Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbedrijfsoverschot per ha - Derogatiebedrijven

Stikstofbedrijfsoverschot gedaald in 2019
9/30/2021

Het stikstofbedrijfsoverschot op bedrijven in het derogatiemeetnet is in 2019 gedaald naar 164 kg/ha en bevindt zich daarmee op een relatief laag niveau in vergelijking met eerdere jaren. Ten opzichte van 2018 daalde vooral de aanvoer van stikstof per hectare. De stikstofafvoer per hectare week in 2019 niet veel af van 2018.

Lager stikstofbedrijfsoverschot in 2019 
Het gemiddelde stikstofbedrijfsoverschot op bedrijven in het derogatiemeetnet was relatief laag in 2019 en bedroeg 164 kg/ha. Sinds 2006 was het gemiddelde stikstofbedrijfsoverschot alleen in het groeizame jaar 2014 nog lager met 162 kg/ha. In 2018 was het stikstofbedrijfsoverschot nog relatief hoog als gevolg van zeer droge weersomstandigheden en daardoor lagere gewasopbrengsten. In 2019 was het stikstofbedrijfsoverschot in de Kleiregio het hoogst met 187 kg/ha gevolgd door de Zandregio 230 met 162 kg/ha, de Zandregio 250 met 149 kg/ha en de Veenregio met 143 kg/ha. De regio Löss had met 123 kg/ha het laagste stikstofbedrijfsoverschot in 2019. Dit was een daling van 64 kg/ha ten opzichte van 2018.Minder stikstofaanvoer via voer in 2019
In 2019 daalde de gemiddelde aanvoer van stikstof per hectare naar 339 kg/ha. In de vier voorgaande jaren was de gemiddelde stikstofaanvoer hoger en varieerde van 361 tot 370 kg/ha. In 2019 werd er 199 kg stikstof per hectare uit voer aangevoerd. De aanvoer van stikstof uit voer lag daarmee duidelijk lager dan in 2018. Toen werd als gevolg van zeer droge weersomstandigheden 228 kg stikstof per hectare uit voer werd aangevoerd, vooral door een negatieve voorraadmutatie (= voorraadafname). De stikstofaanvoer uit kunstmest nam in 2019 toe met bijna 4 kg/ha ten opzichte van 2018 naar 126 kg, maar bevond zich daarmee nog steeds op een relatief laag niveau ten opzichte van andere jaren in de periode 2006-2019. Voer en kunstmest waren ook in 2019 veruit de grootste stikstofaanvoerposten. De bijdrage van organische mest, dieren en plantaardige producten aan de totale stikstofaanvoer was van beperkt belang met in totaal slechts 14 kg/ha in 2019. De stikstofaanvoer via voer was in 2019 veruit het hoogst in de regio Zand 230 met 251 kg/ha, op afstand gevolg door de Lössregio met 198 kg/ha. De Zandregio 230 was in 2019 ook het meest intensief qua melkproductie per hectare. In de Zandregio 250 was de stikstofaanvoer via voer het laagst met 173 kg/ha. De stikstofaanvoer via kunstmest was in 2019 veruit het hoogst in de Kleiregio met 152 kg/ha en het laagst in de Lössregio met 100 kg/ha. De totale aanvoer van stikstof was in 2019 het hoogst in de regio Zand 230 met 380 kg/ha, gevolgd door de Kleiregio (349 kg/ha), de Lössregio (307 kg/ha), de Veenregio (299 kg/ha) en de Zandregio 250 (292 kg/ha).

   

Lagere stikstofafvoer in 2018 en 2019 
Over de gehele periode 2006-2019 gezien vertoont de totale stikstofafvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet een stijgende trend. Vooral na 2013 (143 kg stikstofafvoer per hectare) vond een forse stijging plaats naar 196 kg/ha in zowel 2016 als 2017. In 2018 en 2019 was de totale stikstofafvoer weer lager met respectievelijk 171 en 175 kg/ha. De stikstofafvoer lag met name in 2018 lager door minder afvoer van plantaardige producten (dit betreft aanleg en eventueel verkoop van ruwvoer) als gevolg van lagere gewasopbrengsten door droge weersomstandigheden. In 2018 werd 10 kg stikstof/ha afgevoerd via plantaardige producten, terwijl dat in 2017 32 kg/ha was. In 2019 ging het om 18 kg/ha. Ook de afvoer van organische mest daalde in 2018 en 2019 en bedroeg respectievelijk 51 en 48 kg/ha. De grootste stikstofafvoerpost op bedrijven in het derogatiemeetnet betreft in alle jaren de afvoer via dierlijke producten (vooral melk). In 2019 ging het om 89 kg/ha, vrijwel gelijk aan de voorgaande drie jaren. De afvoer via organische mest was in 2019 veruit het hoogst in de regio Zand 230 met 76 kg/ha, op afstand gevolgd door de Lössregio met 52 kg/ha. De hoge stikstofafvoer via organische mest in de regio Zand 230 was het gevolg van enerzijds de hoge intensiteit en anderzijds van de regelgeving, waarbij vanaf 2014 bij derogatie nog maximaal 230 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest mag worden aangewend op zandgrond in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg in plaats van 250 kg stikstof.

De totale afvoer van stikstof was in 2019 het hoogst in de regio Zand 230 met 218 kg/ha, gevolgd door de Lössregio (184 kg/ha), de Kleiregio (162 kg/ha) en de Veenregio (156 kg/ha). De stikstofafvoer was het laagst in de Zandregio 250 met 143 kg/ha.Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page