Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Structuur
     
Structuur
Select an indicator
Bedrijven - Land- en tuinbouw

Bedrijfsstructuur
12/18/2017

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is in 2016 met 8.200 afgenomen tot 55.700, een afname met 12,9% (zie tabel). Het gaat hierbij om een uitzonderlijk grote vermindering door wijzigingen in de registratie van de land- en tuinbouwbedrijven. De belangrijkste is dat bedrijven die niet in het Handelsregister (Kamer van Koophandel) zijn opgenomen met een agrarische landbouwactiviteit, niet meer in de landbouwtelling zijn opgenomen.1 Volgens de voorlopige cijfers van 2017 is het totaal aantal land- en tuinbouwbedrijven in 2017 per saldo met circa 900 gedaald tot 54.800, (aantallen bedrijven per bedrijfstype zijn voor 2017 nog niet bekend). Dat komt neer op een vermindering van 1,6%, onder het langjarige gemiddelde van 2 à 3% per jaar.

Land- en tuinbouwbedrijven naar bedrijfstype, 2000-2016
2000201020152016Mutatie 2016-2017 (%)
Glastuinbouw- en champignonbedrijven8,8044,5733,2643,056-6.4
Opengrondstuinbouwbedrijven10,4897,4506,4315,945-7.6
Akkerbouwbedrijven14,79911,96212,39310,821-12.7
Melkveebedrijven23,28017,51916,69916,503-1.2
Overige graasdierbedrijven20,20819,07315,70310,143-35.4
Intensieve veehouderijbedrijven12,0587,9116,3466,101-3.9
Gecombineerde bedrijven7,7513,8363,0773,1121.1
Land- en tuinbouwbedrijven, totaal97,38972,32463,91355,681-12.9
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking Wageningen Economic Research.


Door de veranderingen in de registratie zijn veel overige graasbedrijven, met name schapen-, en paard- en ponybedrijven, in 2016 uit de telling verdwenen. Ook binnen de akkerbouw is een grote groep bedrijven niet meer opgenomen, in hoofdzaak akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen. In het algemeen zijn het bedrijven met een zeer kleine economische omvang uit de registratie weggevallen.

In de minst sterk grondgebonden sectoren - de glastuinbouw en de intensieve veehouderij - zit de daling van het aantal bedrijven in 2016 op het niveau van de periode 2000-2015. In de opengrondstuinbouw is de afname van bijna 8% in 2016 wel fors hoger dan het langjarig gemiddelde (ruim 3% per jaar). Binnen deze sector is vooral het aantal boomkwekerijbedrijven in 2016 sterk afgenomen (-14%). In de melkveehouderij komt de afname van het aantal bedrijven in 2016 met 1,2% overeen met het gemiddelde van de laatste vijf jaar. Het aantal gecombineerde bedrijven is in de afgelopen twee jaar gestabiliseerd, na een jarenlang forse krimp (ruim 6% per jaar tussen 2000 en 2014) door de specialisatie.

Minder faillissementen
De daling van het aantal land- en tuinbouwbedrijven bestaat in hoofdzaak uit de min of meer vrijwillige bedrijfsbeëindiging bij generatiewisseling. Gedwongen beëindiging in de vorm van een faillissement komt weinig voor. Na een periode (2009-2013) waarin relatief vrij veel landbouwbedrijven failliet zijn verklaard, is de laatste drie jaar het aantal faillissementen sterk afgenomen (figuur 1). In 2016 bleef het aantal beperkt tot 32 en in de eerste helft van 2017 tot 13. Veruit de meeste faillissementen zijn uitgesproken in de plantaardige sectoren (85% over de periode 2000-2016).

Het verloop van het aantal faillissementen in de land- en tuinbouw tussen 2000-2016 lijkt sterk op dat voor alle bedrijven, en hangt sterk samen met de economische ontwikkeling. Zo kromp de Nederlandse economie in de periode 2009-2013, om daarna weer te groeien met gemiddeld bijna 2% per jaar in de jaren 2014-2016.1 Tot 2015 hoefden onder meer landbouwers zich niet in te schrijven in het Handelsregister. Deze inschrijving is echter sinds 2015 als voorwaarde gesteld om in aanmerking te komen voor steun in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.


Kies een sector
Contactpersoon
Martien Voskuilen
070 3358328
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page