Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Visserij

Visserijcomplex
11/6/2019

Het visserijcomplex bestaat uit de primaire visserij (594 schepen eind 2017), de visverwerkende industrie, de toeleveranciers zoals aardolie- en machine-industrie, transportbedrijven, zakelijke dienstverlening en de distributiebedrijven rondom de export en de consumptie van vis. De bijdrage van de toeleveranciers en distributeurs is beperkt tot hun activiteiten gericht op de primaire visserij en de visverwerkende industrie.


Toegevoegde waarde visserijcomplex
De toegevoegde waarde van het totale visserijcomplex is het laatste decennium vrij stabiel en ligt rond de 0,8 en 0,9 miljard euro, dat is circa 0,1% van het bruto binnenlands product (bbp). Minder dan de helft van de toegevoegde waarde hangt samen met de verwerking van geïmporteerde agrarische grondstoffen; deze bedroeg in 2017 - het laatste jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn - zo’n 0,3 miljard euro. De toegevoegde waarde van dit deel van het visserijcomplex is de laatste drie jaar vrij stabiel. Dit geldt ook voor de waarde van het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde visserijcomplex, in 2017 0,5 miljard euro. Van de op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde toegevoegde waarde wordt bijna 70% gegenereerd in de primaire visserijsector en ruim 20% in de toelevering. De aandelen van de verwerkende industrie en de distributiebedrijven blijven beperkt tot enkele procenten.Werkgelegenheid visserijcomplex
De totale werkgelegenheid van het visserijcomplex lag in 2017 op 10.300 arbeidsjaren. Deze ontwikkeling is het resultaat van tegengestelde bewegingen: de werkgelegenheid in het visserijcomplex gebaseerd op buitenlandse agrarische grondstoffen nam tot 2014 toe, maar is sindsdien weer afgenomen en lag in 2017 op 5.200 arbeidsjaren. De werkgelegenheid gebaseerd op binnenlandse agrarische grondstoffen daalde tussen 2010 en 2014 van 6.300 arbeidsjaren naar 3.600 arbeidsjaren. Daarna is de werkgelegenheid gegroeid tot 5.100 arbeidsjaren in 2017. De groei van de werkgelegenheid doet zich het laatste jaar voor in de primaire productie. De primaire visserij levert in 2017 bijna 60% van de werkgelegenheid in het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde visserijcomplex, tegen iets meer dan 30% in 2010.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page