Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Ruimtelijke kwaliteit
     
Ruimtelijke kwaliteit
Select an indicator
Geurhinder - Land- en tuinbouw

Geurhinder landbouw gehalveerd
11/20/2013

De geurhinder uit de landbouw is sinds 1995 met 44% gedaald. In 2011 is het aandeel personen dat hinder ondervindt gestegen na een trend van afname in de periode daarvoor.

Ongeveer 9% van de Nederlanders ervoer in 2011 geurhinder als gevolg van de landbouw. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de geurhinder uit de landbouw tussen 1995 en 2011 bijna is gehalveerd. Het beleidsdoel was, dat in het jaar 2000 maximaal 12% van de Nederlandse bevolking geurhinder zou ondervinden door wegverkeer en industrie, waarbij landbouw onder industrie wordt gerekend. Deze doelstelling is gehaald.

De afname wordt mogelijk verklaard door een toename in het gebruik van luchtwassers, waardoor de uitstoot van onder andere ammoniak wordt verminderd.

Aandeel personen van 18 jaar en ouder (%) dat geurhinder ondervindt, naar bron van hinder, 1995-2011
Bron: CBS


Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page