Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Water
     
Water
Select an indicator
Gebruik - Land- en tuinbouw

Na droog jaar 2018 blijft watergebruik ook in 2020 hoog
3/31/2022

In 2018 was er sprake van extreme droogte. Ondernemers in de land- en tuinbouw breidden daarom de beregeningscapacteit uit. In de jaren 2019 en 2020 viel er in totaal meer neerslag dan normaal (Bron: KNMI), maar was in beide jaren het voorjaar erg droog. De beregeningsapparatuur is daarom ingezet om de percelen zaaiklaar te maken en de gewassen en grasland aan het groeien te krijgen. Het totale watergebruik bleef in beide jaren onder het niveau van 2018.

Watergebruik per bedrijf
In 2019 was het gemiddelde watergebruik per bedrijf lager dan in 2018. In 2020 lag het iets boven het niveau van 2018. Van de totale hoeveelheid water was ongeveer 800 m3 leidingwater. Leidingwater wordt met name gebruikt voor reiniging, gewasbescherming en het drenken van (hok)dieren. In de figuren is naast de cijfers voor Nederland ook een uitsplitsing gemaakt naar 7 stroomgebieden.


Bovenstaande indicatoren zijn berekend voor de totale land- en tuinbouw. Dit betekent dat er bijschattingen gemaakt zijn voor bedrijven die niet worden gepresenteerd in het Bedrijveninformatienet (zoals de bedrijven onder de steekproefgrens van 25.000 euro Standaardopbrengst). Met ingang van 2013 is de post oppervlakte- of grondwater vervallen en gesplitst in de reeds bestaande posten oppervlaktewater en grondwater.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page