Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Opengrondstuinbouw

Opengrondstuinbouwcomplex kleinste onderdeel Nederlandse agrosector
11/6/2019

Het opengrondstuinbouwcomplex is samengesteld uit de primaire bedrijven (groenteteelt in de open grond-, fruitteelt-, bloembollenteelt- en boomkwekerijbedrijven; totaal 5.866 bedrijven in 2017), de groente- en fruitverwerkende industrie, de toeleveranciers en de distributiebedrijven. De bijdrage van de laatste twee is beperkt tot het deel dat deze sectoren aan de primaire opengrondstuinbouwbedrijven of de verwerkende industrie leveren.


Toegevoegde waarde opengrondstuinbouwcomplex
De toegevoegde waarde van het opengrondstuinbouwcomplex bedroeg in 2017 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn – circa 3,5 miljard euro, wat ruim 0,5% is van het bruto binnenlands product (bbp). Ongeveer 15% van de toegevoegde waarde is te danken aan de verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen en de daarmee samenhangende toelevering en distributie. Van de toegevoegde waarde van het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde deel (2,9 miljard euro) was 65% afkomstig van de primaire bedrijven. De absolute bijdrage van de primaire sector binnen het complex (1,9 miljard euro) is de laatste jaren licht gestegen. Het aandeel van de toelevering in de toegevoegde waarde van het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde deel bedraagt bijna 30%; die van verwerking en distributie komen op enkele procenten.Werkgelegenheid opengrondstuinbouwcomplex 
De totale werkgelegenheid van het opengrondstuinbouwcomplex is in 2017 met ongeveer 49.000 arbeidsjaren stabiel. Zo’n twee derde van de werkgelegenheid van het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde opengrondstuinbouwcomplex is toe te schrijven aan de primaire bedrijven. Dit is nagenoeg gelijk aan het aandeel in de toegevoegde waarde, wat erop wijst dat de toegevoegde waarde per arbeidskracht op de primaire bedrijven lager is dan in het glastuinbouwcomplex. De werkgelegenheid die samenhangt met de toelevering beloopt 30% van het totaal en verwerking en distributie hebben een aandeel van respectievelijk 4 en 1%.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page