Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Ammoniakemissie - Vleesveehouderij

Ammoniakemissie in de vleesveehouderij stabiel
12/18/2017

De ammoniakemissie in de vleesveehouderij was in 2014 en 2015 hoger dan in 2010. Dit kwam door een stijging van het aantal rosé vleeskalveren en een hogere stikstofexcretie per dier per jaar. In 2015 is de emissie ongeveer gelijk aan de emissie in 2014.

Tussen 1990 en 2000 is de ammoniakemissie van vleesvee fors gedaald als gevolg van het emissiearm aanwenden van mest en een daling van het aantal dieren. De ammoniakemissie als gevolg van weiden daalt eveneens in deze periode. Dit komt doordat de emissiefactor is gedaald als gevolg van lagere stikstofbemestingen. Na 2000 daalde de ammoniakemissie tot 2010 zeer geleidelijk verder door een afname van het aantal dieren.
Kies een sector
Contactpersoon
Harry Luesink
070 33 58315
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page