Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbedrijfsoverschot per ha - Akkerbouw

Afname stikstofbedrijfsoverschotten in Löss- en Zandregio
9/5/2017

Op de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid in de Kleiregio is gericht, is het gemiddelde stikstofoverschot op bedrijfsniveau in 2015 uitgekomen op 97 kg stikstof per ha. Dit niveau ligt iets onder het langjarig gemiddelde (2002-2015) in de Kleiregio. In de Zand- en Lössregio lagen de gemiddelde stikstofbedrijfsoverschotten de laatste vijf jaren duidelijk onder het langjarig gemiddelde. In de Lössregio werd in 2015 een bedrijfsoverschot gerealiseerd van 54 kg stikstof per hectare. Dit is ruim 40% lager dan het gemiddelde in de periode 2006-2015.
Reden van de gunstige ontwikkelingen in stikstofbedrijfsoverschot is de gestegen stikstofafvoer van het bedrijf bij een dalende of gering stijgende aanvoer. De gemiddelden en variatie tussen bedrijven in LMM zijn bij de akkerbouwbedrijven minder groot dan bij melkveebedrijven. Tien procent van de bedrijven realiseert een stikstofoverschot kleiner dan 50 kg per ha terwijl 10% van de bedrijven boven de 160 kg stikstofoverschot per ha uitkomt.
 

Aanvoer van stikstof in de Kleiregio stijgt
Het grootste deel van de stikstofaanvoer van akkerbouwbedrijven bestaat uit aankopen van kunstmest en dierlijke mest. Aanvoer van stikstof op akkerbouwbedrijven via dieren, plantaardige producten en overige aanvoer is van gering belang. In de Kleiregio was de aanvoer in 2015 met gemiddeld 242 kg stikstof per ha het hoogste van alle regio’s. Akkerbouwers in de Lössregio voerden in datzelfde jaar gemiddeld 207 kg stikstof per ha aan. De gemiddelde stikstofaanvoer in de Zandregio neemt de laatste jaren weer iets toe tot 223 kg per ha in 2015.

Toenemende afvoer van stikstof 
Op akkerbouwbedrijven in het LMM neemt de afvoer van stikstof per ha via plantaardige producten trendmatig toe, met 2014 als topjaar. Voornaamste oorzaken zijn de gestegen gewasopbrengsten en veranderingen in het bouwplan. De afvoer van stikstof via andere afvoerposten zoals dierlijke producten is van gering belang. In 2015 bedroeg de totale afvoer in Zandregio en Kleiregio 144 kg stikstof per ha. Collega-akkerbouwers in de Lössregio behaalden een afvoer van 152 kg stikstof per ha. 

De akkerbouwbedrijven in de Kleiregio hebben gemiddeld genomen het hoogste stikstofbedrijfsoverschot. In deze regio is de aanvoer van stikstof het grootst en de afvoer van gemiddeld niveau. In de Lössregio geldt het omgekeerde: het stikstofbedrijfsoverschot is het laagst dankzij een relatief lage aanvoer van stikstof en hoge afvoer. De akkerbouwbedrijven in de Zandregio zitten er tussenin. In vergelijking met de beide andere regio’s hebben de akkerbouwbedrijven in de Zandregio zowel een gemiddeld aan- als afvoer en ook een gemiddeld stikstofbedrijfsoverschot.

In de Kleiregio is in 2007 een dip in de stikstofafvoer te zien door de zeer wisselende weersomstandigheden in 2007. April was warm en droog, mei juist weer nat en koud en de zomer zeer wisselvallig, perioden met warm weer werden afgewisseld met plensbuien en koudere perioden. Dit weerbeeld had lagere gewasopbrengsten tot gevolg en daarmee een lagere stikstofafvoer met het gewas.

In de Kleiregio is in 2007 een dip in de stikstofafvoer te zien door de zeer wisselende weersomstandigheden in 2007. April was warm en droog, mei juist weer nat en koud en de zomer zeer wisselvallig, perioden met warm weer werden afgewisseld met plensbuien en koudere perioden. Dit weerbeeld had lagere gewasopbrengsten tot gevolg en daarmee een lagere stikstofafvoer met het gewas.Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page