Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Water
     
Water
Select an indicator
Leidingwatergebruik en efficientie - Varkenshouderij

Leidingwatergebruik varkensbedrijven omhoog
3/17/2016

Het leidingwatergebruik per bedrijf nam in 2013 en 2014 door schaalvergroting verder toe. Het gebruik bedraagt ruim 2.000 m3 per bedrijf in 2014. Als het gebruik wordt afgezet tegen de bedrijfsomvang, uitgedrukt in 1.000 euro Standaardopbrengst (efficiĆ«ntie), blijkt het gebruik redelijk stabiel te zijn. In de meeste jaren ligt het gebruik tussen de 3 en 4 m3 per 1.000 euro SO.

Water wordt op varkensbedrijven vooral gebruikt als drinkwater voor de dieren en voor het schoonmaken van de stallen. Het restwater komt vervolgens in de mestput terecht, waardoor het mestvolume toeneemt. Overvloedig watergebruik heeft daardoor niet alleen gevolgen voor de waterrekening, maar ook voor de kosten voor mestafzet, zeker als die mest over grotere afstanden moet worden getransporteerd. Watervermorsing wordt daarom met diverse maatregelen beperkt, bijvoorbeeld met goede drinknippels en een gemakkelijk reinigbare stalinrichting. Naast leidingwater wordt op een deel van de bedrijven ook grondwater gebruikt.
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page