Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbedrijfsoverschot per ha - Derogatiebedrijven

Stikstofbedrijfsoverschot licht gedaald
7/24/2018

Over de periode 2006-2016 vertoont het stikstofbedrijfsoverschot op bedrijven in het derogatiemeetnet een licht dalende trend met het laagste overschot in 2014 als gevolg van zeer groeizame omstandigheden in dat jaar. Zowel de aan- als de afvoer van stikstof per hectare zijn fors toegenomen sinds 2013.

Stikstofbedrijfsoverschot laagst in 2014
Het gemiddelde stikstofbedrijfsoverschot op bedrijven in het derogatiemeetnet bedraagt in zowel 2015 als 2016 172 kg per ha. Dat is 18 kg per ha meer dan in 2014, maar ongeveer gelijk aan of minder dan het gemiddelde overschot in de jaren voor 2014. Het lage stikstofbedrijfsoverschot in 2014 is het gevolg van zeer groeizame weersomstandigheden waardoor er veel stikstof via voer geoogst is van grond in eigen gebruik. In 2016 is het stikstofbedrijfsoverschot in de Klei- Lössregio het hoogst met 200 en 187 kg/ha. De regio’s Zand 230, Zand 250 en Veen volgen met respectievelijk 174, 160 en 146 kg/ha. De Lössregio is de enige regio waar het stikstofbedrijfsoverschot in 2015 en 2016 hoger ligt dan in alle voorgaande jaren.Toename stikstofaanvoer
De totale stikstofaanvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet is in 2016 opnieuw gestegen en bedraagt 377 kg/ha, 8 kg/ha meer dan in 2015. Het grootste deel van de stikstofaanvoer op bedrijven in het derogatiemeetnet bestaat uit voer met gemiddeld 235 kg/ha in 2016, gevolgd door kunstmest met 130 kg/ha. De bijdrage van organische mest, dieren en plantaardige producten aan de totale stikstofaanvoer is van beperkt belang met in totaal slechts 12 kg/ha in 2016. De stikstofaanvoer via voer is in 2016 veruit het hoogst in de regio Zand 230 met 310 kg/ha, op afstand gevolg door de Lössregio met 229 kg/ha en de Kleiregio met 206 kg/ha. Deze regio’s zijn ook het meest intensief qua melkproductie per ha. In de Veenregio is de stikstofaanvoer via voer het laagst met 170 kg/ha. De stikstofaanvoer via kunstmest is in 2016 veruit het hoogst in de Kleiregio met 162 kg/ha en het laagst in de regio’s Zand 250 en Zand 230 met respectievelijk 112 en 122 kg/ha. De totale aanvoer van stikstof is in 2016 het hoogst in de regio Zand 230 met 446 kg/ha, gevolgd door de Kleiregio (381 kg/ha), de Lössregio (363 kg/ha) en de Zandregio 250(315 kg/ha). De stikstofaanvoer is het laagst in de Veenregio met 303 kg/ha. 

   

Fors hogere stikstofafvoer na 2013
Gemiddeld genomen neemt de afvoer van stikstof per hectare toe in de periode 2006-2015 op bedrijven in het derogatiemeetnet. In 2016 ligt deze met gemiddeld 205 kg/ha voor het eerst boven de 200 kg/ha. Vooral na 2013 (150 kg stikstofafvoer per ha) vond een forse stijging plaats. De hogere afvoer per hectare is met name het gevolg van meer afvoer van stikstof via dierlijke producten (vooral melk) en van meer afvoer van organische mest. De afvoer van organische mest is in 2016 gestegen tot gemiddeld 67 kg/ha voor alle bedrijven in het derogatiemeetnet, terwijl dit in 2013 nog 39 kg/ha betrof. De afvoer via organische mest is veruit het hoogst in de regio Zand 230 met 105 kg/ha, op afstand gevolgd door de Lössregio met 65 kg/ha. De hoge stikstofafvoer via organische mest in de regio Zand 230 is het gevolg van enerzijds de hoge intensiteit en anderzijds van de regelgeving, waarbij vanaf 2014 bij derogatie nog maximaal 230 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest mag worden aangewend in plaats van 250 kg op zandgrond in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg. In alle regio’s is zichtbaar dat de afvoer van plantaardige producten (vooral voer) in 2014 is toegenomen. Dit zal het gevolg zijn van de zeer groeizame weersomstandigheden in 2014. Hierdoor is er veel stikstof via gewas geoogst, waardoor de aanwezige hoeveelheid stikstof in de voervoorraad op 31 december 2014 gemiddeld genomen hoger was dan de stikstofvoorraad in voer op 1 januari 2014. Ook in 2016 zien we in alle regio’s, uitgezonderd de Veenregio, een toegenomen afvoer van plantaardige producten. De totale afvoer van stikstof is in 2016 het hoogst in de regio Zand 230 met 272 kg/ha, gevolgd door de Kleiregio (181 kg/ha), de Lössregio (176 kg/ha) en de Veenregio (157 kg/ha). De stikstofafvoer is het laagst in de regio Zand 250 met 155 kg/ha.Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page