Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Structuur
     
Structuur
Select an indicator
Vaartuigen en aanvoer - Kottervisserij

Kleine toename aantal kotters in 2019
9/11/2020

Het aantal schepen in de actieve kottervloot is in afgelopen jaren gestegen van 278 kotters in 2013 naar 291 kotters in 2019. De actieve kottervloot bestond in 2003 nog uit 384 schepen. Door saneringsronden of het naar buitenlands visnummer omvlaggen is de Nederlandse kottervloot sterk in aantal afgenomen. In 2019 zijn 6 kotters in de vaart gekomen. De verwachting is dat het aantal actieve kotters in 2019 zal stijgen omdat er meerdere nieuwbouwschepen zijn besteld die anno 2020 nog in aanbouw zijn.

De vloot kende vanaf 2012 goede gemiddelde nettoresultaten. Lagere kosten (door met name relatief lage gasolieprijzen en energiezuinige vistuigen), toenemende vangstmogelijkheden, hogere opbrengsten en voor veel bedrijven een betere financiële positie zorgden er voor dat sommige visserijondernemers weer ruimte kregen om te investeren in de kottervloot. Er zijn nieuwbouwschepen aan de vloot toegevoegd, en ook werden eerder naar het buitenland verkochte schepen weer aan de Nederlandse vloot toegevoegd. Ook in 2020 worden in de jaren daarvoor bestelde nieuwbouwschepen in de vaart verwacht. Echter, sinds 2017 nemen de vangstvolumes van veel commerciële doelsoorten in de Noordzee af. Onder meer de grote onzekerheden en ontwikkelingen rondom Brexit, het Noordzeeakkoord met ruimtegebruik Noordzee (onder andere bouw windmolenparken en beschermde natuurgebieden) en de aanlandplicht zullen van invloed zijn op de resultaten en daarmee op de innovaties en investeringen in nieuwe schepen.Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page