Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Nutrienten
     
Nutrienten
Kies een indicator
Fosfaatbemesting per ha - Derogatiebedrijven

Daling fosfaatbemesting
20-7-2022

De fosfaatbemesting op bedrijven in het derogatiemeetnet is sinds 2015 vrijwel geheel afkomstig uit dierlijke mest, terwijl in de jaren ervoor ook nog bijna 3 kg/ha afkomstig was uit fosfaatkunstmest. De totale fosfaatbemesting vertoont een dalende trend in de periode 2006-2020.

Fosfaatbemesting gedaald
De totale fosfaatbemesting voor alle bedrijven in het derogatiemeetnet vertoont in de periode 2006-2020 een dalende trend (-25%), van gemiddeld 100 kg/ha in 2006 naar 75 kg/ha in 2020. Deze trend is in alle regio’s zichtbaar, behalve in de Lössregio. In de Lössregio schommelde de totale fosfaatbemesting in de periode 2007 tot en met 2015 tussen de 83 en 91 kg/ha, maar lag de bemesting in de jaren 2016-2020 wel op een lager niveau met 66 tot 75 kg/ha. De afname van de totale fosfaatbemesting is het gevolg van een daling van de toelaatbare fosfaatbemesting per hectare door verlaging van de fosfaatgebruiksnormen en het per 2010 afhankelijk maken van de fosfaatgebruiksnormen van de fosfaattoestand van de bodem (Pal-getal bij grasland en Pw-getal bij bouwland). In de periode 2009-2014 geldt voor bedrijven uit het derogatiemeetnet dat de fosfaatbemesting gemiddeld voor 96 of 97% bestond uit dierlijke mest. In 2006 lag dit aandeel gemiddeld genomen nog op 89%. Oorzaak hiervan was een daling van de fosfaatkunstmestbemesting van 11 kg/ha in 2006 naar ongeveer 3 kg/ha vanaf 2009. Sinds 15 mei 2014 mag op derogatiebedrijven geen fosfaatkunstmest meer worden gebruikt. Het aandeel fosfaatbemesting uit dierlijke mest is daardoor verder toegenomen tot gemiddeld 99% vanaf 2015. De fosfaatbemesting uit overige organische mest is zeer beperkt op bedrijven in het derogatiemeetnet met minder dan een halve kg/ha in de meeste jaren.

Verschil tussen fosfaatgebruik en fosfaatgebruiksruimte neemt weer toe 
De gemiddelde fosfaatgebruiksnorm op bedrijven in het derogatiemeetnet daalde van 108 kg/ha in 2006 naar zo’n 84 kg/ha vanaf 2015. Hierdoor nam het verschil tussen de fosfaatgebruiksnorm en de fosfaatbemesting af van 8 kg/ha in 2006 tot rond de 4 kg/ha in de periode 2010 tot en met 2014. Sinds 2015 is het verschil tussen de fosfaatgebruiksnorm en de fosfaatbemesting weer toegenomen tot 9 kg/ha in 2020. Vermoedelijk komt dit doordat de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest op een toegenomen aantal bedrijven in het derogatiemeetnet beperkend is geworden in plaats van de fosfaatgebruiksnorm. In tegenstelling tot voor 15 mei 2014 mocht de resterende fosfaatgebruiksruimte niet meer worden ingevuld met fosfaatkunstmest.Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven