Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Fosfaatbemesting per ha - Melkveehouderij

Afname gebruik van fosfaatmeststoffen 1991-2015
9/5/2017

Meer dan 95% van de fosfaatbemesting op melkveebedrijven in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is afkomstig van dierlijke mest. Daarnaast gebruiken ze ook een kleine hoeveelheid fosfaat uit kunstmest en overige organische meststoffen. Zowel de fosfaatbemesting met dierlijke mest als kunstmest neemt af in de periode 1991-2015.

Zandregio: 20% afname fosfaat met dierlijke mest
In 2015 werd door melkveehouders in de Zandregio gemiddeld 73 kg fosfaat met dierlijke mest en weinig (<1 kg) fosfaat met kunstmest toegediend. Hun collega’s in de Kleiregio dienden iets meer toe: 80 kg fosfaat met dierlijke mest en 1 kg fosfaat met kunstmest. In 1991 werd op melkveebedrijven in de Zandregio in totaal 150 kg fosfaat per ha toegediend. Door de jaren heen is het fosfaatgebruik afgenomen met 50 kg fosfaat uit dierlijke mest en 26 kg fosfaat uit kunstmest in de Zandregio. De fosfaatbemesting per ha in de Klei- en Veenregio is ook afgenomen, maar minder dan in de Zandregio.
 
Minimaal gebruik van kunstmestfosfaat
In de periode 1991-2015 is het gebruik van kunstmestfosfaat sterk gereduceerd. Vanaf de introductie van het gebruiksnormenstelsel (2006) is de afname goed zichtbaar. Het stelsel maakt geen onderscheid meer in de herkomst van de fosfaatmeststof, het MINAS-stelsel (1998-2005) maakte dit onderscheid wel. Sinds 2014 is fosfaatkunstmestgebruik op bedrijven met derogatie niet meer toegestaan. Deze maatregel heeft het gebruik op melkveebedrijven in 2015 verder verminderd.


Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page