Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Ammoniakemissie - Varkenshouderij

Ammoniakemissie in de varkenshouderij blijft dalen
12/18/2017

De ammoniakemissie in de varkenshouderij is tussen 1990 en 2000 gehalveerd en vervolgens tussen 2000 en 2010 met een derde verder gedaald. Tussen 2010 en 2015 vond een verdere versnelling van de daling plaats. Daarmee komt de totale daling van de ammoniakemissie in de varkenshouderij tussen 1990 en 2015 uit op bijna 80%. Geen enkele sector heeft zo’n grote daling van de ammoniakemissie weten te realiseren.

De daling tussen 1990 en 1995 komt vooral door het emissiearm aanwenden van varkensmest. Tussen 1995 en 2010 wordt de daling vooral veroorzaakt door de overschakeling naar emissiearme stallen. In de hele periode speelt ook mee dat de stikstofproductie van varkens is gedaald door een daling van het aantal dieren en een afname van de stikstofexcretie per dier. Na 2010 daalde de ammoniakemissie vooral door een toename van het aantal luchtwassers en doordat steeds meer varkensmest wordt geëxporteerd waardoor er (in Nederland) minder emissie optreedt bij het aanwenden van de mest.  
Kies een sector
Contactpersoon
Harry Luesink
070 33 58315
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page