Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Nitraat - Derogatiebedrijven

Uitspoeling van nitraat op derogatiebedrijven
7/24/2018


De uitspoeling van nitraat uit de wortelzone op de bedrijven van het Derogatiemeetnet is in alle regio’s gedaald in de periode 2007-2017. Het zwaartepunt van de daling ligt in de eerste jaren van het meetnet.


Sinds 2014 mogen derogatiebedrijven op zandgrond in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg, maximaal 230 kg N/ha graasdiermest gebruiken (Zand 230). Op zandgrond in de in overige provincies (Zand 250), en op klei- en veengrond, mogen bedrijven 250 kg N/ha graasdiermest gebruiken.

In Zand 230 en in de Lössregio zijn de bodems het gevoeligst voor uitspoeling en hebben de hoogste nitraatconcentraties. De daling van de nitraatconcentratie heeft ervoor gezorgd dat vanaf 2015 de nitraatconcentratie lager is dan de EU-norm van 50 mg/l. In Zand 250 ligt de nitraatconcentratie in het water dat uitspoelt uit de wortelzone, na een aanvankelijke daling, rond de 25 mg/l.

In de Kleiregio is de nitraatconcentratie netto iets gedaald maar is er veel natuurlijke variatie. Deze variatie (ook te zien in andere regio’s) is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door weersinvloeden. In de Veenregio is de nitraatconcentratie die uitspoelt uit de wortelzone het laagst van alle onderscheiden regio’s. Dit is een gevolg van de relatief hoge afbraak van nitraat in veenbodems.
Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page