Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Visserij

Visserijcomplex drijft op primaire visserijsector
11/25/2020

Het visserijcomplex bestaat uit de primaire visserij (592 schepen eind 2018), de visverwerkende industrie, de toeleveranciers zoals aardolie- en machine-industrie, transportbedrijven, zakelijke dienstverlening en de distributiebedrijven rondom de export en de consumptie van vis. De bijdrage van de toeleveranciers en distributeurs is beperkt tot hun activiteiten gericht op de primaire visserij en de visverwerkende industrie. 

Toegevoegde waarde visserijcomplex
De toegevoegde waarde van het totale visserijcomplex is het laatste decennium vrij stabiel en ligt rond de 0,9 mld. euro, dat is circa 0,1% van het bruto binnenlands product (bbp). Minder dan de helft van de toegevoegde waarde hangt samen met de verwerking van geïmporteerde agrarische grondstoffen; deze bedroeg in 2018 - het laatste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn - circa 0,4 mld. euro. De toegevoegde waarde van dit deel van het visserijcomplex is de laatste vier jaar vrij stabiel. Dit geldt ook voor de waarde van het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde visserijcomplex, in 2018 0,5 miljard euro. Van de op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde toegevoegde waarde wordt 63% gegenereerd in de primaire visserijsector en ruim 20% in de toelevering. De aandelen van de distributie en verwerkende industrie zijn beperkt, respectievelijk 11 en 6%.Werkgelegenheid visserijcomplex
De totale werkgelegenheid van het visserijcomplex lag in 2018 op 10.700 arbeidsjaren. Deze ontwikkeling is het resultaat van tegengestelde bewegingen: de werkgelegenheid in het visserijcomplex gebaseerd op buitenlandse agrarische grondstoffen nam tot 2014 toe, maar is sindsdien weer afgenomen en lag in 2018 op 5.300 arbeidsjaren. De werkgelegenheid gebaseerd op binnenlandse agrarische grondstoffen daalde tussen 2010 en 2014 van 7.600 arbeidsjaren naar 4.800 arbeidsjaren. Daarna is de werkgelegenheid gegroeid tot 5.400 arbeidsjaren in 2018. De groei van de werkgelegenheid doet zich het laatste jaar voor in de primaire productie. De primaire visserij levert in 2018 circa 55% van de werkgelegenheid in het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde visserijcomplex, tegen een kleine 40% in 2010.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page