Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbemesting per ha - Melkveehouderij

Dierlijke mest goed voor tweederde van het stikstofgebruik
9/5/2017

Op de melkveebedrijven waarop het LMM is gericht, is gemiddeld een derde van de gebruikte stikstof afkomstig uit kunstmest en twee derde uit dierlijke mest. Overige organische meststoffen zoals compost worden nauwelijks gebruikt. De verhouding stikstof uit kunstmest en uit dierlijke mest is vrijwel overal stabiel in de periode 2001-2015. In 2015 is het totale stikstofgebruik toegenomen in de Kleiregio. In de Veen-, Löss- en Zandregio is het mestgebruik afgenomen.

 
Kunstmestgebruik iets lager
De stikstofkunstmestgift per ha cultuurgrond op melkveebedrijven laat 2015 een lichte daling zien, na de stijging in 2012-2014. In de periode ervoor daalde of stabiliseerde het gebruik van stikstofkunstmest juist. Melkveebedrijven in de Kleiregio hadden in 2015 gemiddeld genomen het hoogste stikstofgebruik via kunstmest, 150 kg stikstof per ha in 2015. De melkveebedrijven in de Zand-, Löss en Veenregio gebruikten in 2015 108 tot 114 kg stikstof uit kunstmest per ha.

Afname dierlijke mestgebruik in de Zandregio in 2015
Als gevolg van de lagere stikstofgebruiksnorm bij derogatie voor dierlijke mest voor zand- en lössgrond in vijf zuidoostelijke provincies van Nederland (230 kg stikstof/ha) is het gemiddelde dierlijke mestgebruik afgenomen in 2015 in de Zandregio en Lössregio met 11 kg respectievelijk 13 kg per ha. Naast lössgrond hebben melkveebedrijven in de Lössregio ook 14% kleigrond ter beschikking waarvoor een stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest van 250 kg per ha (voor derogatie) geldt. In de Veenregio was de daling iets kleiner (6 kg/ha). Op melkveebedrijven in de Kleiregio is in 2015 een lichte toename van het gebruik van dierlijke mest zichtbaar tot 236 kg stikstof per ha.

Stikstofbemesting ruim 30% lager dan in 1991-1998
Als over een langere periode wordt gekeken naar de stikstofbemesting per ha cultuurgrond, is een forse afname in de periode voor 2006 zichtbaar. Als reactie op de mestwetgeving is men de stikstof in dierlijke mest veel efficiënter gaan benutten. Die ontwikkeling heeft samen met de oplopende kunstmestprijzen geleid tot een sterke afname in het gebruik van stikstofkunstmest. Ook het gebruik van organische mest (vooral dierlijke mest) is in de periode na 2006 gemiddeld ruim 30% lager dan het gemiddelde gebruik in de periode 1991-1998.
Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page