Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Bodemoverschot en bemesting - Melkveehouderij

Stikstof- en fosfaatoverschot in 2015 opnieuw onder meerjaarlijks gemiddelde
11/8/2017

Het stikstofbodemoverschot op melkveebedrijven kwam in 2015 gemiddeld uit op 148 kg N per hectare. Dit is ongeveer evenveel als in 2014, en ruimschoots onder het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. Het bodemoverschot voor fosfaat nam met 6 kg/ha toe, waardoor deze op 0 kg P2O5 per ha uitkwam. De toenames van zowel het stikstof- als het fosfaatoverschot waren volledig het gevolg van lagere graslandopbrengsten in 2015. Gemiddeld genomen bleven de opbrengsten van snijmais vrijwel op het hoge niveau van 2014. Zowel de stikstof- als de fosfaatbemesting waren lager. Het gebruik van stikstofkunstmest is sinds begin jaren negentig meer dan gehalveerd, tot 125 kg N per ha in 2015. Het gebruik van fosfaatkunstmest daalde met ruim 90%.

In 2015 was de totale stikstofbemesting op melkveebedrijven gemiddeld 353 kg N per hectare, waarvan ongeveer een derde  afkomstig was uit kunstmest en twee derde uit dierlijke mest. Volgens de wettelijke normering kwamen deze hoeveelheden neer op 237 kg werkzame N per hectare. In de periode 1991-2015 heeft de melkveehouderij de niveaus waarmee stikstof- en fosfaatmeststoffen op het land worden gebracht, sterk verminderd. Als reactie op de mestwetgeving is men de stikstof in dierlijke mest veel efficiënter gaan benutten. Dit leidde (samen met oplopende kunstmestprijzen) tot een sterke afname in het gebruik van stikstofkunstmest. Ook het gebruik via organische mest (vooral dierlijke mest) nam af tot gemiddeld zo'n 230 kg N per hectare in de periode 2006-2015. Dit is ongeveer 30% onder het gemiddelde gebruik in de periode 1991-1998.
 


Anders dan bij stikstof blijft het bodemoverschot voor fosfaat de laatste jaren dalen, vooral door een steeds lager gebruik van fosfaatkunstmest. Sinds 2006 telt het gebruik aan fosfaatkunstmest mee in de mestwetgeving (gebruiksnormenstelsel). Dat was in de jaren daarvoor niet het geval. De laatste jaren stabiliseerde het gebruik aan fosfaatkunstmest op gemiddeld zo’n 2 tot 3 kg P2O5 per ha. In 2015 is het gebruik van kunstmestfosfaat vrijwel nihil, omdat het voor bedrijven die gebruik maken van derogatie, vanaf dat jaar niet meer is toegestaan fosfaatkunstmest te gebruiken. Kies een sector
Contactpersoon
Marga Hoogeveen
070-3358325
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid, Wageningen Economic Research en het RIVM.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page