Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Water
     
Water
Select an indicator
Gebruik - Land- en tuinbouw

Droogte leidt tot record watergebruik in 2018
4/30/2020

Door de extreme droogte in 2018 is er veel meer water gebruikt door land- en tuinbouwbedrijven dan normaal, 350 miljoen m3. De gebruikte hoeveelheid overschrijdt ruimschoots het gebruik in het eveneens droge jaar 2003. Het grootste deel van het watergebruik is grond- of oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor beregening. Er werd op een groter areaal beregend en het de gewassen werden ook vaker beregend dan normaal. Het leidingwatergebruik nam ook toe, maar niet zo sterk als van oppervlakte- en grondwater. 
De toename van het watergebruik is verschillend voor de verschillende stroomgebieden. Zo hangt de hoeveelheid water die voor bereging wordt gebruikt af van het areaal van de grondgebonden sectoren in het gebied. Daarnaast zijn zandgronden meer gevoelig voor droogte dan kleigronden. In 2018 waren er in diverse gebieden beregeningsverboden van kracht. Dit had nog een drukkend effect op het watergebruik. 


Watergebruik per bedrijf
In 2018 bedroeg het gemiddelde watergebruik per bedrijf ruim 6.500 m3. Hiervan was minder dan 1.000 m3 leidingwater. Leidingwater wordt met name gebruikt voor reiniging, gewasbescherming en het drenken van (hok)dieren.


Bovenstaande indicatoren zijn berekend voor de totale land- en tuinbouw. Dit betekent dat er bijschattingen gemaakt zijn voor bedrijven die niet worden gepresenteerd in het Bedrijveninformatienet (zoals de bedrijven onder de steekproefgrens van 25.000 euro Standaardopbrengst). Met ingang van 2013 is de post oppervlakte- of grondwater vervallen en gesplitst in de reeds bestaande posten oppervlaktewater en grondwater.


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page