Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Melkveehouderij

Daling vertrouwen bij melkveehouders beperkt
11/11/2021

Het vertrouwen van melkveehouders is in het derde kwartaal van 2021 gedaald met 2 punten en komt hiermee op 5 punten. De Agro Vertrouwensindex melkveehouderij steeg in het eerste kwartaal nog maar is nu terug op een vrij laag niveau: 13 punten is het langlopende gemiddelde. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde met 5,5 punt. Maar de verwachtingen voor de middellange termijn werd iets naar boven bijgesteld. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex.


De Agro Vertrouwensindex van melkveehouders is met 5 punten dus niet echt hoog te noemen. Het vertrouwen van melkveehouders ligt dan ook net iets onder het gemiddelde van de totale land- en tuinbouw. 

De stemmingsindex daalde 5,5 punt tot ruim 8 punten in het derde kwartaal van 2021. Op de varkenshouderij na zijn melkveehouders het meest terughoudend als het om de huidige situatie op het bedrijf gaat. 

De conjunctuurindex die ondernemers terug laat kijken op de laatste 12 maanden daalde weer enkele indexpunten na een sterke opwaartse beweging in het tweede kwartaal. Nu was er een daling van ruim 3 punten. Melkveehouders waren vooral negatiever over de kosten die moesten worden gemaakt. Wel waren ze positiever over de gestegen opbrengstprijzen. Door een sterk lagere productie kwam de omzet en winst echter niet boven die van de vorige meting uit. 

Melkveehouders hebben hun mening over de verwachte economische bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar slechts iets naar boven bijgesteld. Deze index steeg met 1 punt. Hiermee zijn er net weer iets meer melkveehouders die de langere termijn met een positief gemoed tegemoet treden dan er ondernemers zijn die hier negatief over denken. Het langlopende gemiddelde voor deze sector is 7 punten.

Melkveehouders hebben hun verwachtingen voor de komende 12 maanden beperkt aangepast. De index nam bijna 2 punten toe. Vooral verwachten melkveehouders hogere kosten te maken dan momenteel het geval is bij een lagere productie. Melkveehouders houden wel rekening met hogere gemiddelde prijzen. Al met al verwachten boeren een hogere omzet maar, door de hogere kosten, een net iets lagere winst te maken.

Voor actuele ontwikkelingen in de melkveehouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren raadplegen.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page