Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Mestproductie - Veehouderij

Fosfaatproductie veehouderij in 2016 opnieuw boven Europees fosfaatplafond
12/22/2017

De hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest is in 2016 voor het tweede achtereenvolgende jaar hoger dan het door de Europese Unie vastgestelde plafond. Wel is de fosfaatproductie in 2016 bijna 3% afgenomen dankzij een daling in vrijwel alle veehouderij sectoren. In 2015 overschreed de Nederlandse veehouderij het EU-fosfaatplafond van 172,9 miljoen kg fosfaat voor het eerst sinds 2010. Door de nieuwe overschrijding in 2016 staat het verlengen van derogatie (onder voorwaarden toepassen van meer dan 170 kg N/ha uit dierlijke mest) door de Europese Commissie sterk ter discussie. Vooral de melkveebedrijven die sinds juli 2015 zijn gegroeid, moesten in 2017 inkrimpen als gevolg van het afgesproken fosfaatreductieplan.

Overschrijding van het fosfaatplafond gebeurde ook in de jaren 2008-2010. In 2011 hebben onder andere LTO Nederland en de Nevedi afspraken gemaakt over het verlagen van de fosforgehaltes in alle diervoeders zodat de fosfaatproductie het fosfaatplafond niet langer zou overschrijden. Mede door deze inspanningen is de fosfaatproductie van de Nederlandse veestapel in 2011 en 2012 gedaald tot beneden het fosfaatplafond. Maar vanaf 2013 steeg de fosfaatproductie van de melkveehouderij naar 92,7 miljoen kg in 2015, gevolgd door een lichte daling naar 89,5 miljoen kg in 2016. Ondanks de daling wordt het melkveefosfaatplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat nog met 5,4% overschreden. 

De stijging van de fosfaatproductie door de melkveehouderij tussen 2012 en 2015 werd voor ongeveer de helft veroorzaakt door hogere fosfaatgehalten in het voer en voor de andere helft door een toename van het aantal dieren. Het verbruikte ruwvoer in 2015 bevatte veel fosfor door de hoge fosforgehalten in kuilvoer van oogst 2014 en de hoge fosforgehalten van weidegras in 2015. De daling van de fosfaatproductie door de melkveehouderij in 2016 was te danken aan lagere fosforgehalten in zowel ruwvoer als mengvoer. In 2016 was het fosforgehalte van ruwvoer 0,4%. Daarnaast daalde het fosforgehalte van mengvoer voor melkvee van 0,45% in 2015 tot 0,43% in 2016. Door de lagere fosforgehaltes in voer is de benutting van fosfaat verbeterd. In 2016 werd 6,1 kg fosfaat uit mest geproduceerd per ton melk. Dat is 12% lager dan in 2015 en het laagste niveau van deze eeuw. Daar staat tegenover dat het aantal melkkoeien tussen 2015 en 2016 is toegenomen met 123.000 stuks tot 1,74 miljoen stuks, het hoogste niveau sinds 1993.

De fosfaatproductie van overige dieren steeg in 2015, maar daalde vervolgens met 2% naar 85,7 kg miljoen kg in 2016. De totale fosfaatexcretie van de veestapel is daarmee ongeveer gelijk aan het niveau van 2009.

De fosfaatproductie uit dierlijke mest is in 2016 voor het tweede achtereenvolgende jaar hoger dan het door de Europese Unie vastgestelde plafond. Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor het opnieuw verkrijgen van derogatie moet de Nederlandse fosfaatproductie onder het afgesproken fosfaatplafond dalen. Daarvoor is in 2017 het fosfaatreductieplan ingevoerd. Om die doelstelling te bereiken, moesten melkveehouders of het aantal stuks melkvee verminderen, of deelnemen aan de stoppersregeling. Daarnaast werd ook het fosforgehalte in het mengvoer verlaagd.

De prognose van het CBS (CBS, 2017) over de totale fosfaatproductie in het gehele jaar 2017 komt uit op 168,7 miljoen kg op basis van de situatie op 1 oktober 2017. De grootste onzekerheden die de voorlopige resultaten kunnen beïnvloeden, zijn: het fosforgehalte in het ruwvoer dat in 2017 werd geoogst en de melkproductie per koe. De definitieve cijfers van de fosfaatproductie over 2017 komen in 2018 beschikbaar.


Kies een sector
Contactpersoon
Harry Luesink
070 33 58315
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • CBS, 2017. Dierlijke mest en mineralen 2016
 • EZ, 2017. Kamerbrief van 18 oktober 2017 over de Derde kwartaalrapportage fosfaatreductieplan


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page