Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Visserij

Visserijcomplex
12/18/2017

Het visserijcomplex bestaat uit de primaire visserij (597 vaartuigen eind 2015), de visverwerkende industrie, de toeleveranciers zoals aardolie- en machine-industrie, transportbedrijven, zakelijke dienstverlening en de distributiebedrijven rondom de export en de consumptie van vis. De bijdrage van de toeleveranciers en distributeurs is beperkt tot hun activiteiten gericht op de primaire visserij en de visverwerkende industrie.


Toegevoegde waarde visserijcomplex
De toegevoegde waarde van het totale visserijcomplex is het laatste decennium vrij stabiel en ligt rond de 0,1% van de nationale toegevoegde waarde. Meer dan de helft van de toegevoegde waarde hangt samen met de verwerking van geïmporteerde agrarische grondstoffen; deze bedroeg in 2015 - het laatste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn - zo’n 0,5 miljard euro. De toegevoegde waarde van dit deel van het visserijcomplex stijgt de laatste jaren, terwijl de waarde van het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde visserijcomplex juist daalt. Van de op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde toegevoegde waarde wordt driekwart gegenereerd in de primaire visserijsector en een kwart in de toelevering. De aandelen van de verwerkende industrie en de distributiebedrijven blijven beperkt tot enkele procenten.
Werkgelegenheid visserijcomplex
De totale werkgelegenheid van het visserijcomplex is, na een aanvankelijke stijging de afgelopen jaren, in 2015 afgenomen tot zo’n 10.700 arbeidsjaren. Deze ontwikkeling is het resultaat van tegengestelde bewegingen: de werkgelegenheid in het visserijcomplex gebaseerd op buitenlandse agrarische grondstoffen nam tot 2014 toe, maar is in 2015 gedaald ten opzichte van 2014. De werkgelegenheid gebaseerd op binnenlandse agrarische grondstoffen daalde tot 2014, maar is in 2015 licht toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. De groei van de werkgelegenheid doet zich echter alleen bij de verwerking en distributie voor; de werkgelegenheid in de primaire visserij is de laatste tijd stabiel gebleven. De primaire visserij levert in 2015 meer dan de helft van de werkgelegenheid in het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde visserijcomplex: ruim 50%, tegen 30% in 2010. Tussen 2010 en 2015 is de werkgelegenheid in de verwerking, toelevering en distributie afgenomen van 4.300 naar 1.700 arbeidsjaren.
Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page