de opbrengstprijzen die ze voor hun producten ontvingen. Deze index daalde met 5 punten.

De verwachte economische situatie op het bedrijf voor over 2 à 3 jaar is door ondernemers sterk lager beoordeeld dan een kwartaal eerder. De index daalde met 16 punten tot -4 punten. Hoewel dit voor deze sector de laagste verwachting is sinds het begin van de meting zijn ze na de pluimveehouderij nog het positiefst. De index ligt echter sterk onder het langlopende gemiddelde van 18 punten.

De conjunctuurindex (komende 12 maanden) daalde opnieuw met ruim 15 punten en is hiermee verder onder het nulpunt gekomen. Ondernemers zijn somberder geworden over de komende 12 maanden. Ondernemers verwachten bij alle onderliggende indicatoren een sterke terugval. Net als in vele andere sectoren verwachten ze op hun kosten te kunnen besparen.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page