Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Grondgebonden veehouderij

Relatief lage toegevoegde waarde per arbeidskracht op de primaire bedrijven in grondgebonden veehouderij
11/6/2019

Het grondgebonden veehouderijcomplex bestaat uit de primaire rundveehouderijbedrijven (16.331 in 2017) en de overige veehouderijbedrijven (schapen, paarden en geiten;10.030 bedrijven in 2017), slachterijen, de zuivelindustrie, en de toeleveranciers en distributiebedrijven voor het deel dat deze sectoren aan de primaire grondgebonden veehouderijbedrijven of de verwerkende industrieën leveren. Tot de belangrijkste leveranciers van het grondgebonden veehouderijcomplex horen onder meer de loonwerkbedrijven, de kunstmestindustrie en de zakelijke dienstverlening (adviesbureaus, accountants).


Toegevoegde waarde grondgebonden veehouderijcomplex
De toegevoegde waarde van het grondgebonden veehouderijcomplex bedroeg circa 8,7 miljard euro in 2017. Het aandeel van het grondgebonden veehouderijcomplex in het bruto binnenlands product (bbp) schommelt sinds 2010 rond de 1,2%. Daarbinnen is de primaire sector in 2017 met een aandeel van bijna 25% in de gegenereerde toegevoegde waarde van het deelcomplex relatief sterk vertegenwoordigd. In de periode 2010-2016 kwam dit aandeel nooit boven de 20%. De goede melkprijs in 2017 met hoge inkomens voor melkveehouders heeft bijgedragen aan dit relatief hoge aandeel voor de primaire productie. De toelevering is met een aandeel van 46% de grootste schakel en al jaren vrij stabiel.

In deze berekeningen wordt ervan uitgegaan dat de toegevoegde waarde van het grondgebonden veehouderijcomplex volledig samenhangt met de verwerking van binnenlandse agrarische grondstoffen; de hoeveelheid geïmporteerde agrarische grondstoffen is zo klein dat een opsplitsing van het grondgebonden veehouderijcomplex naar binnen- en buitenlandse grondstoffen niet relevant is. Dit hangt samen met de toerekening van de import van veevoergrondstoffen aan het akkerbouwcomplex.Werkgelegenheid grondgebonden veehouderijcomplex
De totale werkgelegenheid van het grondgebonden veehouderijcomplex lag in 2017 op ruim 135.000 arbeidsjaren, waarvan 42% werkgelegenheid is op de primaire bedrijven. Dit aandeel is aanzienlijk hoger dan het aandeel van de primaire bedrijven in de toegevoegde waarde van het grondgebonden veehouderijcomplex. Dit duidt op een relatief lage toegevoegde waarde per arbeidskracht op de primaire bedrijven in vergelijking met de andere schakels in het complex. Na de primaire productie komen de toeleverende bedrijven, met een aandeel van 38% in de totale werkgelegenheid van dit complex.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page