Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbemesting per ha - Derogatiebedrijven

Lager stikstofkunstmestverbruik in 2018
9/8/2020

De stikstofbemesting uit dierlijke mest op bedrijven in het derogatiemeetnet schommelde in de periode 2006-2018 rond de 240 kg/ha. In 2018 werd 244 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare gebruikt. Het stikstofkunstmestverbruik daalde in 2018 naar 116 kg/ha en was in de periode 2006-2018 niet eerder zo laag.

68% stikstofbemesting afkomstig uit dierlijke mest
In de periode 2006 tot en met 2018 schommelde de stikstofbemesting uit dierlijke mest op bedrijven in het derogatiemeetnet rond de 240 kg/ha. In 2017 en 2018 ging het om respectievelijk 243 en 244 kg/ha. Het stikstofkunstmestverbruik was in 2018 met 116 kg/ha beduidend lager dan in voorgaande jaren (in 2017 bijvoorbeeld 135 kg/ha). Bedrijven hebben geanticipeerd op de zeer droge weersomstandigheden in 2018 door de stikstofkunstmestgift te verlagen. De totale stikstofbemesting per hectare bestond in 2018 gemiddeld voor bijna 68% uit dierlijke mest en ruim 32% uit kunstmest. Dit wijkt af van voorgaande jaren, waarin het aandeel kunstmest met zo’n 35% groter was. Ook in alle afzonderlijke grondsoortregio’s ligt het aandeel stikstofkunstmest in 2018 lager dan eerdere jaren.

De Kleiregio is de regio waar in alle jaren het aandeel stikstof uit dierlijke mest het laagst lag. Dit had onder andere te maken met het hogere totale bemestingsniveau in de Kleiregio (2018: 390 kg stikstof per hectare ten opzichte van 360 kg/ha bij alle bedrijven in het derogatiemeetnet), terwijl de gift met dierlijke mest gelimiteerd was door de gebruiksnorm dierlijke mest. De extra stikstofbemesting kon dan alleen vanuit kunstmest worden toegediend. Voor alle regio’s geldt dat er nauwelijks stikstofbemesting uit overige organische meststoffen plaatsvond. De totale stikstofbemesting lag in 2018 het laagst in de regio’s Löss met 341 kg/ha en Zand 250 met 342 kg/ha gevolgd door de regio’s Veen en Zand 230 met respectievelijk 357 en 358 kg/ha. De totale stikstofbemesting was het hoogst in de Kleiregio met 390 kg/ha.Stikstofgebruiksruimte in 2018 minder benut
Het verschil tussen het stikstofgebruik en de stikstofgebruiksnorm nam vooral in de jaren 2006 tot en met 2009 sterk af. Bedroeg het in 2006 nog 70 kg per hectare, in de periode 2009 t/m 2017 lag dit rond de 20 kg per hectare (met uitschieters naar 15 tot 26 kg/ha). De afname van het verschil komt enerzijds door een daling van de stikstofgebruiksruimte in de periode 2006-2013 van 291 naar 259 kg/ha. Dit is het gevolg van hogere wettelijke werkingscoëfficiënten voor mest op melkveebedrijven met beweiding en deels door aanscherping van de stikstofgebruiksnormen in de tijd. Na 2013 is de stikstofgebruiksruimte weer toegenomen tot rond de 270 kg/ha. Een reden hiervoor is een hoger aandeel grasland vanaf 2014 als gevolg van een aanpassing van de derogatievoorwaarden (van minimaal 70 naar minimaal 80% gras in het bouwplan). Grasland heeft een hogere stikstofgebruiksnorm dan andere gewassen. Anderzijds is het kleiner wordende verschil tussen de stikstofgebruiksruimte en het stikstofgebruik het gevolg van een toename van het totale gebruik van werkzame stikstof in de periode 2006-2017. In 2018 nam het verschil tussen stikstofgebruik en de stikstofgebruiksnorm weer toe tot 34 kg/ha. Vanwege minder groeizame omstandigheden als gevolg van droog weer is de stikstofkunstmestbemesting verlaagd.


Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page