Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Fosfaatbemesting per ha - Derogatiebedrijven

Daling fosfaatbemesting
7/24/2018

De fosfaatbemesting op bedrijven in het derogatiemeetnet is sinds 2015 vrijwel geheel afkomstig uit dierlijke mest, terwijl in de jaren ervoor ook nog bijna 3 kg/ha afkomstig was uit fosfaatkunstmest. De totale fosfaatbemesting vertoont een dalende trend in de periode 2006-2016.

Fosfaatbemesting daalt
De totale fosfaatbemesting voor alle bedrijven in het derogatiemeetnet vertoont in de periode 2006-2016 een dalende trend (-20%), van gemiddeld 98 kg/ha in 2006 naar 78 kg/ha in 2016. Deze trend is in alle regio’s zichtbaar, behalve in de Lössregio. In de Lössregio schommelt de totale fosfaatbemesting in de periode 2006 tot en met 2016 en is er geen dalende trend, al is de totale fosfaatbemesting in 2016 wel fors gedaald (-15 kg/ha ten opzichte van 2015). De afname van de fosfaatbemesting is het gevolg van een daling van de toelaatbare fosfaatbemesting per hectare door verlaging van de fosfaatgebruiksnormen en het per 2010 afhankelijk maken van de fosfaatgebruiksnormen van de fosfaattoestand van de bodem (Pal-getal bij grasland en Pw-getal bij bouwland). In de periode 2009-2014 geldt voor bedrijven uit het derogatiemeetnet dat de fosfaatbemesting gemiddeld voor 96% (in 2012 zelfs 97%) bestond uit dierlijke mest. In 2006 lag dit aandeel gemiddeld genomen nog op 89%. Oorzaak hiervan is een daling van de fosfaatkunstmestbemesting van 10 kg/ha in 2006 naar 3 kg/ha vanaf 2009. Sinds 15 mei 2014 mag op derogatiebedrijven geen fosfaatkunstmest meer worden gebruikt. Het aandeel fosfaatbemesting uit dierlijke mest is daardoor verder toegenomen tot gemiddeld 99% in 2015 en 2016. De fosfaatbemesting uit overige organische mest is zeer beperkt op bedrijven in het derogatiemeetnet en betreft gemiddeld over de jaren slechts een halve kg fosfaat/ha.

Fosfaatgebruik nadert fosfaatgebruiksruimte
De gemiddelde fosfaatgebruiksnorm op bedrijven in het derogatiemeetnet daalde in de periode 2006-2016 van 108 kg/ha naar 84 kg/ha. Deze daling van 22% is sterker dan die van de fosfaatbemesting met 20%. Hierdoor nam het verschil tussen de fosfaatgebruiksnorm en de fosfaatbemesting af van ongeveer 10 kg/ha in 2006 tot 3 à 4 kg/ha in de periode 2007-2014. In 2015 en 2016 neemt het verschil tussen de fosfaatgebruiksnorm en de fosfaatbemesting weer toe. Vermoedelijk komt dit doordat de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest op bedrijven in het derogatiemeetnet gemiddeld genomen meer beperkend is dan de fosfaatgebruiksnorm, terwijl de resterende fosfaatgebruiksruimte in tegenstelling tot de voorgaande jaren niet meer mag worden ingevuld met fosfaatkunstmest.Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page