Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Nitraat - Derogatiebedrijven

Nitraatuitspoeling op derogatiebedrijven niet meer in alle regio’s onder de norm
2/22/2021

Vanaf 2015 lag de gemiddelde uitspoeling van nitraat op de bedrijven van het Derogatiemeetnet onder de EU-norm van 50 milligram per liter. Door de droogte zijn in alle regio’s de concentraties tot 2019 wel gestegen. Vooral de Lössregio en de Kleiregio laten sterke stijgingen zien. Ook het aantal bedrijven met een te hoge (boven de norm) nitraatuitspoeling is toegenomen.

Sinds 2014 mogen derogatiebedrijven op zand- en lössgrond in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg, maximaal 230 kg N/ha graasdiermest gebruiken (de zandgronden in deze provincies worden daarom aangeduid als Zand 230). Op zandgrond in de overige provincies (aangeduid als Zand 250), en op klei- en veengrond, mogen bedrijven maximaal 250 kg N/ha graasdiermest gebruiken.

In de Lössregio en Zand 230 regio zijn de bodems het gevoeligst voor uitspoeling en worden gemiddeld genomen ook de hoogste nitraatconcentraties gemeten. Toch waren ook hier de concentraties van 2007 tot 2017 wel gedaald. Die daling heeft er toe geleid dat vanaf 2015 de nitraatconcentratie lager was dan de EU-norm van 50 mg/l. In deze gebieden is de concentratie in de meetjaren na 2017 toegenomen . In de Zandregio met het 230 regime is het gemiddelde in 2019 nog net onder de 50 mg/l norm, in de Lössregio ligt dat er boven. De Zand 250 regio toont, ondanks de hogere mestgiften, waarden die schommelen rond de 20 mg/l. Dit heeft te maken met de vaak nattere omstandigheden en hogere gehalten aan organische stof in deze regio. Hierdoor vindt meer denitrificatie (stikstofafbraak) plaats.

In de Kleiregio is de nitraatconcentratie relatief stabiel met waarden tussen 10 en 20 mg/l. In het meetjaar 2019 is er een aanzienlijke stijging tot boven de 40 mg/l . Ook hier speelt de droogte waarschijnlijk een rol.  

In de Veenregio is de nitraatconcentratie die uitspoelt uit de wortelzone het laagst van alle onderscheiden regio’s, maar stijgt ook in het laatste jaar (2019). Door de nattere omstandigheden en de hoge organische stofverhouding in veenbodems wordt hier de omzetting van nitraat naar andere stikstofvormen bevorderd.  Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page