Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Stikstofbemesting per ha grasland - Melkveehouderij

Stikstofbemesting op grasland tweede jaar op rij lager
12/23/2021

De stikstofbemesting per ha grasland op melkveebedrijven is in 2019 gemiddeld 12 kg per ha lager (-5%) dan een jaar geleden. De stikstofbemesting bestaat uit kunstmest en het werkzame deel van de stikstof in dierlijke mest, berekend op basis van de wettelijk voorgeschreven werkingscoëfficiënten.


Na een afname van de werkzame stikstof per ha grasland in de periode 2014-2016 en een toename in 2017, is er in 2018 en 2019 in alle regio’s een afname van 11-33 kg per ha in twee jaar tijd. In de Lössregio is de afname het grootst (-12%) in de andere regio’s is deze afname circa 5-10% in twee jaar. Tussen de regio’s met de hoogste (Kleiregio) en laagste gemiddelde gift (Veenregio) bestaat een verschil van 45 kg werkzame stikstof per ha grasland. De variatie in de bemesting per ha grasland tussen bedrijven bedraagt circa 115 tot 325 kg werkzame stikstof per ha.

Bemesting met werkzame stikstof in 2019 onder vijfjarig gemiddelde
Melkveebedrijven in de Zandregio bemesten in 2019 gemiddeld circa 20 kg werkzame stikstof per ha grasland minder dan het gemiddelde van de vijf voorgaande jaren. In de Veen-, Klei- en Lössregio gebruiken melkveebedrijven 14-17 kg stikstof per ha minder dan de vijf voorgaande jaren. In de Zandregio is de bemesting op grasland weinig veranderd in de periode 2006-2017. De oorzaak van de stijging van de stikstofbemesting over de gehele periode tot aan 2017 in de Klei-, Veen- en Lössregio dient gezocht te worden in de stijgende ontwikkeling van de melkproductie per ha en de daarmee gepaard gaande hogere voederbehoefte en mestproductie per ha. In de Klei-, Veen- en Lössregio zijn zowel de melkproductie per ha voedergewas als de werkzame stikstofbemesting per ha grasland sterk gestegen. In de Zandregio is de melkproductie per ha voedergewas ook gestegen in de periode 2006-2017 maar is de bemesting op grasland weinig veranderd in die periode. De hoogste gemiddelde gift in werkzame stikstof per ha grasland is gerealiseerd op melkveebedrijven in de Kleiregio (2019: 260 kg stikstof per ha) en de laagste in de Veenregio (2019: 215 kg stikstof per ha). De stikstofgebruiksnormen (N-totaal norm) voor grasland op kleigrond zijn hoger dan de normen voor de andere grondsoorten.

Grote variatie in werkzame stikstofgift
De variatie in de stikstofbemesting per ha grasland tussen melkveebedrijven is relatief groot. Het verschil tussen de hoogste en laagste (10-90-procentwaarde) hoeveelheid werkzame stikstof bedraagt 115 tot 325 kg stikstof per ha grasland.

Hogere wettelijk voorgeschreven werkingscoëfficiënten
Het werkzame deel van de stikstof in dierlijke mest wordt berekend als de totale stikstof in de dierlijke mest vermenigvuldigd met de wettelijk voorgeschreven werkingscoëfficiënten. Deze coëfficiënten zijn in de periode 2006-2019 verhoogd. Bijvoorbeeld: de werkingscoëfficiënt van rundveemest op bedrijven met grasland die weiden en maaien is verhoogd van 35% naar 45%, en die van varkensmest is verhoogd van 60% naar 80% (op zand en löss). Deze verhogingen werken door in de hoeveelheden toegediende werkzame stikstof, maar staan los van de ontwikkelingen in de totale hoeveelheden toegediende stikstof.Kies een sector
Contactpersoon
Ton van Leeuwen
+31 703358215
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page