Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Agro Vertrouwensindex sterk gedaald en nog niet eerder negatief
5/11/2020

Het vertrouwen van boeren en tuinders in de economische ontwikkeling van hun bedrijf is in eerste kwartaal van 2020 sterk gedaald. De Agro Vertrouwensindex daalde 13,6 punten tot -4. Zowel de stemmingsindex als de index die de verwachting van de middellange termijn weergeeft daalden ten opzichte van de vorige meting over het vierde kwartaal van 2019. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex die eenmaal per kwartaal wordt gepubliceerd.

Met name de Vertrouwensindex van de glastuinbouw daalde (-20 punten). Maar ook het vertrouwen van opengrondstuinbouwbedrijven, akkerbouwers en melkveehouders na af (-15 punten). Bij die eerste twee genoemde sectoren daalde vooral de stemmingsindex die huidige situatie op het bedrijf weergeeft. Bij de andere twee sectoren was het vooral het vooruitzicht voor de komende 2 à 3 jaar dat sterk naar beneden werd bijgesteld. Bij varkenshouders nam het vertrouwen toe en bij pluimveehouders daalde dit met 5 punten.

De stemmingsindex van de totale land- en tuinbouw daalde met 7 punten tot 13 punten. Daarmee ligt de stemmingsindex 7 punten onder het langlopende gemiddeld. De stemmingsindex is wel vaker op een dergelijk niveau geweest. Vooral in 2016 was dit het geval toen de varkenshouderij en melkveehouderij  met een slechtere stemming kende op het bedrijf.   

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend) nam de index beperkt af. De index staat nu op -11,5 punten. Vorig kwartaal was dit nog -8 punten. Met name een lagere productie en opbrengstprijs lagen hieraan ten grondslag. De kosten namen wel af.

De verwachting op de middellange termijn van ondernemers daalde met 19 punten. Zoals aangegeven waren vooral akkerbouwers en melkveehouders negatiever. Maar ook glastuinders en varkenshouders schatten de economische vooruitzichten voor over 2 à 3 jaar negatiever in. Allen de pluimveehouderij is iets positiever.

Op korte termijn (conjunctuurindex vooruitkijkend) is het verval groter. Daar daalt de index 27 punten ten opzichte van het vierde kwartaal 2019. Voor de totale land- en tuinbouw voorspellen ondernemers een sterke terugval in prijs (-52 punten), en een lagere productie (-13 punten). Ondanks de verwachting van lagere kosten zullen omzet en winst sterk afnemen is de verwachting. 


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page