Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbedrijfsoverschot per ha - Derogatiebedrijven

Stikstofbedrijfsoverschot gestegen in 2018
9/8/2020

Het stikstofbedrijfsoverschot op bedrijven in het derogatiemeetnet is in 2018 gestegen naar 192 kg/ha. Het jaar 2018 behoort daarmee tot één van de jaren met het hoogste stikstofbedrijfsoverschot in de periode vanaf 2006. Hoewel de aanvoer van stikstof per hectare in 2018 gelijk was aan die in 2017, nam de afvoer fors af.

Hoger stikstofbedrijfsoverschot in 2018
Het gemiddelde stikstofbedrijfsoverschot op bedrijven in het derogatiemeetnet bedroeg in 2018 192 kg/ha en is 33 kg/ha gestegen ten opzichte van het jaar 2017. Het jaar 2018 behoort daarmee tot één van de jaren met het hoogste stikstofbedrijfsoverschot in de periode vanaf 2006. Dit is het gevolg van de zeer droge weersomstandigheden en daardoor lagere gewasopbrengsten in 2018. In de groeizame jaren 2014 en 2017 werden gemiddeld de laagste stikstofbedrijfsoverschotten gerealiseerd met 154 en 159 kg/ha. In 2018 was het stikstofbedrijfsoverschot in de Zandregio 230 het hoogst met 209 kg/ha gevolgd door de Kleiregio met 205 kg/ha, de Lössregio met 194 kg/ha en de Veenregio met 179 kg/ha. De regio Zand 250 had met 159 kg/ha het laagste stikstofbedrijfsoverschot in 2018. Dit is ook de enige regio waar het stikstofbedrijfsoverschot in 2018 lager was dan in 2017.Minder stikstofaanvoer via kunstmest in 2018, meer via voer
Over de gehele periode 2006-2018 gezien vertoont de totale stikstofaanvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet een stijgende trend. In 2018 was de gemiddelde aanvoer van stikstof per hectare gelijk aan 2017 met 368 kg/ha, maar er vonden wel verschuivingen plaats bij de verschillende aanvoerposten. Zo daalde in 2018 als gevolg van de droogte de kunstmestaanvoer, maar nam de aanvoer van voer juist toe vooral door een negatieve voorraadmutatie (= voorraadafname). Het grootste deel van de stikstofaanvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet bestond in 2018 uit voer met gemiddeld 237 kg/ha (in 2017 218 kg/ha), gevolgd door kunstmest met 116 kg/ha (in 2017 135 kg/ha). De bijdrage van organische mest, dieren en plantaardige producten aan de totale stikstofaanvoer was van beperkt belang met in totaal slechts 16 kg/ha in 2018. De stikstofaanvoer via voer was in 2018 veruit het hoogst in de regio Zand 230 met 315 kg/ha, op afstand gevolg door de Lössregio met 211 kg/ha. De Zandregio 230 was ook het meest intensief qua melkproductie per hectare. In de Zandregio 250 was de stikstofaanvoer via voer het laagst met 188 kg/ha. De stikstofaanvoer via kunstmest was in 2018 veruit het hoogst in de Kleiregio met 140 kg/ha en het laagst in de regio Zand 250 met 98 kg/ha. De totale aanvoer van stikstof was in 2018 het hoogst in de regio Zand 230 met 448 kg/ha, gevolgd door de Kleiregio (349 kg/ha), de Lössregio (333 kg/ha), de Veenregio (315 kg/ha) en de Zandregio 250 (301 kg/ha).  

   

Stikstofafvoer gedaald in 2018
Over de gehele periode 2006-2018 gezien vertoont de totale stikstofafvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet een stijgende trend. Vooral na 2013 (149 kg stikstofafvoer per hectare) vond een forse stijging plaats. In 2018 echter nam de totale stikstofafvoer fors af naar 176 kg/ha ten opzichte van 209 kg/ha in 2017. De stikstofafvoer daalde vooral door minder afvoer van plantaardige producten (dit betreft aanleg en eventueel verkoop van ruwvoer) als gevolg van lagere gewasopbrengsten door droge weersomstandigheden. In 2018 werd 9 kg stikstof/ha afgevoerd via plantaardige producten, terwijl dat in 2017 31 kg/ha was. In 2017 was er een positieve voorraadmutatie (= voorraadtoename) die als afvoerpost bij plantaardige producten werd opgenomen. Ook de afvoer van organische mest daalde in 2018 en bedroeg 55 kg/ha (in 2017 63 kg/ha). De grootste stikstofafvoerpost op bedrijven in het derogatiemeetnet betreft in alle jaren de afvoer via dierlijke producten (vooral melk). In 2018 ging het om 88 kg/ha. De afvoer via organische mest was in 2018 veruit het hoogst in de regio Zand 230 met 91 kg/ha, op afstand gevolgd door de Lössregio met 43 kg/ha. De hoge stikstofafvoer via organische mest in de regio Zand 230 was het gevolg van enerzijds de hoge intensiteit en anderzijds van de regelgeving, waarbij vanaf 2014 bij derogatie nog maximaal 230 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest mag worden aangewend op zandgrond in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg in plaats van 250 kg stikstof. In vrijwel alle regio’s nam de afvoer van plantaardige producten (vooral voer) in 2014 en 2017 toe ten opzichte van het voorliggende jaar als gevolg van groeizame weersomstandigheden in deze jaren. In 2018 zien we juist het tegenovergestelde en nam in alle regio’s de afvoer met plantaardige producten af.

De totale afvoer van stikstof was in 2018 het hoogst in de regio Zand 230 met 239 kg/ha, gevolgd door de Kleiregio (144 kg/ha), de Zandregio 250 (142 kg/ha) en de Lössregio (139 kg/ha). De stikstofafvoer was het laagst in de Veenregio met 137 kg/ha.
De totale afvoer van stikstof was in 2018 het hoogst in de regio Zand 230 met 239 kg/ha, gevolgd door de Kleiregio (144 kg/ha), de Zandregio 250 (142 kg/ha) en de Lössregio (139 kg/ha). De stikstofafvoer was het laagst in de Veenregio met 137 kg/ha.Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page