Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Structuur
     
Structuur
Select an indicator
Bedrijven en schepen - Oestervisserij

Oestersector bestaat uit 38 bedrijven
9/11/2020

De Nederlandse oestersector bestaat uit 38 bedrijven die in meerdere of mindere mate actief zijn in de sector.


Deze bedrijven zijn onder te verdelen in vier categorieën:

1. kweekbedrijven (5)
2. kweekbedrijven/handelaren (6)
3. (voornamelijk) handelaren (17)
4. inactieve bedrijven die wel oesterpercelen hebben en deze dan wel niet actief gebruiken dan wel verhuren aan anderen (10)

De bedrijven in de eerste twee categorieën zijn voor meer dan 75% afhankelijk van de oesterkweek. De 17 bedrijven uit categorie 3 zijn naast een klein gedeelte kweek voornamelijk actief in de verwerking en de import en export van oesters, of in andere vormen van visserij.

Binnen de oestersector waren in 2019 26 schepen actief, gericht op de kweek van oesters. In 2019 is het aantal schepen met vier gestegen, van 22 naar 26. De reden hiervoor is dat er nieuwe schepen in gebruik zijn genomen voor de off-bottomkweek van oesters (waar in 2019 proefvakken voor beschikbaar waren). Het merendeel van de schepen is meer dan 20 jaar in de vaart.


Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page