Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Vertrouwen
     
Vertrouwen
Select an indicator
Vertrouwen - Akkerbouw

Vertrouwensindex akkerbouwers stabiel
2/16/2018

Het vertrouwen onder akkerbouwers is in het vierde kwartaal van 2017 nagenoeg stabiel gebleven: de Agro Vertrouwensindex steeg een half punt en is afgerond nu 12 punten. Daarmee hebben ondernemers in deze sector nog altijd het minste vertrouwen in hun onderneming van alle agrarische sectoren. De huidige situatie, uitgedrukt in de stemmingsindex steeg licht terwijl de toekomstverwachting van de akkerbouwers iets minder gunstig werd ingeschat. 
De stemmingsindex en de beoordeling van ondernemers over hun verwachting van de eigen bedrijfssituatie over twee à drie jaar vormen samen de Agro Vertrouwensindex. De huidige stemming op het bedrijf is door ondernemers in de akkerbouw net iets beter beoordeeld dan bij de vorige kwartaalmeting (+2 punten). Al sinds het vierde kwartaal daalde de index en aan deze daling lijkt nu een einde te komen al is de stijging nog beperkt. Over de bedrijfssituatie op de middellange termijn (2 à 3 jaar) zijn in het vierde kwartaal van 2017 juist net iets meer ondernemers negatiever geworden. Wel waren er nog net iets meer ondernemers positief dan negatief. De index daalde een half punt en bleef net boven het nulpunt.  

Akkerbouwers blijven negatief over de afgelopen 12 maanden. Hoewel in de meting over het vierde kwartaal de index met 1 punt gestegen is, blijft de index negatief op -15 punten. Alle verklarende factoren bleven negatief. Alleen de productie was positief en liet een stijgende lijn zijn ten opzichte van het derde kwartaal van 2017.  

Akkerbouwers hebben voor de komende 12 maanden geen hoge verwachtingen (conjunctuurindex komende 12 maanden). Hoewel de index wel iets verbeterde zijn er nog altijd meer akkerbouwers negatief dan positief. De betreffende index steeg 2,5 punt tot -10. Ondernemers verwachten dat de kosten gelijk blijven. De opbrengstprijzen zullen volgens ondernemers iets beter worden maar de productie zal naar verwachting afnemen. Al met al zien ondernemers de omzet en winst wel toenemen maar nog onvoldoende om een positieve bijdrage te leveren aan de situatie op het bedrijf voor de komende 12 maanden.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page