Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Mestproductie - Veehouderij

Zowel de fosfaat- als stikstofproducties in de veehouderij dalen
10/1/2020

De hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest is in 2019 ruim 17 mln. kg lager dan het door de Europese Unie vastgestelde plafond. De fosfaatproductie is in zowel 2018 als 2019 met 4% afgenomen en de stikstofproductie met ruim 2%. Deze afnames zijn vooral het gevolg van een daling van de fosfaat- en stikstofproductie in de melkveehouderij. In 2015 en 2016 overschreed de Nederlandse veehouderij het EU-fosfaatplafond van 172,9 mln. kg fosfaat en in 2017 het EU-stikstofplafond van 504,4 mln. kg stikstof. Dit kwam door de hogere fosfaat- en stikstofproducties in de melkveehouderij. Om de derogatie te behouden is een fosfaatreductieplan afgesproken. Op basis hiervan moesten de melkveehouderijbedrijven in 2017 zowel het aantal koeien verminderen als fosfaatarmer voeren om de fosfaat- en stikstofproducties weer onder de EU-plafonds te brengen. Hierdoor is de fosfaatproductie in 2019 10% lager dan het plafond en de stikstofproductie 3%.Fosfaat
Vanaf 2013 steeg de fosfaatproductie van de melkveehouderij naar een top van 92,7 mln. kg in 2015, gevolgd door een daling naar 78,7 mln. kg in 2018 en 75,5 mln. kg in 2019. Het melkveefosfaatplafond van 84,9 mln. kg fosfaat wordt dus vanaf 2018 niet meer overschreden. De stijging van de fosfaatproductie door de melkveehouderij tussen 2012 en 2015 werd voor ongeveer de helft veroorzaakt door hogere fosfaatgehalten in het voer en voor de andere helft door een toename van het aantal dieren. Het verbruikte ruwvoer in 2015 bevatte veel fosfor door de relatief hoge fosforgehalten in kuilvoer van de oogst van 2014 en de relatief hoge fosforgehalten van weidegras in 2015. De daling van de fosfaatproductie door de melkveehouderij in 2016 was te danken aan lagere fosforgehalten in zowel ruwvoer als mengvoer. Met het fosfaatreductieplan dat in 2017 is ingevoerd, moesten melkveehouders of het aantal stuks melkvee verminderen, of deelnemen aan de stoppersregeling. Daarnaast werd ook het fosforgehalte in het mengvoer verlaagd, om zo beneden het fosfaatplafond uit te komen. Tussen 2016 en 2019 is het aantal melkkoeien gedaald met 164.000 stuks tot 1,58 mln. stuks. Het fosforgehalte van mengvoer voor melkvee was in 2015 nog 0,45%, in 2018 en 2019 is dat gedaald tot 0,42%.

Stikstof
De Europese Unie heeft niet alleen een fosfaatplafond vastgesteld maar ook een stikstofplafond. De stikstofproductie was in 2017 met 512 mln. kg voor het eerst hoger dan het plafond. In 2018 is de stikstofproductie van de Nederlandse veestapel weer gedaald naar 504 mln. kg en daarmee exact gelijk aan het plafond. Die daling komt voor rekening van de graasdieren als gevolg van een verlaging van het aantal melk- en kalfkoeien en jongvee als gevolg van de invoering van het melkveefosfaatquotum in 2018. In 2019 is de stikstofproductie met 490 mln. kg enkele procenten lager dan het plafond. Naar verwachting zal dit plafond ook in de komende jaren niet worden overschreden als gevolg van de opkoopregeling voor de varkenshouderij welke in 2020 al gestart is en die voor piekbelasters van veehouderijbedrijven nabij Natura 2000-gebieden, die in 2021 van start gaat.
  
Sectorplafond stikstof melkveehouderij
Het sectorplafond voor de melkveehouderij voor stikstof is 282 mln. kg stikstof. Tussen 2002 en 2014 was de stikstofproductie in de melkveehouderij lager dan het plafond. Daarna volgde een periode van 4 jaar waarin de stikstofproductie hoger was dan het sectorplafond met in 2017 als piek 21 mln. kg stikstof hoger (ruim 7% overschrijding). In 2019 is de stikstofproductie tot net onder het sectorplafond gedaald. Net als bij de fosfaatproductie werd de stijging van de stikstofproductie tussen 2011 en 2017 veroorzaakt door een combinatie van meer dieren, hogere gehalten in het ruwvoer en een grotere voederbehoefte door een hogere melkproductie per dier per jaar.
  
Kies een sector
Contactpersoon
Harry Luesink
070 33 58315
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


 • CBS Statline.
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page