Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Melkveehouderij

Geen beweging in het vertrouwen bij melkveehouders
2/10/2021

Het vertrouwen van melkveehouders is ook in het vierde kwartaal van 2020 nagenoeg onveranderd gebleven. De Agro Vertrouwensindex melkveehouderij blijft afgerond op 7 punten staan. Een getal dat ook al in de voorgaande twee kwartalen uit de enquêteresultaten naar voren kwam. Daarmee ligt het vertrouwen nog altijd op de helft van het langlopende gemiddelde van 14 punten. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde opnieuw. Dit keer met 3 punten. Omdat de verwachtingen voor de middellange termijn nagenoeg met hetzelfde aantal punten steeg (2,2 punt), blijft de vertrouwensindex nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van het derde kwartaal van 2020.


De Agro Vertrouwensindex onder melkveehouders ligt met 7 punten onder de index van de totale land- en tuinbouw. Met een index van 7 punten zijn melkveehouders ook een stuk negatiever dan de ondernemers in de plantaardige sectoren.

De stemmingsindex daalde in het vierde kwartaal van 2020 opnieuw. Al sinds het vierde kwartaal van 2019 beoordelen melkveehouders de huidige situatie op het bedrijf lager dan een kwartaal eerder. Met een index van 7 punten zetten de melkveehouders de dalende lijn voort. Melkveehouders zijn ook het somberste van alle sectoren over de huidige situatie op het bedrijf. Met een score van 7 punten ligt de index ver onder het langlopende gemiddeld van 22 punten.

De conjunctuurindex die ondernemers terug laat kijken op de laatste 12 maanden daalde beperkt (-2 punten). Ook de onderliggende indicatoren verschoven niet veel. Op de productie na daalden alle indicatoren tussen de 2 en 5 punten. De totale index staat nu op -29 punten. Het is de 11e achtereenvolgende keer dat de index negatief is maar de melkveehouders zijn binnen de land- en tuinbouw niet de somberste over de afgelopen 12 maanden. Varkenshouders en akkerbouwers kijken nog somberder terug op het afgelopen jaar.

De index die de verwachte economische bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar weergeeft, is in het vierde kwartaal van 2020 gestegen met 2 punten tot 6,5 punt. Hiermee zijn ondernemers weer iets positiever en kijken er dus iets meer ondernemers positief naar de middellange termijn dan negatief. Het langlopende gemiddelde voor deze sector is 7 punten.

Ondernemers hebben hun verwachtingen voor de komende 12 maanden ook wat naar boven bijgesteld. Maar veel verschilt het niet met een kwartaal eerder (ruim 2 punten). De conjunctuurindex (komende 12 maanden) steeg vooral door een iets hogere verwachte opbrengstprijs en productie. Ondanks de stijging is de index nog negatief (-5 punten). Er zijn dus meer ondernemers die negatief denken dan positief over hun bedrijfsvoering voor het komende jaar. 

Voor actuele ontwikkelingen in de melkveehouderij kunt u ook de barometer agrarische sectoren of de liquiditeitsmonitor raadplegen.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page