Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Akkerbouw

Verwerking buitenlandse grondstoffen levert grote bijdrage aan toegevoegde waarde akkerbouwcomplex
11/6/2019

Het akkerbouwcomplex is samengesteld uit de primaire akkerbouwbedrijven (10.685 in 2017), de aardappelverwerkende industrie, de spijsoliën-, vetten- en margarine-industrie, de meel- en zetmeelindustrie, de brood- en deegwarenindustrie, de suiker-, cacao-, koffie- en thee-industrie, de veevoerindustrie, de drankenindustrie en de tabaksindustrie. Verder vallen ook de toeleveranciers en de distributiebedrijven - voor het deel dat deze sectoren aan de primaire akkerbouwbedrijven of de verwerkende industrieën leveren - onder het akkerbouwcomplex. Het gaat daarbij onder meer om loonwerkbedrijven, de kunstmestindustrie, producenten van gewasbeschermingsmiddelen en landbouwzaden, en zakelijke dienstverlening.Toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex
De toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex (binnen- en buitenlandse grondstoffen) bedroeg in 2017 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn – bijna 24 miljard euro, dat is circa 3,2% van het bruto binnenlands product (bbp). Dit aandeel is al een aantal jaar min of meer gelijk. In het akkerbouwcomplex neemt de verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen (onder andere granen, soja, plantaardige oliën, cacao, koffie, thee en tabak) en de daarmee samenhangende toelevering en distributie een belangrijke plaats in: dit zorgde in 2017 voor bijna 80% van de toegevoegde waarde van het totale akkerbouwcomplex. Binnen het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde akkerbouwcomplex (ongeveer 5 miljard euro) is het aandeel in de toegevoegde waarde van de verschillende schakels de laatste jaren vrij stabiel. De primaire bedrijven hebben een aandeel in de toegevoegde waarde van circa 23%; de aandelen van verwerking en toelevering komen beiden uit op circa 28%, dat van de distributie op circa 21%.


Werkgelegenheid van het akkerbouwcomplex
De werkgelegenheid van het akkerbouwcomplex bedroeg in 2017 ruim 226.000 arbeidsjaren. Net als bij de toegevoegde waarde wordt deze werkgelegenheid voor een zeer groot deel (73%) bepaald door de verwerking, toelevering en distributie van buitenlandse akkerbouwgrondstoffen. De werkgelegenheid op de primaire akkerbouwbedrijven bedroeg circa 7% van de totale werkgelegenheid van het akkerbouwcomplex. De werkgelegenheid lag in zowel de verwerking als de distributie van binnenlandse akkerbouwproducten in dezelfde orde van grootte. Toeleveranciers hadden het grootste aandeel in de werkgelegenheid in het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde akkerbouwcomplex.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page