Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Kies een indicator
Vertrouwen - Akkerbouw

Vertrouwen onder akkerbouwers gestegen door positieve stemming
30-5-2023

Akkerbouwers hebben het eerste kwartaal meer vertrouwen in hun eigen onderneming dan een kwartaal eerder. Waar de index in het vierde kwartaal van 2022 nog 4 punten scoorde, is dit nu gestegen naar 8 punten. Het vertrouwen ligt nu vrijwel op het langlopend gemiddelde. De stemmingsindex steeg met 8 punten terwijl de index met betrekking tot de verwachte situatie op het bedrijf voor over 2 à 3 jaar stabiel bleef op -8. Beide indicatoren vormen samen de Agro Vertrouwensindex.


De Agro Vertrouwensindex van de akkerbouwers is in het eerste kwartaal met 8 punten één punt hoger dan het gemiddelde in de totale land- en tuinbouwsector in het eerste kwartaal van 2023.Stemmingsindex
De huidige situatie op het akkerbouwbedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, steeg ten opzichte van het vorige kwartaal. De index van nu 27 punten ligt boven het langjarige gemiddelde (2013 -2023) van 22 punten. De afgelopen drie jaar is de stemmingsindex niet eerder boven het langjarig gemiddelde uitgekomen. De stemmingsindex ligt gelijk aan het gemiddelde van de totale land- en tuinbouw dit eerste kwartaal van 2023.

Kijkend naar de negatieve trend sinds 2019, is de stemming sinds 2021 zich juist positief aan het ontwikkelen. De sprong van 8 punten in de stemmingsindex ten opzichte van het vorige kwartaal zal komen door de goede bedrijfseconomische prestaties die zelfs de verwachtingen van eind vorig jaar lijken te overtreffen. De prijzen van de belangrijke gewassen als suikerbieten, aardappelen en ui blijven zich positief ontwikkelen. De tarweprijzen zijn wel wat gedaald sinds vorig kwartaal.

Toekomstverwachting
Akkerbouwers blijven negatief over hun economische bedrijfssituatie voor de middellange termijn (2 à 3 jaar). Hoewel de index vorig kwartaal met meer dan 15 punten toenam, bleef de index dit kwartaal stabiel. Men is nog altijd niet positief. Met -8 punten blijft de index negatief. Het langlopende gemiddelde (2013-2023) voor de akkerbouw voor deze index ligt op 7.

Er is geen verbetering ten opzichte van het voorgaande kwartaal en de verwachting ligt onder het langjarige gemiddelde. De gemiddeld hoge opbrengsten en prijzen van afgelopen jaar zijn dus niet terug te vinden in de toekomstverwachting. Voor de toekomst houdt men mogelijk rekening met een gereduceerd rendement door het in 2023 in werking getreden 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, aankomende onzekerheid in gewasbeschermingsmogelijkheden en onzekerheid in de binnenlandse politiek waaronder het uitblijven van een landbouwakkoord.

Conjunctuurindex (laatste 12 maanden)
Akkerbouwers kijken zeer positief terug op de afgelopen 12 maanden (conjunctuurindex terugkijkend). De index steeg met 15 punten. Met deze stijging is de index voor het eerst sinds eind 2013 weer positief. De hogere index is vooral te wijten aan goede opbrengstprijzen. Ook de productie was wat hoger waardoor de index voor omzet en winst ook omhoog zijn gegaan. Deze ontwikkelen zich allemaal in positieve zin door, na al positieve ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2022. De kosten blijven wederom een punt van zorg maar daalden toch licht ten opzichte van het vorige kwartaal. De kostenindex staat nu op -73 en is daarmee, vanaf 2012 bezien, nog altijd zeer hoog.

In het eerste kwartaal werd duidelijk dat de prijzen die in het vierde kwartaal van 2022 voorspeld waren nog hoger uit zouden pakken. Daarnaast lijken de prijzen voor kunstmest en diesel weer wat te dalen. Economisch deed het gemiddelde akkerbouwbedrijf het goed in de laatste 12 maanden.

Conjunctuurindex (komende 12 maanden)
De conjunctuurindex die 12 maanden vooruitkijkt staat op -21 punten. De index is met 4 punten verslechterd ten opzichte van vorig kwartaal. Akkerbouwers hebben dus op de korte termijn een economisch negatiever beeld van hun onderneming. De kosten worden 11 punten minder negatief beoordeeld dan een kwartaal eerder, maar zijn nog altijd negatief. Dit geeft aan dat ondernemers de komende 12 maanden nog steeds een sterke negatieve invloed van de kosten verwachten op hun bedrijfsvoering. De verwachting van de opbrengstprijzen is ten opzichte van vorig kwartaal weer verslechterd met 8 punten en is negatief. Men verwacht dat de opbrengstprijzen niet op het huidige hoge niveau blijven. De winstverwachting is desondanks slechts met 2 punten gedaald maar nog altijd negatief (-31).

Na de goede prijzen van afgelopen seizoen verwachten akkerbouwers dat de prijzen voor komende oogst minder gunstig zullen zijn. De moeilijke start dit voorjaar door de aanhoudende regen heeft voor veel vertraging gezorgd. Zo is er nu al te zeggen dat er geen recordoogst zal zijn door de late poot- en zaaidatum van aardappels en suikerbieten. De tarweprijzen lijken te dalen en ook dat is mogelijk te zien in de conjunctuurindex.
Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven