Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbedrijfsoverschot per ha - Derogatiebedrijven

Stikstofbedrijfsoverschot licht gedaald
9/9/2019

Over de periode 2006-2017 vertoont het stikstofbedrijfsoverschot op bedrijven in het derogatiemeetnet een licht dalende trend met het laagste overschot in 2014 als gevolg van zeer groeizame omstandigheden in dat jaar. Zowel de aan- als de afvoer van stikstof per hectare zijn fors toegenomen sinds 2013.

Stikstofbedrijfsoverschot gedaald in 2017
Het gemiddelde stikstofbedrijfsoverschot op bedrijven in het derogatiemeetnet bedroeg in 2017 163 kg/ha en is 10 kg/ha gedaald ten opzichte van het jaar 2016. Over de gehele periode 2006-2017 werd alleen in 2014 een lager overschot gerealiseerd van 154 kg/ha. Het lage stikstofbedrijfsoverschot in 2014 was het gevolg van zeer groeizame weersomstandigheden waardoor er veel stikstof via voer geoogst is van grond in eigen gebruik. In 2017 was het stikstofbedrijfsoverschot in de Kleiregio het hoogst met 177 kg/ha. De Zandregio 250 en Lössregio (beide 166 kg/ha) en Zandregio 230 (165 kg/ha) hadden een (vrijwel) gelijk stikstofbedrijfsoverschot. De Veenregio had met 140 kg/ha het laagste stikstofbedrijfsoverschot in 2017. De Zandregio 250 was de enige regio waar het stikstofbedrijfsoverschot in 2017 hoger lag dan in de twee voorgaande jaren.Toename stikstofaanvoer
Vanaf 2013 is de totale stikstofaanvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet jaarlijks toegenomen. In 2017 werd er gemiddeld 382 kg stikstof per hectare aangevoerd, 5 kg/ha meer dan in 2016. Het grootste deel van de stikstofaanvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet bestond uit voer met gemiddeld 234 kg/ha in 2017, gevolgd door kunstmest met 135 kg/ha. De bijdrage van organische mest, dieren en plantaardige producten aan de totale stikstofaanvoer was van beperkt belang met in totaal slechts 14 kg/ha in 2017. De stikstofaanvoer via voer was in 2017 veruit het hoogst in de Zandregio 230 met 320 kg/ha, op afstand gevolg door de Zandregio 250 met 205 kg/ha en de Lössregio met 204 kg/ha. De Zandregio 230 was ook het meest intensief qua melkproductie per hectare. In de Veenregio was de stikstofaanvoer via voer het laagst met 168 kg/ha. De stikstofaanvoer via kunstmest was in 2017 veruit het hoogst in de Kleiregio met 168 kg/ha en het laagst in de Zandregio 250 en Veenregio met respectievelijk 121 en 125 kg/ha. De totale aanvoer van stikstof was in 2017 het hoogst in de Zandregio 230 met 465 kg/ha, gevolgd door de Kleiregio (365 kg/ha), de Lössregio (346 kg/ha) en de Zandregio 250 (339 kg/ha). De stikstofaanvoer was het laagst in de Veenregio met 304 kg/ha.

   

Fors hogere stikstofafvoer na 2013
Gemiddeld genomen nam de afvoer van stikstof per hectare toe in de periode 2006-2017 op bedrijven in het derogatiemeetnet. In 2017 lag deze met gemiddeld 220 kg/ha voor het tweede jaar op rij boven de 200 kg/ha. Vooral na 2013 (150 kg stikstofafvoer per hectare) vond een forse stijging plaats. De hogere afvoer per hectare was met name het gevolg van meer afvoer van stikstof via dierlijke producten (vooral melk) en van meer afvoer van organische mest. De afvoer van organische mest is in 2017 gestegen tot gemiddeld 69 kg/ha voor alle bedrijven in het derogatiemeetnet, terwijl dit in 2013 nog 39 kg/ha betrof. De afvoer via organische mest was veruit het hoogst in de Zandregio 230 met 115 kg/ha, op afstand gevolgd door de Lössregio met 53 kg/ha. De hoge stikstofafvoer via organische mest in de Zandregio 230 was het gevolg van enerzijds de hoge intensiteit en anderzijds van de regelgeving, waarbij vanaf 2014 bij derogatie nog maximaal 230 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest mag worden aangewend op zandgrond in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg in plaats van 250 kg. In alle regio’s is zichtbaar dat de afvoer van plantaardige producten (vooral voer) in 2014 is toegenomen. Dit zal het gevolg zijn geweest van de zeer groeizame weersomstandigheden in 2014. Hierdoor is er veel stikstof via gewas geoogst, waardoor de aanwezige hoeveelheid stikstof in de voervoorraad op 31 december 2014 gemiddeld genomen hoger was dan de stikstofvoorraad in voer op 1 januari 2014. Ook in 2017 zien we in alle regio’s, uitgezonderd de Zandregio 250, een toegenomen afvoer van plantaardige producten.
De totale afvoer van stikstof was in 2017 het hoogst in de Zandregio 230 met 300 kg/ha, gevolgd door de Kleiregio (187 kg/ha), de Lössregio (180 kg/ha) en de Zandregio 250 (173 kg/ha). De stikstofafvoer was het laagst in de Veenregio met 163 kg/ha.  Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page