Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbedrijfsoverschot per ha - Akkerbouw

Ondanks de droogte lager stikstofbedrijfsoverschot in de Zandregio
2/18/2021

Op de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, is voor 2019 een gemiddeld bedrijfsoverschot berekend van 95 kg stikstof per ha. Dit is 13% minder dan in 2018. Vergeleken met het gemiddelde over de vijf voorgaande jaren (2014-2018) vielen de overschotten in de Zand- en Lössregio in 2019 gemiddeld respectievelijk 8 en 24% lager uit. In de Kleiregio ligt het voor het jaar 2019 berekende stikstofbedrijfsoverschot 3% boven het gemiddelde in de periode 2014-2018.

In de Kleiregio kwam het stikstofbedrijfsoverschot gemiddeld uit op 112 kg stikstof per ha. Zowel de totale aanvoer (gemiddeld 260 kg stikstof per ha) als de afvoer (gemiddeld 148 kg stikstof per ha) waren in de weergegeven periode 2002-2019 niet eerder zo hoog in de Kleiregio. In de Zandregio komt de gemiddelde stikstofafvoer in 2019 uit op 127 kg per ha; dit is 10 kg ofwel 8% minder dan de gemiddelde afvoer in de jaren 2014-2018. Aangezien de aanvoer per hectare in de Zandregio in 2019 ook minder was (17 kg stikstof minder is dan in 2014-2018), komt het stikstofbedrijfsoverschot in 2019 ondanks de droogte toch relatief laag uit. Het gemiddelde overschot in 2019 bedraagt 72 kg stikstof per ha en is 8% lager dan in 2014-2018.

De gemiddelden van akkerbouwbedrijven en de variatie tussen deze bedrijven in het LMM zijn minder groot dan bij melkveebedrijven. In de Zandregio realiseerde 10% van de akkerbouwers in 2019 een stikstofbedrijfsoverschot kleiner dan 11 kg per ha terwijl aan de andere kant van de verdeling 10% van de akkerbouwbedrijven boven de 115 kg per ha uitkwam.

 Meer aanvoer van stikstof uit dierlijke mest in de Kleiregio
Gemiddeld over de regio’s is de hoeveelheid stikstof die per ha in 2019 is aangevoerd (234 kg), vergelijkbaar met de hoeveelheid in de 5 voorgaande jaren. Maar tussen de regio’s is wel een verschil in de ontwikkeling zichtbaar. In de Zand- en Lössregio is de gemiddelde aanvoer in 2019 respectievelijk 8 en 5% lager dan de gemiddelde aanvoer in 2014-2018. Op de akkerbouwbedrijven in de Kleiregio is in 2019 juist 6% meer stikstof per ha aangevoerd in vergelijking met de periode 2014-2018. Een oorzaak hiervoor is dat de akkerbouwers in de Kleiregio sinds 2015 meer stikstof uit dierlijke mest zijn gaan gebruiken. Dit gebruik steeg van gemiddeld 106 kg stikstof per ha in 2015 naar 122 kg in 2019. Het gebruik van stikstofkunstmest daalde in mindere mate, van 146 kg stikstof per ha in 2015 naar 141 kg in 2019.

In de Kleiregio was de aanvoer in 2019 met gemiddeld 260 kg stikstof per ha het hoogste. De gemiddelde aanvoer op de akkerbouwbedrijven in de Zand- en Lössregio lag ongeveer 60 kg lager (respectievelijk 197 en 198 kg stikstof per ha). Deze aanvoer was in de Zandregio niet eerder zo laag als in 2019. De aanvoer via kunstmest is in periode 2015-2019 met 25 kg per ha afgenomen in de Zandregio (van 88 naar 63 kg per ha). De aanvoer via organische meststoffen (dierlijk en niet-dierlijk) daalde niet en is in de Zandregio van alle regio’s het hoogst (in 2019 gemiddeld 132 kg per ha).Ontwikkelingen in de stikstofafvoer en -benutting
Op akkerbouwbedrijven wordt de afvoer van nutriënten hoofdzakelijk bepaald door fluctuaties in gewasopbrengsten en veranderingen in het bouwplan. Het jaar 2014 was een jaar met zeer goede oogsten ofwel hoge afvoeren en in alle grondsoortregio’s lage stikstofoverschotten. De benutting van stikstof, die de afvoer van het bedrijf als percentage van de aanvoer op het bedrijf in een bepaald jaar weergeeft, was in 2014 relatief hoog. In 2019 zijn in de Zandregio vanwege de droogte, net als in 2018, tegenvallende gewasopbrengsten te zien. Tegenover die relatief lage stikstofafvoer (gemiddeld 126 kg er ha) staat dat de aanvoer in 2019 ook relatief laag was (197 kg per ha). Per saldo is de benutting van stikstof in 2019 in de Zandregio met 64% gelijk aan de gemiddelde benutting in periode 2014-2018. In de Kleiregio was de gemiddelde benutting 57% met een aanvoer per ha van 260 kg stikstof en een afvoer van 148 kg stikstof per ha. In de periode 2014-2018 werd gemiddeld 56% van de aangevoerde stikstof benut. Voor de akkerbouwbedrijven in de Lössregio komt de benutting in 2019 het hoogste uit, namelijk 75%. Dit is vijf procentpunten meer dan de gemiddelde benutting in de periode 2014-2018.
Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page