Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Fosfaatbodemoverschot per ha - Derogatiebedrijven

Fosfaatbodemoverschot gedaald in 2019
9/30/2021

In 2019 is het fosfaatbodemoverschot weer gedaald naar gemiddeld 5 kg/ha op bedrijven in het derogatiemeetnet. In 2018 bedroeg het fosfaatbodemoverschot nog 16 kg/ha. Het fosfaatbodemoverschot was toen incidenteel hoog als gevolg van droge weersomstandigheden met een lage fosfaatonttrekking via gewasproductie als gevolg. In de twee jaren daarvoor schommelde het fosfaatbodemoverschot rond de 0 kg/ha, waarbij de fosfaatbemesting per hectare dus ongeveer gelijk was aan de fosfaatonttrekking via gewasproductie oftewel evenwichtsbemesting.Dalend fosfaatbodemoverschot
Over de gehele periode 2006-2019 vertoont het fosfaatbodemoverschot een dalende trend. In 2019 werd een gemiddeld fosfaatbodemoverschot van 5 kg/ha gerealiseerd. In 2014 was de gemiddelde fosfaatafvoer per hectare op bedrijven in het derogatiemeetnet voor het eerst groter dan de gemiddelde fosfaataanvoer, waardoor het fosfaatbodemoverschot negatief was (-6 kg/ha) en er dus netto fosfaat werd onttrokken aan de bodem. In 2016 en 2017 lag het gemiddelde fosfaatbodemoverschot net het niveau van evenwichtsbemesting met waarden van respectievelijk -2 en -1 kg/ha. In 2018 nam het fosfaatoverschot toe tot 16 kg/ha als gevolg van droge weersomstandigheden waardoor er meer voer moest worden aangekocht en er minder voorraadaanleg van ruwvoer was. Voor alle jaren geldt dat de spreiding in het fosfaatbodemoverschot per hectare groot was. In 2019 had de 25% bedrijven met de laagste bodemoverschotten een overschot van minder dan -9 kg/ha, terwijl de 25% bedrijven met de hoogste overschotten een overschot had van meer dan 14 kg/ha.

Het fosfaatbodemoverschot was in 2019 het hoogst in de regio Zand 250 met gemiddeld 8 kg/ha gevolgd door de Veenregio met 5 kg/ha en de regio’s Zand 230 en Klei met beide 4 kg/ha. Alleen de Lössregio had in 2019 een negatief fosfaatbodemoverschot (-2 kg/ha)Voer grootste fosfaataanvoerpost, aanvoer fosfaatkunstmest naar 0 
De fosfaataanvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet bestond in alle jaren grotendeels uit aanvoer van voer. In 2019 ging het gemiddeld om ruim 68 kg/ha. De bijdrage van kunstmest, organische mest, dieren en plantaardige producten aan de totale fosfaataanvoer was gering met in totaal ruim 6 kg/ha in 2019. De totale fosfaataanvoer kwam uit op 74 kg/ha in 2019, 10 kg/ha minder dan in 2018. Deze daling is geheel het gevolg van minder fosfaataanvoer via voer. De totale aanvoer van fosfaat in 2019 was het hoogst in de regio Zand 230 met 91 kg/ha. De aanvoer in de andere regio’s varieerde van 63 tot en met 69 kg/ha.

Het gebruik van fosfaatkunstmest is gedaald naar 0 kg/ha. In 2006 werd gemiddeld nog 11 kg fosfaatkunstmest per hectare gebruikt, in 2009 was dit gedaald tot 3 kg/ha en sinds 2015 is dit 0 kg/ha. Door aanscherping van de fosfaatgebruiksnormen hebben de bedrijven in het derogatiemeetnet er steeds meer voor gekozen om de fosfaatgebruiksruimte in te vullen met dierlijke mest. Vanaf 2014 is het gebruik van kunstmestfosfaat niet meer toegestaan op derogatiebedrijven. Hierbij was 2014 een overgangsjaar waarin gebruik onder voorwaarden nog mogelijk was.Fosfaatafvoer in 2019 vrijwel gelijk aan 2018
Fosfaatafvoer vind plaats in de vorm van dierlijke producten, organische mest, dieren en plantaardige producten. Over de gehele periode 2006-2019 is er een stijgende trend in de totale fosfaatafvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet. Vooral in de jaren 2014 tot en met 2016 was de totale fosfaatafvoer met 80 à 81 kg/ha voor alle bedrijven in het derogatiemeetnet hoog in vergelijking met de meeste andere jaren. In 2018 daalde de totale fosfaatafvoer naar 69 kg/ha en bleef in 2019 op dat niveau met 70 kg/ha. Deze daling was met name het gevolg van minder organische mestafvoer en minder afvoer via plantaardige producten.

In de regio Zand 230 was de totale fosfaatafvoer in 2019 veruit het hoogst met 87 kg/ha in 2019. Daarna volgden de Lössregio met 71 kg/ha, de Kleiregio met 66 kg/ha en de Veenregio met 61 kg/ha. In de Zandregio 250 was de totale fosfaatafvoer in 2019 het laagst met 56 kg/ha.


Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page