Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Melkveehouderij

Vertrouwen melkveehouders onderuit
2/16/2018

Het vertrouwen van melkveehouders is in het vierde kwartaal sterk naar beneden bijgesteld; de Agro Vertrouwensindex is met 9 punten gedaald ten opzichte van het derde kwartaal. Hiermee is een einde gekomen aan de stijgende lijn die vanaf half 2016 was ingezet.


De daling van het vertrouwen heeft vooral te maken met de negatieve verwachtingen van ondernemers voor de komende 2 à 3 jaar. Vooral hier daalde de index sterk. Maar ook de huidige situatie op het bedrijf werd in het vierde kwartaal van 2017 wat minder goed beoordeeld. Samen vormen beide indexen de Agro Vertrouwensindex.

De stemmingsindex daalde ten opzichte van het derde kwartaal met 4 punten tot 30 punten. Historisch gezien is dit nog altijd een zeer acceptabel niveau en zelfs iets beter dan het landelijk gemiddelde over alle sectoren heen. 
 
Ondernemers blijven tevreden over de bedrijfssituatie van de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex die 12 maanden terugkijkt steeg met 2 punten tot 32 punten. Ruim een jaar geleden bereikte de index zijn dieptepunt met -43 punten. Ondernemers oordeelden dit keer vooral positiever over de productie, terwijl de opbrengstprijs iets lager en de kosten iets hoger werden gewaardeerd dan een kwartaal geleden.

Melkveehouders zijn ten opzichte van het derde kwartaal 2017 over de bedrijfssituatie over de middellange termijn sterk negatiever gaan oordelen. Er zijn nu zelfs meer ondernemers die negatief zijn over de bedrijfssituatie over 2 tot 3 jaar dan positief; de index daalde met 12 punten van plus 10 naar min 2 punten.  

Deze sterk negatieve bijstelling is nog krachtiger als gekeken wordt naar de bedrijfssituatie voor de komende 12 maanden. De index was het vorige kwartaal al negatief maar nu is de index voor de komende 12 maanden naar een recorddieptepunt gezakt. De index daalde naar -32. Men verwacht vooral een prijsdaling maar ook een reductie in de productie. Hierdoor verwachten ondernemers dat zowel omzet als winst sterk zullen dalen. Wat de oorzaak is van deze sterke daling wordt in de enquête niet uitgevraagd. Een van de mogelijke oorzaken kan zijn dat de beantwoording beïnvloed is door de bekendmaking van Minister Schouten dat boeren zouden frauderen met de registratie van het aantal koeien. De enquête is afgenomen in de periode 15 januari tot 4 februari 2018.  
 


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page