Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Oordeel melkveehouders beïnvloedt Agro Vertrouwensindex negatief
2/16/2018

De Agro Vertrouwensindex voor de totale land- en tuinbouw is in het vierde kwartaal van 2017 opnieuw licht gedaald. De Agro Vertrouwensindex daalde met ongeveer 1 punt ten opzichte van het derde kwartaal. De index is nu voor de derde keer op rij gedaald. Maar de daling blijft telkens beperkt tot minder dan 1 indexpunt. Over heel 2017 was de daling 2 punten.
De Agro Vertrouwensindex wordt bepaald door de stemming over de huidige situatie op het bedrijf en de toekomstverwachting voor over 2 à 3 jaar. De verandering bij de stemmingsindex was nihil tussen het derde en het vierde kwartaal van 2017. De index van de toekomstverwachting daalde met ongeveer 1,5 punt. Verschuivingen bij onderliggende sectoren houden de Agro Vertrouwensindex zo op een nagenoeg stabiele koers.

Agrovertrouwen
Vooral veel melkveehouders verloren het vertrouwen in hun eigen onderneming (-9 punten). Ook het vertrouwen van glastuinbouwondernemers is iets gedaald (2 punten). Andere sectoren hebben juist meer vertrouwen gekregen in hun onderneming. Melkveehouders waren over de huidige situatie, hoewel deze ook daalde (-4 punten), nog best tevreden maar voorzien op de middellangere termijn zware tijden. Dit kan worden geconcludeerd uit de stevige daling tussen het derde en vierde kwartaal van 2017 van de index die de verwachte toekomstige situatie op het bedrijf over 2 à 3 jaar aangeeft (12 punten). Er waren meer ondernemers in de melkveehouderij die een negatief beeld hadden bij hun bedrijfsvoering voor over 2 à 3 jaar dan die hier positief over waren. De index daalde namelijk naar -2.

Stemmingsindex
Ook in het vierde kwartaal van 2017 waren land- en tuinbouwondernemers positief over hun huidige bedrijfssituatie (stemmingsindex). Al het gehele jaar verandert de stemmingsindex niet heel veel en is met 28 punten stabiel ten opzichte van een kwartaal eerder. De stemmingsindex bij melkveehouders daalde 4 punten en bij glastuinders 1,5 punt. Bij andere sectoren steeg de stemming. Varkenshouders en pluimveehouders noteerden de sterkste stijgingen met respectievelijk 8,5 en bijna 7 punten.

Voor de derde keer dit jaar kijken meer ondernemers positief dan negatief terug op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex). In het eerste kwartaal van 2017 waren nog meer ondernemers negatief dan positief; daarna was het dus omgedraaid. De index steeg tussen het derde en vierde kwartaal iets: ruim 2 punten. De verklarende factoren achter de conjunctuurindex (terugkijkend) geven aan dat ondernemers met name positiever waren over de productie.

Toekomstverwachting
Melkveehouders verwachten voor de middellange termijn (2 à 3 jaar) zoals eerder gememoreerd moeilijke tijden. Ook de andere sectoren zijn iets minder positief, varkenshouders uitgezonderd. In deze laatste sector steeg de index wel iets maar bleef nog negatief. In andere sectoren was er dus een negatieve correctie maar daar bleef de index positief. Opengrondstuinbouwondernemers zien in het vierde kwartaal het meeste vertrouwen in hun bedrijf voor over 2 à 3 jaar. De totale toekomstverwachting van de land- en tuinbouwsector daalt al vanaf het begin van dit jaar en is ten opzichte van het derde kwartaal met 1,5 punt afgenomen.      

Voor de nabije toekomst (conjunctuurindex komende 12 maanden) zijn land- en tuinbouwondernemers minder positief gestemd dan bij de vorige meting. De index daalde met ruim 10 punten. Met name wordt een lagere opbrengstprijs verwacht. De productie zal een beperkte groei doormaken volgens ondernemers en ook zullen de kosten minder zwaar op de bedrijfssituatie rusten, zo is de verwachting.  Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page