Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Grondgebonden veehouderij

Relatief lage toegevoegde waarde per arbeidskracht op de primaire bedrijven
12/18/2017

Het grondgebonden veehouderijcomplex bestaat uit de primaire rundveehouderijbedrijven en de overige veehouderijbedrijven (schapen, paarden en geiten) (bij elkaar 32.402 bedrijven in 2015), slachterijen, de zuivelindustrie, en de toeleveranciers en distributiebedrijven voor het deel dat deze sectoren aan de primaire grondgebonden veehouderijbedrijven of de verwerkende industrieën leveren. Tot de belangrijkste leveranciers van het grondgebonden veehouderijcomplex horen onder meer de loonwerkbedrijven en de kunstmestindustrie.


Toegevoegde waarde grondgebonden veehouderijcomplex
Het grondgebonden veehouderijcomplex had in de periode 2013-2015 een aandeel van circa 1,4% in de nationale toegevoegde waarde. De stijging werd voor een groot deel gegenereerd op de primaire melkveebedrijven, die sinds 2013 een hoger volume tegen hogere prijzen konden afzetten. In 2015 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - is er een lichte kentering vanwege weer dalende melkprijzen.

In onze berekeningen gaan we ervan uit dat de toegevoegde waarde van het grondgebonden veehouderijcomplex volledig samenhangt met de verwerking van binnenlandse agrarische grondstoffen; de hoeveelheid geïmporteerde agrarische grondstoffen is zo klein dat een opsplitsing van het grondgebonden veehouderijcomplex naar binnen- en buitenlandse grondstoffen niet relevant is. Zoals eerder aangegeven hangt dit samen met het feit dat de import van veevoergrondstoffen wordt toegerekend aan het akkerbouwcomplex. Bijna de helft van de toegevoegde waarde wordt gegenereerd door de toeleveranciers; de primaire bedrijven en de verwerkende industrie leveren elk een vijfde. Bij de distributie komt een tiende van de toegevoegde waarde van dit complex tot stand.
Werkgelegenheid grondgebonden veehouderijcomplex
De totale werkgelegenheid van het grondgebonden veehouderijcomplex lag in 2015 op circa 145.000 arbeidsjaren, waarvan ruim 40% werkgelegenheid is op de primaire bedrijven. Dit aandeel is aanzienlijk hoger dan het aandeel van de primaire bedrijven in de toegevoegde waarde van het grondgebonden veehouderijcomplex, dat bedraagt 15%. Dit duidt op een relatief lage toegevoegde waarde per arbeidskracht op de primaire bedrijven. De toeleverende bedrijven hebben een aandeel van zo’n 37% in de totale werkgelegenheid van dit complex, de verwerkende industrie ongeveer 15% en de distributiebedrijven ruim 7%.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page