Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbedrijfsoverschot per ha - Akkerbouw

Lage stikstofbedrijfsoverschotten, vooral in de Zand- en Lössregio
8/21/2019

De akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid is gericht, hebben na de stijging in 2016 weer fors lagere stikstofbedrijfsoverschotten weten te realiseren. Ten opzichte van de jaren 2012-2016 vielen de overschotten in de Zand- en Lössregio in 2017 respectievelijk 12 en 24% lager uit. In de Kleiregio is het stikstofbedrijfsoverschot in 2017 vergelijkbaar met het gemiddelde over de voorgaande vijf jaren.

In de Kleiregio kwam het stikstofbedrijfsoverschot gemiddeld uit op 102 kg stikstof per ha, 13 procent minder dan in 2016. In de Zandregio valt het gemiddelde bedrijfsoverschot rond de 65 kg per ha uit, ruim 10% minder dan het gemiddelde in de vijf voorgaande jaren in die regio’s. Belangrijkste reden voor de gunstige ontwikkelingen in stikstofbedrijfsoverschot waren het herstel bij de afvoer via plantaardige producten en lagere gebruiken van stikstofkunstmest. 

De gemiddelden en variatie tussen bedrijven in LMM zijn bij de akkerbouwbedrijven minder groot dan bij melkveebedrijven. In de Zandregio realiseerde 10% van de bedrijven in 2016 een stikstofbedrijfsoverschot kleiner dan 5 kg per ha terwijl 10% van de bedrijven boven de 133 kg per ha uitkwam.

 

Minder aanvoer van stikstof in de regio’s Zand en Löss
Op akkerbouwbedrijven wordt stikstof hoofzakelijk in de vorm van kunstmest en dierlijke mest aangevoerd. Aanvoer van stikstof via dieren, plantaardige producten en overige aanvoer is van gering belang. In de Kleiregio was de aanvoer in 2017 met gemiddeld 240 kg stikstof per ha het hoogste van alle regio’s en vergelijkbaar met de voorgaande vijf jaren. Akkerbouwers in de Zandregio voerden in 2017 met gemiddeld 206 kg stikstof per ha duidelijk minder aan dan in de voorgaande 5 jaren. Hetzelfde geldt voor de bedrijven in de Lössregio, die in 2017 gemiddeld 190 kg stikstof per ha aanvoerden. In beide regio’s wordt de verminderde aanvoer veroorzaakt door verminderde aankopen en gebruiken van stikstofkunstmest. In de Zandregio is in 2017 gemiddeld 70 kg stikstof per ha in de vorm van kunstmest aangevoerd, in de vijf jaren daarvoor was dit 85 kg per ha. De telers in de Lössregio gebruikten in 2017 gemiddeld 80 kg stikstof per ha aan kunstmest, het laagst niveau sinds 2006. De aanvoer van stikstof via dierlijke mest was in alle regio’s vergelijkbaar met 2016. De ondernemers in de Zandregio voerden gemiddeld 133 kg stikstof per ha aan, ongeveer 30 kg meer dan in de regio’s Klei en Löss.


Afvoer van stikstof op meerjarig gemiddelde
Op akkerbouwbedrijven wordt de afvoer van nutriënten hoofdzakelijk bepaald door fluctuaties in de gewasopbrengsten en veranderingen in het bouwplan. Het jaar 2014 was in een jaar met in alle regio’s zeer goede oogsten, hoge afvoeren en lage stikstofoverschotten. Het jaar 2016 kenmerkte zich juist door tegenvallende gewasopbrengsten, met name in de Lössregio en het zuidelijk deel van de Zandregio. In 2017 is de gemiddelde afvoer van stikstof ten opzichte van 2016 weer hersteld. Akkerbouwers in de Zandregio realiseerden gemiddeld genomen een afvoer van 141 kg stikstof per ha, 5% meer dan in 2016. De collega’s in de Kleiregio wisten met 138 kg stikstof per ha 10% meer af te voeren dan voorgaand jaar. De afvoer van stikstof steeg in de Lössregio het meest, naar gemiddeld 143 kg stikstof per ha. Daarmee blijft de afvoer in 2017 overigens nog wel 3% achter bij het meerjarig gemiddelde in periode 2012-2016. In de Kleiregio kwam de afvoer in 2017 een fractie boven het meerjarig gemiddelde uit.

De akkerbouwbedrijven in de Kleiregio hebben gemiddeld genomen het hoogste stikstofbedrijfsoverschot. In deze regio is de aanvoer van stikstof het grootst en de afvoer in 2017 het laagst. Voor de Lössregio geldt het omgekeerde: het stikstofbedrijfsoverschot is het laagst dankzij een lage aanvoer van stikstof en relatief hoge afvoer. Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page