Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Fosfaatbemesting per ha - Akkerbouw

Fosfaatgebruik in Zandregio bijna gehalveerd
2/18/2021

De akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid is gericht, zijn in de periode 1991-2019 steeds minder fosfaat gaan gebruiken. Gemiddeld over de regio’s en de bijbehorende hectares, is er in 2019 63 kg fosfaat per ha via meststoffen gebruikt. Dat is ruim 25% minder dan bij de start van het gebruiksnormenstelsel in 2006 en 40% minder dan de gemiddelde fosfaatgiften in het begin van de jaren negentig. Het lagere gebruik is vooral het gevolg van een sterke reductie in het gebruik van kunstmestfosfaat. Van de in 2019 gebruikte 63 kg per ha was gemiddeld 7 kg ofwel 11 procent uit kunstmestfosfaat afkomstig. In 2006 was de kunstmestgift nog 30 kg fosfaat per ha en bedroeg deze nog 34% van de totale fosfaataanvoer.

Ontwikkelingen per regio
In de periode 1991-2019 hebben de akkerbouwers in de Zandregio het fosfaatgebruik het sterkst moeten terugbrengen. De gemiddelde fosfaatgift in 2019 van 56 kg per ha is de laagste in de reeks en ongeveer half zo hoog als de giften in het begin van de jaren negentig. In de Klei- en Lössregio nam het gemiddelde fosfaatgebruik tussen 1991 en 2019 ongeveer 35% af.

Sinds de intrede van het gebruiksnormenstelsel in 2006 is het gebruik van fosfaatkunstmest sterk afgenomen (onder Minas werd fosfaatkunstmest niet meegeteld). In 2019 is in de Zand- en Lössregio per ha gemiddeld nog maar 2 kg fosfaat uit kunstmest gebruikt, voor de Kleiregio komt het gemiddelde uit op 10 kg per ha. Deze gebruiken betekenen dat het gebruik sinds 1991 in de Zandregio met ruim 90% en in de Klei- en Lössregio met ruim 80% is beperkt.Minder aanvoer via dierlijke mest in de Zand- en Lössregio
Op de akkerbouwbedrijven is het gebruik van fosfaat via dierlijke mest lange tijd stabiel gebleven. In de Zandregio schommelde het gemiddelde fosfaatgebruik in de periode 1991-2010 rond de 60-70 kg per ha. In de Kleiregio werd in deze jaren 40-50 kg fosfaat per ha gebruikt. Met ingang van 2010 is de hoogte van de fosfaatgebruiksnormen afhankelijk gemaakt van de fosfaattoestand van de bodem. Vooral de normen voor bouwland met een hoge of neutrale fosfaattoestand zijn sindsdien stapsgewijs aangescherpt. Deze beleidswijzigingen hebben er duidelijk toe geleid dat de akkerbouwers in de Löss- en Zandregio vanaf 2011 minder fosfaat uit dierlijke mest zijn gaan gebruiken. In de Zandregio lag het gebruik in zowel 2018 als 2019 op 45 kg fosfaat per ha. In de Lössregio was dit in 2018 ook het geval, maar in 2019 ligt de gemiddelde fosfaatgift duidelijk lager (38 kg per ha). In de Kleiregio schommelde het fosfaatgebruik via dierlijke mest in de periode 2012-2018 rond de 40 kg per ha. In 2019 is dit gestegen naar gemiddeld 46 kg per ha.
Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page