Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Structuur
     
Structuur
Select an indicator
Motorvermogen schepen - Kottervisserij

Hoger totaal motorvermogen door meer grote kotters
9/11/2020

In 2019 is het motorvermogen in de kottervisserij met 4.000 pk (2%) toegenomen. Het totaal vermogen bedroeg ultimo 2019 circa 216.000 pk. Deze toename van het motorvermogen vindt zijn oorzaak voornamelijk in de stijging van het aantal actieve kotters; van 289 schepen in 2018 naar 291 in 2019.

Sinds het verbod op motoren van meer dan 2.000 pk, in januari 2009, is het totale motorvermogen in de periode 2009 tot 2019 met circa 16.000 pk afgenomen tot 216.000 pk. Daarnaast was destijds de kottervloot iets groter in aantal.


Per 31 december 2019 bestond de kottervloot uit 291 actieve schepen. De belangrijkste segmenten binnen de kottervisserij zijn de 261-300 pk-klasse (159 schepen) en de grote kotters met een motorvermogen tussen de 1.501 en 2.000 pk (66 schepen). In 2019 is het aantal kotters in de klasse <=300 pk gelijk gebleven. De kotters >300 pk kenden een toename van 2 kotters waarvan 1 in de pk-klasse 1.101-1.500 pk en 1 in de hoogste pk-klasse (1.500-2.000 pk). Het segment van meer dan 300 pk bevat vooral de flyshootkotters en grotere platviskotters. Ten opzichte van 2003 (374 kotters) is de actieve vloot van kotters met ongeveer 22% gekrompen.

Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page