Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Water
     
Water
Select an indicator
Gebruik - Land- en tuinbouw

Beregening bepalend voor omvang watergebruik in land- en tuinbouw
2/16/2017

Het watergebruik in de land- en tuinbouw is in hoge mate afhankelijk van de weersomstandigheden. In droge seizoenen (2003, 2006, 2010 en 2013) wordt vaker en meer beregend dan in natte seizoenen, zoals 2012. Beregening is afhankelijk van gewas en grondsoort. Op droogtegevoelige zandgronden wordt het meest beregend (Noord-Brabant en het noorden van Limburg). Grondwater is de belangrijkste bron voor beregening. Naast beregening wordt een groot deel van het water gebruikt voor het drenken van vee. Elk jaar wordt hiervoor ongeveer 40 miljoen m³ oppervlakte- of grondwater gebruikt. Dit is bijna evenveel als het leidingwatergebruik in de sector. 

Watergebruik per bedrijf
Het gemiddelde totale watergebruik per bedrijf fluctueert door de jaren heen vooral als gevolg van het al dan niet gebruik maken van beregening in bepaalde jaren. In 2014 bedroeg het gemiddelde gebruik ongeveer 2.000 m3. Slechts een deel van het watergebruik betreft leidingwater. De gebruikte hoeveelheid leidingwater was de afgelopen jaren redelijk stabiel, namelijk ongeveer 600 m3 per bedrijf. Leidingwater wordt met name gebruikt voor reiniging, gewasbescherming en het drenken van (hok)dieren.Bovenstaande indicatoren zijn berekend voor de totale land- en tuinbouw. Dit betekent dat er bijschattingen gemaakt zijn voor bedrijven die niet worden gepresenteerd in het Bedrijveninformatienet (zoals de bedrijven onder de steekproefgrens van 25.000 euro Standaardopbrengst).


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page