Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Verbreding
     
Verbreding
Select an indicator
Opbrengsten - Akkerbouw

Loonwerk heeft groot aandeel in verbredingsopbrengsten op akkerbouwbedrijven
3/6/2015

De opbrengsten uit multifunctionele landbouw variëren in de periode 2002-2013 tussen de 5% en 10% van de totale opbrengsten op akkerbouwbedrijven. Hieronder valt ook loonwerk dat in 2013 een aandeel heeft van twee derde van de totale opbrengsten uit verbreding. Natuurbeheer heeft in 2013 een aandeel van 17%. Het aandeel met recreatie is bijna gehalveerd.

Multifunctionele landbouw wordt op verschillende wijzen gedefinieerd. Om een inschatting te kunnen maken van de opbrengsten uit multifunctionele landbouw voor de akkerbouw, wordt hier gebruik gemaakt van de definitie van het Bedrijveninformatienet. Hierbij worden, in tegenstelling tot de definitie volgens de Taskforce Multifunctionele Landbouw, opbrengsten uit werk voor derden tot de multifunctionele landbouw gerekend. Een stabiele inkomstenbron is belangrijk voor het continuïteitsperspectief van akkerbouwbedrijven. Door een belangrijk deel van het inkomen uit multifunctionele landbouw te generen, zijn bedrijven beter bestand tegen fluctuaties in akkerbouw gerelateerde opbrengsten. Gemiddeld over de laatste 5 jaren (2009-2013) ontvingen akkerbouwbedrijven circa 19.000 euro uit multifunctionele landbouw, waarvan bijna twee derde uit loonwerk. Natuurbeheer vindt relatief meer plaats op grotere akkerbouwbedrijven. Bij de andere vormen van verbreding is er weinig verschil tussen grote en kleine bedrijven. Op basis van de definitie van het taskforce multifunctionele landbouw zijn de meest voorkomende activiteiten natuurbeheer, zorg, verkoop en recreatie (zie land- en tuinbouw).Kies een sector
Contactpersoon
Harold van der Meulen
0317-484436
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page