Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Nutrienten
     
Nutrienten
Select an indicator
Ammoniakemissie - Pluimveehouderij

Ammoniakemissie pluimveehouderij daalt verder in 2015
12/18/2017

De ammoniakemissie in de pluimveehouderij is in 2015 door een toename van het aantal dieren met 15% gestegen ten opzichte van 2014. Tussen 1990 en 2000 daalde de ammoniakemissie van pluimvee door het emissiearm aanwenden van pluimveemest. Daarna daalde de aanwending van pluimveemest verder doordat er meer werd geëxporteerd en verwerkt. Sinds 2010 wordt vrijwel alle geproduceerde pluimveemest verwerkt of geëxporteerd.

De ammoniakemissie bij vleespluimvee uit stallen en opslag is sinds 2005 gedaald als gevolg van een lagere stikstofexcretie per dier en door emissiearme stallen. Ook bij legpluimvee zijn emissiearme stallen ingevoerd, omdat dit tegelijkertijd gepaard ging met het verbieden van het houden van dieren in batterijen bleef de ammoniakemissie gelijk. De emissiefactor van ammoniakemissiearme stallen voor grond- en volièrehuisvesting is namelijk gelijk aan die van batterijhuisvesting.
Kies een sector
Contactpersoon
Harry Luesink
070 33 58315
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page