Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Opengrondstuinbouw

Opengrondstuinbouwcomplex kleinste onderdeel Nederlandse agrosector
11/25/2020

Het opengrondstuinbouwcomplex is samengesteld uit de primaire bedrijven (groenteteelt in de open grond-, fruitteelt-, bloembollenteelt- en boomkwekerijbedrijven; totaal 5.710 bedrijven in 2018), de groente- en fruitverwerkende industrie, de toeleveranciers en de distributiebedrijven. De bijdrage van de laatste twee is beperkt tot het deel dat deze sectoren aan de primaire opengrondstuinbouwbedrijven of de verwerkende industrie leveren. 

Toegevoegde waarde opengrondstuinbouwcomplex
De toegevoegde waarde van het opengrondstuinbouwcomplex bedroeg in 2018 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - circa 4,1 mld. euro, het hoogste niveau sinds 2010. Ondanks de toename blijft het aandeel in het bruto binnenlands product (bbp) gelijk op 0,5%. Ongeveer 15% van de toegevoegde waarde is te danken aan de verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen en de daarmee samenhangende toelevering en distributie. Van de toegevoegde waarde van het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde deel (3,5 mld. euro) was 62% afkomstig van de primaire bedrijven. De absolute bijdrage van de primaire sector binnen het complex (2,1 mld. euro) is de laatste jaren licht gestegen. Met name de bloembollenbedrijven profiteren de laatste jaren van goede prijsvorming door een stabiele markt. De droogte van 2018 leverde de vollegrondsgroentetelers een hogere omzet op. Het aandeel van de toelevering in de toegevoegde waarde van het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde deel bedraagt circa 28%; dat van verwerking en distributie komt op enkele procenten.Werkgelegenheid opengrondstuinbouwcomplex 
De totale werkgelegenheid van het opengrondstuinbouwcomplex is in 2018 met ongeveer 52.000 arbeidsjaren licht gestegen en bedroeg 0,7% van de totale werkgelegenheid in Nederland. Ongeveer 62% van de werkgelegenheid van het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde opengrondstuinbouwcomplex is toe te schrijven aan de primaire bedrijven. Dit is gelijk aan het aandeel in de toegevoegde waarde. De werkgelegenheid die samenhangt met de toelevering beloopt 29% van het totaal en distributie en verwerking hebben een aandeel van respectievelijk 5 en 4%.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page