Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Water
     
Water
Select an indicator
Leidingwatergebruik en efficientie - Bloembollenteelt

Leidingwatergebruik bloembollenbedrijven loopt iets op
3/17/2016

Het gebruik van leidingwater in de bloembollenteelt per bedrijf neemt door schaalvergroting de laatste jaren toe, maar blijft relatief laag. Omgerekend naar het gebruik per 1.000 euro Standaardopbrengst (een maat voor de efficiëntie van het gebruik) blijft het niveau de laatste jaren vrijwel gelijk.

De bloembollenbedrijven gebruiken gemiddeld per bedrijf meer leidingwater dan de akkerbouwbedrijven. De efficiëntie van de bloembollenbedrijven is echter hoger dan op akkerbouwbedrijven. Dit heeft te maken met het feit dat de gemiddelde bedrijfsomvang van de bloembollenbedrijven uitgedrukt in Standaardopbrengst beduidend groter is dan van akkerbouwbedrijven.
Leidingwater wordt onder andere gebruikt bij gewasbescherming, het spoelen van bollen en de reiniging van machines. Beregening van het gewas gebeurt met grond- of oppervlaktewater, dus niet met leidingwater.Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
BINternet: Kosten en gebruik van water van bloembollenbedrijven

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page