Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Water
     
Water
Select an indicator
Beregening: herkomst en hoeveelheid - Akkerbouw

Minder beregening door nat groeiseizoen
1/15/2015

Het percentage bedrijven dat in 2012 beregend heeft is flink gedaald tot ruim 10%. Dit heeft te maken met de grote hoeveelheid neerslag die gevallen is gedurende het groeiseizoen. Op 6% van het areaal werd beregening toegepast. De bedrijven die wel beregend hebben, hebben daarvoor ongeveer 400 m3 per hectare gebruikt. Het areaal waarop beregend is, daalde tot 2%.

In vrijwel alle jaren is meer dan de helft van het water dat wordt gebruikt voor beregening, grondwater. Alleen in 2006 werd meer oppervlakte- en overig water gebruikt dan grondwater. De hoeveelheid water die per jaar gebruikt wordt voor beregening, schommelt sterk. Dit heeft uiteraard te maken met wisselingen in neerslagtekort gedurende het groeiseizoen.

Watergebruik beregening op akkerbouwbedrijven (m3 / ha), aandeel beregend areaal en aandeel bedrijven met beregening (%), 2002 - 2012
Bron: Bedrijveninformatienet


In droge jaren kunnen er beregeningsverboden worden afgekondigd. Dit moet een te laag waterpeil voorkomen waardoor oevers schade kunnen oplopen of de bodem inklinkt. Beregening van aardappelen met oppervlaktewater is in een aantal gebieden verboden om besmetting met bruinrot in aardappelen te voorkomen. Ook kan vooral in kustgebieden het grondwater te zilt zijn voor beregening.

Herkomst beregeningswater op akkerbouwbedrijven (%), 2002 - 2012
Bron: Bedrijveninformatienet
Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page