Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Fosfaatbodemoverschot per ha - Melkveehouderij

Klein fosfaatbedrijfsoverschot in 2015
9/5/2017

In drie van de vier regio’s werd door melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, gemiddeld iets minder fosfaat afgevoerd dan aangevoerd. In de periode 2001-2014 namen de fosfaatoverschotten alsmaar af, maar in 2015 is het gemiddelde overschot iets toegenomen. Reden van het fosfaatoverschot is de gedaalde afvoer van fosfaat met organische mest en dierlijke producten (zoals melk) bij een toegenomen aanvoer van fosfaat. Het groeiseizoen voor grasland was in 2015 iets minder dan voorgaand jaar waardoor extra voeraanvoer nodig was voor de stijgende melkproductie.

Variatie in overschot neemt af
Het gemiddelde fosfaatbedrijfsoverschot van melkveebedrijven in de Zandregio bedraagt -3 kg per ha in 2015. De spreiding (10-90-procentwaarde) rondom dit gemiddelde is -30 tot +20 kg fosfaat per ha, hetgeen betekent dat 80% van de melkveebedrijven in de Zandregio een overschot heeft tussen beide genoemde waarden. Met het dalen van het gemiddelde overschot neemt ook de spreiding af. De range waarin 80% van de melkveebedrijven zich bevond in 1991 was 119 kg (19-138 kg/ha). Vlak na de eeuwwisseling was die 80%-range inmiddels afgenomen tot ongeveer 60 kg fosfaatoverschot.Aanvoer van fosfaatkunstmest neemt af 
In de periode 2002-2015 neemt de fosfaataanvoer met kunstmest af. In 2015 gebruikten melkveehouders nog 1-2 kg fosfaat per ha. Met ingang van 2014 is het gebruik van kunstmestfosfaat niet meer toegestaan op bedrijven met derogatie. Echter, 2014 is een overgangsjaar waarin gebruik onder voorwaarden werd toegestaan en daarnaast maken niet alle melkveebedrijven gebruik van derogatie. Fosfaat wordt op melkveebedrijven vooral aangevoerd via het voer, daarnaast is er aanvoer van fosfaat met organische mest, dieren en plantaardige producten. De aanvoer van fosfaat in 2015 is het hoogst op melkveebedrijven in de Zandregio (74 kg/ha) en het laagst bij hun collega’s in de Veenregio (56 kg/ha).


Fosfaatafvoer lager door minder ruwvoer
Melkveebedrijven in de Zandregio van het LMM hebben naast een hoge aanvoer ook een hoge afvoer van fosfaat (2015: 77 kg/ha). Het tegenovergestelde geldt voor de Veenregio: aanvoer en afvoer zijn relatief laag (2015: afvoer 52 kg fosfaat/ha). Bedrijven voeren fosfaat vooral af met de levering van dierlijke producten (zoals melk) en met organische mest. Afvoer van fosfaat met dieren is van gering belang. Fosfaatafvoer via plantaardige producten is in 2015 van belang in alle regio’s. De daling daarvan betreft vooral de voorraadafname van ruwvoer als gevolg van het iets minder goede groeiseizoen dan in 2014.

In alle grondsoortregio’s vindt zowel organische mest aanvoer als afvoer plaats. Per saldo weegt de aanvoer, gemiddeld ongeveer 4 kg fosfaat per ha niet op tegen de afvoer van 10 tot 25 kg fosfaat per ha.


Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page