Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Akkerbouw

Vertrouwen akkerbouwers sterk gestegen
2/10/2021

Het vertrouwen onder akkerbouwers steeg in het vierde kwartaal van 2020 sterk. Met een stijging van 8 punten was het de sector met de sterkte stijging in deze meting. Ondanks deze stijging blijft de akkerbouw een sector waarvan ondernemers maar matig vertrouwen hebben in hun eigen onderneming. De huidige situatie op het bedrijf, uitgedrukt in de stemmingsindex, daalde in vierde kwartaal van 2020 met 4,4 punt. De stijging van het vertrouwen is dan ook volledig toe te rekenen aan ondernemers die de situatie voor hun onderneming op de middellange termijn positiever hebben ingeschat. De stijging van deze index was bijna 19 indexpunten. Beide indicatoren vormen samen de Agro Vertrouwensindex.De vertrouwensindex van de akkerbouwers is met de toename van 8 punten gestegen naar een index van ruim 6 punten. Ondanks deze stijging is de akkerbouw nog altijd de sector met het minste vertrouwen in de eigen onderneming. Door de stijging ligt het vertrouwen van ondernemers op nagenoeg hetzelfde niveau als een jaar geleden. Maar nog altijd ligt de index lager dan voor de sector gebruikelijk is. De index ligt nog 4,5 punt onder het langlopende gemiddelde.

De huidige situatie op het akkerbouwbedrijf uitgedrukt in de stemmingsindex daalde met 4,4 punt en dat duidt erop dat het nog altijd niet goed gaat in deze sector. De stemmingsindex is, na de melkveehouderij, de laagste van alle getoonde sectoren. Wel zijn er nog altijd meer ondernemers positief dan negatief over de huidige situatie op het bedrijf. Maar de index blijft ver achter bij wat er gebruikelijk is in de sector. Het langlopende gemiddelde van de stemmingsindex is ongeveer 24 punten.

Akkerbouwers kijken wederom negatiever terug op de afgelopen 12 maanden dan een kwartaal eerder. De conjunctuurindex (afgelopen 12 maanden) veranderde ten opzichte van een kwartaal geleden met 7 punten en daalde hiermee naar bijna -34 punten. Alleen in het derde kwartaal van 2014 was de index lager. Vooral de lagere opbrengstprijs veroorzaakt deze dip. Deze index daalde met bijna 14 punten ten opzichte van het derde kwartaal. Omdat de kosten en productie-index nauwelijks veranderden daalde ook de omzet- en winstindex.

Akkerbouwers zijn sterk positiever gestemd over hun economische bedrijfssituatie voor de middellange termijn (2 à 3 jaar). De index steeg met maar liefst 18 punten. Hierdoor is de index na 5 kwartalen achter elkaar weer positief. Met een index van bijna 5 punten ligt de index precies op die van de totale land- en tuinbouw. Met deze stijging is de index ook gelijk hoger dan wat er gebruikelijk is in deze sector. Normaal gesproken houden akkerbouwers die positief vooruitkijken en ondernemers die daar zorgen over hebben elkaar in evenwicht.

Ook de index voor de komende 12 maanden steeg. De index steeg met bijna 17 punten. Wel blijft de index met -11 punten nog onder de nullijn. De positieve correctie kwam op naam van de te verwachten betere opbrengstprijs. Hiervan steeg de index met bijna 25 punten. Maar draagt hierbij nog net niet positief bij aan de bedrijfsvoering. De index bleef net onder nul (-3 punten). Ook de verwachte productie werd beter beoordeeld. De kosten drukken volgens ondernemers net iets meer op de bedrijfsvoering de komende 12 maanden. 

Voor actuele ontwikkelingen in de akkerbouw kunt u ook de liquiditeitsmonitor raadplegen.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page