Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Nitraat - Akkerbouw

Grote verschillen in nitraatconcentratie op akkerbouwbedrijven
9/5/2017

Over de gehele meetperiode is de gemiddelde nitraatconcentratie  op akkerbouwbedrijven in alle afzonderlijke regio’s gedaald. De langste reeks is beschikbaar voor de Zandregio. Door een daling in het begin van de jaren 90 is de nitraatconcentratie op akkerbouwbedrijven in de Zandregio bijna gehalveerd. De laatste jaren vertoont de nitraatconcentratie in de Zandregio een stijgende trend. Dit is gerelateerd aan het vergroten van het relatieve aandeel akkerbouwbedrijven op uitspoelingsgevoelige gronden in de LMM-steekproef.

De Lössregio heeft aanvankelijk de hoogste gemiddeld nitraatconcentratie op akkerbouwbedrijven. De laatste jaren is deze (mede door de toename van de nitraatconcentratie in de Zandregio) vergelijkbaar met de akkerbouwbedrijven in de Zandregio.

In de Kleiregio is de gemiddelde nitraatconcentratie na een aanvankelijke daling vrij stabiel rond 30 à 35 mg/l.

Sinds 2008 ligt de nitraatconcentratie in de Kleiregio onder de EU-norm van 50 mg/l. De gemiddelde nitraatconcentratie in het uitspoelingswater onder akkerbouwbedrijven ligt voor de regio’s Zand en Löss boven deze norm.

In de Veenregio worden geen akkerbouwbedrijven bemonsterd, in de steekproef van het Basismeetnet van het LMM komen in deze regio alleen melkveebedrijven voor.Het LMM gebruikt een methode voor het standaardiseren van de meetgegevens, om invloed van weerseffecten en steekproefsamenstelling tussen jaren gelijk te trekken. De methode is beschreven op de RIVM-website. Als de methode wordt toegepast, krijgen de lijnen een wat gelijkmatiger verloop. Deze standaardisatie bestaat momenteel alleen voor de Zand- en Kleiregio.

Meer informatie over de waterkwaliteit en de gebruikte methoden wordt beschreven op www.rivm.nl. De waterkwaliteitsgegevens van het Basismeetnet kunt u zelf geselecteerd op lmm.rivm.nl.


Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page