Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Structuur
     
Structuur
Select an indicator
Vaartuigen en aanvoer - Grote zeevisserij

Pelagische vloot verder gekrompen
9/24/2021

Tot en met 2012 was de trawlervloot vrij stabiel in omvang met ongeveer 14 actieve trawlers. De hektrawlervloot is in de periode van 2012 tot 2016 in aantal gehalveerd naar 7. In 2017 en 2018 bestond de vloot uit 8 schepen, in 2019 zijn er 7 schepen actief geweest en in 2020 is de vloot verder gekrompen tot 6 schepen.


In 2020 is één trawler nieuw ingeschreven in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen. Het betreft een vaartuig dat vanuit Curaçao onder Nederlandse vlag is gebracht. Deze trawler vertrok begin 2021 voor de eerste visreis onder Nederlandse vlag. Het bijzondere aan deze trawler is dat deze de vis vers aanlandt in plaats van diepgevroren.

Door de 7 trawlers die in 2019 aan de visserij deelnamen werd circa 239 mln. kg vis aangevoerd. In 2020 was dat 5% minder, namelijk circa 228 mln.kg. De gemiddelde aanvoer per trawler was in 2020 wel hoger dan in het voorgaande jaar, namelijk naar verwachting circa 38 mln. kg vis (34 mln. kg in 2019). De geschatte aanvoer van diepgevroren en verpakte vis door de grote zeevisserij bestond in 2020 uit blauwe wijting (27%), haring (35%), horsmakreel (9%), makreel (13%), sardine (10%) en overige vissoorten (7%).

Medio 2019 is er een nieuw visserijakkoord tussen Marokko en de Europese Unie (EU) gesloten. Dat betekent dat 18 Europese pelagische trawlers, tegen betaling door de EU aan Marokko, voor 4 jaar lang in totaal 375 mln. kg vis mogen vangen, met name soorten zoals horsmakreel, makreel en sardine. Vanuit het visserijakkoord is vereist dat de Europese trawlers in Marokkaanse wateren opvarenden uit Marokko in dienst nemen.

Het visserijakkoord met Mauritanië is in november 2019 verlopen. Vlak daarvoor werd overeengekomen het 4-jarige akkoord met een jaar te verlengen om zodoende de onderhandelingen te vervolgen. In december 2020 heeft het Europees Parlement ingestemd met een 2e verlenging. Als gevolg van de coronapandemie hebben de onderhandelingen over de visserijovereenkomst over vangstmogelijkheden en financiële tegenprestaties, vertraging opgelopen.

Onder het huidige visserijakkoord mogen Europese visserijvaartuigen niet in de kustwateren van Mauritanië vissen. Meerdere niet-Europese visserijlanden zoals China en Turkije kennen deze beperking niet. De vismeelindustrie in Mauritanië is sterk gegroeid in dit land. Voor deze industrie wordt onder andere sardinella sterk bevist in de kustwateren. Er bestaan zorgen rondom het visstandbeheer aldaar. De vangsten van sardinella door Nederlandse grote zeevloot fluctueren jaarlijks, maar maken een steeds kleiner deel van de vangsten uit.

Voor 2019 werden de maximaal toegestane vangsten (Total Allowable Catches, TACs) in Europese wateren en de daarvan afgeleide beschikbare vangstquota sterk lager toegekend vergeleken met 2018: voor haring (-26%), voor makreel (-20%) en voor blauwe wijting (-20%). Vanuit de wetenschap bestond de zorg dat deze visbestanden onder druk stonden door onder andere de geringe aanwas van jonge vis. Later in het jaar werden de vangstadviezen voor haring en makreel na herberekeningen hoger bijgesteld.Inmiddels is ook duidelijk wat de gevolgen zijn van de handelsdeal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK) naar aanleiding van de Brexit. Er mag nog gevist worden door EU-vissers in Britse wateren, maar daar wordt wel een prijs voor betaald. Het VK krijgt een groter aandeel in de maximaal toegestane vangsten dan het had toen het nog lid was van de Europese Unie. Als gevolg daarvan wordt de pelagische sector in 2020 geconfronteerd met relatieve quotumverlagingen van 26% voor makreel, 12% voor Noordzeeharing en 32% voor Noordzeehorsmakreel. Dit zijn belangrijke soorten voor de Nederlandse trawlers. De overheveling van de quota naar het Verenigd Koninkrijk vindt gefaseerd plaats over de komende vijf jaar (2021-2026). Na die vijf jaar moet er opnieuw onderhandeld worden over de toegang tot de Britse wateren.

Naar aanleiding van een review van de gegevens zijn er in 2021 kleine aanpassingen gedaan in de historische dataset.


Kies een sector
Contactpersoon
Kees Taal
06-50681876
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page