Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Opengrondstuinbouw

Opengrondstuinbouwcomplex kleinste onderdeel Nederlandse agrosector
12/18/2017

Het opengrondstuinbouwcomplex is samengesteld uit groenteteelt in de open grond-, fruitteelt-, bloembollenteelt- en boomkwekerijbedrijven (totaal 6.431 bedrijven in 2015), de groente- en fruitverwerkende industrie, de toeleveranciers en de distributiebedrijven. De bijdrage van de laatste twee is beperkt tot het deel dat deze sectoren aan de primaire opengrondstuinbouwbedrijven of de verwerkende industrie leveren.


Toegevoegde waarde opengrondstuinbouwcomplex
De toegevoegde waarde van het opengrondstuinbouwcomplex bedroeg in 2015 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - zo’n 3,3 mld. euro, wat ruim 0,5% is van de nationale toegevoegde waarde. Ongeveer 15% van de toegevoegde waarde is te danken aan de verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen en de daarmee samenhangende toelevering en distributie. Van de toegevoegde waarde van het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde deel (2,8 mld. euro) was zo’n 57% afkomstig van de primaire bedrijven. Hun toegevoegde waarde in 2015 was gelijk aan die in 2014. Het aandeel van de toelevering in de toegevoegde waarde van het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde deel bedraagt ruim een derde; die van verwerking en distributie komen op enkele procenten.Werkgelegenheid opengrondstuinbouwcomplex
De totale werkgelegenheid van het opengrondstuinbouwcomplex is in 2015 ten opzichte van 2014 iets gestegen tot ongeveer 50.700 arbeidsjaren, ondanks een afname van de werkgelegenheid in het deel van het complex dat op buitenlandse grondstoffen draait. De werkgelegenheid in het deel dat op binnenlandse grondstoffen draait nam toe door groei van de werkgelegenheid bij de toeleveranciers. Zo’n 59% van de werkgelegenheid van het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde opengrondstuinbouwcomplex is toe te schrijven aan de primaire bedrijven. Dit is hoger dan het aandeel in de toegevoegde waarde, wat er op wijst dat de toegevoegde waarde per arbeidskracht op de primaire bedrijven - in tegenstelling tot die in het glastuinbouwcomplex - relatief laag is. De werkgelegenheid die samenhangt met de toelevering beloopt een derde van het totaal en verwerking en distributie hebben een aandeel van respectievelijk ruim 5 en 2,5%.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page