Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Akkerbouw

Vertrouwen akkerbouw maakt sterke val
5/11/2020

Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het eerste kwartaal van 2020 met 15 punten gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 en is hiermee op -9 punten uitgekomen. De huidige situatie, uitgedrukt in de stemmingsindex, daalde met 5 punten naar 11 punten. De toekomstverwachting van de akkerbouwers daalde met ruim 23 punten.De vertrouwensindex van de akkerbouwers is al sinds een jaar aan het dalen. Na de meting over het eerste kwartaal van 2020 is het vertrouwen nogmaals sterk gedaald. Het langlopende gemiddelde van de Agro Vertrouwensindex in de akkerbouw is bijna 12 punten. Aan het begin van 2019 lag de index ongeveer nog op dat niveau. Inmiddels staat de index op -9 en is daarmee het laagst van alle sectoren. De stemmingsindex en de beoordeling van ondernemers over hun verwachting van de eigen bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex.

De huidige stemming op het akkerbouwbedrijf daalde met 5 punten en opzichte van het vierde kwartaal van 2019 naar ruim 11 punten. De stemming in deze sector is in het eerste kwartaal van 2020 niet de laagste van alle sectoren maar ligt wel onder de totale land- en tuinbouwindex. Ook is de index veel lager dan het langlopende gemiddelde van ongeveer 25 punten.

Akkerbouwers kijken opnieuw negatief terug op de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex (afgelopen 12 maanden) veranderde ten opzichte van een kwartaal geleden sterk. De index daalde verder naar  -27 punten, een afname van 10 punten. Ook de verklarende factoren werden, op de kosten na, negatiever beoordeeld dan een kwartaal eerder. Door lagere productie en opbrengstprijzen was ook de omzet en winst minder.  

Akkerbouwers zijn negatiever geworden over de economische bedrijfssituatie voor de middellange termijn (2 à 3 jaar). De index lag bijna 26 punten onder het nulpunt. Meer ondernemers zijn derhalve negatief gestemd dan positief. Ondernemers in deze sector zijn, in de regel, ook verdeeld over de toekomst van hun bedrijf op de middellange termijn. Het langlopende gemiddelde ligt namelijk op +1 punt. Normaal gesproken zijn er bijna evenveel ondernemers positief dan negatief over de bedrijfssituatie voor 2 à 3 jaar. In het eerst kwartaal van 2020 zijn er dus nu veel meer ondernemers negatief dan positief. Van alle sectoren zijn akkerbouwers het negatiefst.   

Ook de index voor de komende 12 maanden daalde sterk; de index nam af met 24 punten naar -34. Alleen in het tweede kwartaal van 2013 kwam de index in de buurt van het huidige stand. Hoewel de conjunctuurindex voor de komende 12 maanden eigenlijk alleen in 2015 even boven het nulpunt is uit gekomen is de huidige stand dus opvallend laag. Vooral de verwachte opbrengstprijzen en de productie wordt lager ingeschat. De omzet en winst zullen naar verwachting dan ook sterk dalen de komende 12 maanden. Het enige lichtpuntje is dat men verwacht  minder kosten te maken.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page