Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Akkerbouw

Verwerking buitenlandse grondstoffen levert grote bijdrage aan toegevoegde waarde akkerbouwcomplex
12/18/2017

Het akkerbouwcomplex is samengesteld uit de primaire akkerbouwbedrijven (12.393 in 2015), de aardappelverwerkende industrie, de spijsoliën-, vetten- en margarine-industrie, de meel- en zetmeelindustrie, de brood- en deegwarenindustrie, de suiker-, cacao-, koffie- en thee-industrie, de veevoerindustrie, de drankenindustrie en de tabaksindustrie. Verder vallen ook de toeleveranciers en de distributiebedrijven - voor het deel dat deze sectoren aan de primaire akkerbouwbedrijven of de verwerkende industrieën leveren - onder het akkerbouwcomplex. Het gaat daarbij onder meer om loonwerkbedrijven, de kunstmestindustrie, producenten van gewasbeschermingsmiddelen en landbouwzaden, en zakelijke dienstverlening.Toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex
Het akkerbouwcomplex (binnen- en buitenlandse grondstoffen) droeg in 2015 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - circa 3,6% bij aan de nationale toegevoegde waarde. Aan de voortdurende stijging sinds 2010 van de toegevoegde waarde van het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde deel kwam in 2014 een einde, vooral doordat hogere primaire productie leidde tot fors lagere opbrengstprijzen. In 2015 is de toegevoegde waarde van het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde deel vrijwel even groot als in 2014, en zijn er uiteenlopende prijsontwikkelingen - hogere prijzen voor uien en consumptieaardappelen, lagere prijzen voor suiker, stabiele zetmeelprijzen. De kleine teruggang in toegevoegde waarde in 2015 is toe te schrijven aan het op buitenlandse grondstoffen gebaseerde deel.

In het akkerbouwcomplex neemt de verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen (onder andere granen, soja, plantaardige oliën, cacao, koffie, thee en tabak) en de daarmee samenhangende toelevering en distributie een belangrijke plaats in: dit zorgde in 2015 voor circa 75% van de toegevoegde waarde van het totale akkerbouwcomplex. Binnen het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde akkerbouwcomplex hebben de primaire bedrijven het kleinste aandeel in de toegevoegde waarde (rond de 18%); de aandelen van verwerking en toelevering komen elk uit op zo’n 30% en dat van de distributie op circa 22%.Werkgelegenheid van het akkerbouwcomplex
De werkgelegenheid van het akkerbouwcomplex bedroeg in 2015 ruim 235.000 arbeidsjaren. Net als bij de toegevoegde waarde wordt deze werkgelegenheid voor een zeer groot deel (71%) bepaald door de verwerking, toelevering en distributie van buitenlandse akkerbouwgrondstoffen. De werkgelegenheid op de primaire akkerbouwbedrijven bedroeg zo’n 7% van de totale werkgelegenheid van het akkerbouwcomplex. De werkgelegenheid lag in zowel de verwerking als de distributie van binnenlandse akkerbouwproducten in dezelfde orde van grootte. Toeleveranciers hadden het grootste aandeel in de werkgelegenheid in het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde akkerbouwcomplex.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page