Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Land- en tuinbouw

Beperkte toename van vertrouwen bij agrarische ondernemers
2/10/2021

Het vertrouwen van boeren en tuinders in de economische ontwikkeling van hun bedrijf is in vierde kwartaal van 2020 opnieuw iets gestegen. Maar het herstel is wederom voorzichtig. Met een toename van 2 punten tot 9 punten is het vertrouwen historische gezien nog altijd vrij laag. Het langlopende gemiddelde bedraagt 13 punten. De stemmingsindex daalde met 2 punten. De index die de verwachting van de middellange termijn weergeeft steeg opnieuw met 5 punten. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex die eenmaal per kwartaal wordt gepubliceerd.In de meeste land- en tuinbouwsectoren van de monitor steeg het vertrouwen van boeren en tuinders ten opzichte van een kwartaal eerder. Vooral bij de akkerbouw steeg het vertrouwen (8 punten). Maar dit kwam omdat juist de verwachtingen voor de toekomst stegen, terwijl er een lagere waardering van de huidige situatie op het bedrijf was. Voor veel sectoren veranderde er niet veel ten opzichte van een kwartaal eerder. Bij opengrondsgroente, glastuinbouw en melkveehouderij was de verandering nog geen indexpunt. Ook bij de varkenshouderij was de stijging van de index met 1,5 punt beperkt. Alleen bij de genoemde akkerbouw en de pluimveehouderij (+5 punten) was er een sterkere toename. Hierdoor zijn het met name de tuinbouwsectoren die op dit moment vertrouwen hebben in hun onderneming, op een afstandje gevolgd door de intensieve veehouderijsectoren. De melkveehouderij en de akkerbouwsector hebben momenteel het laagste vertrouwen in hun eigen onderneming.

Diezelfde verhoudingen zien we bij de stemmingsindex. De index van de totale land- en tuinbouw daalde met 2 punten en stond daarmee op 13,5 punt. Terwijl de melkveehouderij en de akkerbouw onder dit gemiddelde zitten, steken de intensieve veehouderij sectoren van pluimvee en varkenshouderij daar iets boven uit. Met 27,5 punt en bijna 31 punten zijn het de tuinbouwsectoren die veruit het meest positief zijn over de huidige situatie op het bedrijf. De mutaties van alle sectoren tussen het derde en vierde kwartaal bleven beperkt tot -4 en +5 punten.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend) nam de land- en tuinbouwindex beperkt af (-4 punten). De index staat nu op -24 punten. De daling werd vooral veroorzaakt door een lagere beoordeling uit de varkenshouderij (-14 punten). Andere sectoren kenden een beperktere mutatie tussen het derde en vierde kwartaal van 2020 waarvan de akkerbouw nog de grootste was met een daling van 7 punten. Met name een lagere beoordeling van de opbrengstprijs zorgde voor een lagere index voor de land- en tuinbouw maar ook een lagere productie en iets hogere kosten droegen daar aan bij.

De index die de verwachtingen van ondernemers voor de middellange termijn van hun bedrijf weergeeft, steeg met een kleine 6 punten in het vierde kwartaal van 2020. Door deze betere beoordeling is er verder herstel zichtbaar en zijn er weer net iets meer ondernemers met positieve verwachtingen dan negatieve. Alleen de varkenshouderij was iets negatiever dan een kwartaal geleden. De negatieve bijstelling van een half punt was echter beperkt. Met name de sterk gestegen verwachtingen van de akkerbouwers van bijna 19 punten sprong in het oog. Hoewel ondernemers niet naar de redenen wordt gevraagd in deze enquête is duidelijk dat ze op termijn betere opbrengstprijzen verwachten.

Ook voor de korte termijn (conjunctuurindex vooruitkijkend) is dat in ieder geval duidelijk. De prijsindex steeg bij akkerbouwers met 25 punten. Waardoor de totale index voor de komende 12 maanden sterk steeg (17 punten). Mede onder invloed hiervan steeg de totale land- en tuinbouwindex met ruim 4 punten tot -7 punten. De index die ondernemers 12 maanden vooruit laat kijken blijf ondanks de stijging dus nog negatief. Naast de stijging bij de akkerbouw verwachten ook de varkenshouders in de komende 12 maanden betere tijden. De index steeg ruim 14 punten. Ook hier verwacht men dan de opbrengstprijzen zullen stijgen. Omdat er geen onderscheid is in subsector, is niet duidelijk of dit voor de vleesvarkens of de biggenprijs wordt verwacht. Bij andere sectoren steeg de verwachting voor de komende 12 maanden ook, de glastuinbouw uitgezonderd. In de glastuinbouw bleef de verwachting gelijk. Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page