Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbedrijfsoverschot per ha - Derogatiebedrijven

Lager stikstofbedrijfsoverschot in 2014 en 2015
3/20/2018

Door een stijging van de stikstofafvoer via organische mest en via dierlijke producten, is het gemiddelde stikstofbedrijfsoverschot op bedrijven in het derogatiemeetnet fors gedaald in 2014 en 2015.

Stikstofbedrijfsoverschot lager in 2014 en 2015
De stikstofbedrijfsoverschotten op bedrijven in het Derogatiemeetnet liggen in met name 2014, maar ook in 2015, op een lager niveau dan in de jaren ervoor. Een duidelijke trend is in de meeste regio’s niet zichtbaar, behalve in de Kleiregio waar een dalend bedrijfsoverschot in de periode 2006-2015 lijkt te zijn. In deze regio was het stikstofbedrijfsoverschot ook het hoogst in 2006 met 207 kg/ha. Voor de gehele groep bedrijven in het derogatiemeetnet geldt dat het stikstofbedrijfsoverschot in 2014 gemiddeld fors lager lag met 154 kg/ha. In eerdere jaren kwam het gemiddelde stikstofbedrijfsoverschot niet lager uit dan 171 kg/ha. In 2015 stijgt het stikstofbedrijfsoverschot gemiddeld weer naar 169 kg/ha, maar is daarmee nog wel lager dan in de periode voor 2014. In 2015 is het stikstofbedrijfsoverschot in de Löss- en Kleiregio het hoogst met 189 en 185 kg/ha. De regio’s Zand 230, Veen en Zand 250 volgen met respectievelijk 175, 153 en 152 kg/ha.Toename stikstofaanvoer per hectare
De totale stikstofaanvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet is in 2015 gestegen naar 366 kg/ha, 23 kg/ha meer dan in 2014 en vergelijkbaar met het relatief hoge niveau van 2010. Het grootste deel van de stikstofaanvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet bestaat uit voer met gemiddeld 223 kg/ha in 2015, gevolgd door kunstmest met 131 kg/ha. De bijdrage van organische mest, dieren en plantaardige producten aan de totale stikstofaanvoer is van beperkt belang met in totaal slechts 12 kg/ha in 2015. De stikstofaanvoer via voer is in 2015 veruit het hoogst in de regio Zand 230 met 297 kg/ha, op afstand gevolg door de Lössregio met 220 kg/ha en de Kleiregio met 191 kg/ha. Deze regio’s zijn ook het meest intensief qua melkproductie per ha. In de regio Zand 250 is de stikstofaanvoer via voer het laagst met 172 kg/ha. De stikstofaanvoer via kunstmest was in 2015 veruit het hoogst in de Kleiregio met 172 kg/ha en het laagst in de regio’s Zand 250 en Löss met respectievelijk 118 en 115 kg/ha. De totale aanvoer van stikstof was in 2015 het hoogst in de regio Zand 230 met 438 kg/ha, gevolgd door de Kleiregio (364 kg/ha), de Lössregio (345 kg/ha) en de Veenregio (318 kg/ha). De stikstofaanvoer was het laagst in de regio Zand 250 met 301 kg/ha.  

   

Hoge stikstofafvoer in 2014 en 2015
Gemiddeld genomen neemt de afvoer van stikstof per hectare toe in de periode 2006-2015 op bedrijven in het derogatiemeetnet. In 2015 is deze het hoogst met gemiddeld 197 kg/ha over alle grondsoortregio’s. In 2014 was dit 189 kg/ha en in 2013 152 kg/ha. Dat de totale stikstofafvoer in de periode 2006-2015 het hoogst ligt in de laatste 2 jaren geldt voor alle regio’s, behalve de regio Zand 230. De hogere afvoer per hectare is met name het gevolg van meer afvoer van stikstof via dierlijke producten (vooral melk) en van meer afvoer van organische mest. De afvoer van organische mest is in 2015 gestegen tot gemiddeld 64 kg/ha voor alle bedrijven in het derogatiemeetnet, terwijl dit in 2013 nog 39 kg/ha betrof. De afvoer via organische mest is veruit het hoogst in de regio Zand 230 met 103 kg/ha, op afstand gevolgd door de Kleiregio met 56 kg/ha. De hoge stikstofafvoer via organische mest in de regio Zand 230 is het gevolg van enerzijds de hoge intensiteit en anderzijds van de regelgeving, waarbij vanaf 2014 bij derogatie nog maximaal 230 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest mag worden aangewend op zandgrond in plaats van 250 kg. In alle regio’s is zichtbaar dat de afvoer van plantaardige producten (vooral voer) in 2014 is toegenomen. Dit zal het gevolg zijn van de zeer groeizame weersomstandigheden in 2014. Hierdoor is er veel stikstof via gewas geoogst, waardoor de aanwezige hoeveelheid stikstof in de voervoorraad op 31 december 2014 gemiddeld genomen hoger was dan de stikstofvoorraad in voer op 1 januari 2014. De totale afvoer van stikstof is in 2015 het hoogst in de regio Zand 230 met 263 kg/ha, gevolgd door de Kleiregio (179 kg/ha), de Veenregio (165 kg/ha) en de Lössregio (156 kg/ha). De stikstofafvoer was het laagst in de regio Zand 250 met 149 kg/ha.Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page