Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Fosfaatbemesting per ha - Akkerbouw

Afname gebruik van fosfaatmeststoffen, 1991-2015
9/5/2017

Op de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid is gericht, is het totaal fosfaatgebruik in de periode 1991-2015 gemiddeld met zo’n 30% afgenomen. Op de bedrijven in de Kleiregio nam het gebruik van fosfaatkunstmest met 76% af. In de Zandregio verminderde het fosfaatgebruik via kunstmest zelfs met 90%. Bij dierlijke mest zijn de fosfaatgebruiken de laatste jaren, door aanscherpingen in het beleid, ook weer aan het dalen. Het gebruik van overige organische meststoffen zijn in de Zandregio en Lössregio gedaald na de top in 2014. In de Kleiregio steeg dat gebruik wel verder in 2015.     Kleiregio: 38 kg fosfaat per ha met dierlijke mest in 2015
In 2015 werd door akkerbouwers in de Kleiregio gemiddeld 38 kg fosfaat per ha met dierlijke mest en 14 kg fosfaat per ha met kunstmest toegediend. Hun collega’s in de Zandregio dienden meer dierlijke mest toe: 51 kg fosfaat per ha met dierlijke mest. In de Lössregio was dit 45 kg fosfaat per ha uit dierlijke mest. Sinds de jaren negentig is het totaal fosfaatgebruik in de Kleiregio met zo’n 40 kg fosfaat per ha afgenomen. In de Zandregio bedraagt de afname zo’n 35 kg fosfaat per ha. De fosfaatbemesting in de Lössregio is vanaf 2006 afgenomen met 20 kg per ha. Een klein deel van de fosfaatbemesting met kunstmest en dierlijke mest is vervangen door overige organische meststoffen.
 
 

Gebruik van kunstmestfosfaat neemt af
In de periode 1991-2015 is het gebruik van kunstmestfosfaat sterk gereduceerd. Vanaf de introductie van het gebruiksnormenstelsel (2006) is de afname goed zichtbaar. Het stelsel maakt geen onderscheid meer in de herkomst van de fosfaatmeststof. Het MINAS-stelsel (1998-2005) maakte dit onderscheid wel, waarbij fosfaatkunstmest niet werd meegeteld. Het fosfaatkunstmestgebruik in de Zandregio bedraagt slechts 4 kg per ha. In de Lössregio is in 2015 nog wel een incidentele toename te zien. Akkerbouwers in de Kleiregio gebruikten in 2015 14 kg fosfaat per ha uit kunstmest. De variatie in het gebruik van kunstmestfosfaat per ha neemt af; een deel van de akkerbouwers gebruikt helemaal geen kunstmestfosfaat meer.

Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page