Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Betekenis van de agrosector - Akkerbouw

Verwerking buitenlandse agrarische grondstoffen levert grote bijdrage aan toegevoegde waarde akkerbouwcomplex
7/19/2022

Het akkerbouwcomplex is samengesteld uit de gespecialiseerde primaire akkerbouwbedrijven (11.174 in 2020), de aardappelverwerkende industrie, de spijsoliën-, vetten- en margarine-industrie, de meel- en zetmeelindustrie, de brood- en deegwarenindustrie, de suiker-, cacao-, koffie- en thee-industrie, de drankenindustrie en de tabaksindustrie. Verder vallen ook de toeleveranciers en de distributiebedrijven - voor het deel dat deze sectoren aan de primaire akkerbouwbedrijven of de verwerkende industrieën leveren - onder het akkerbouwcomplex. Het gaat daarbij onder meer om loonwerkbedrijven, de kunstmestindustrie, producenten van gewasbeschermingsmiddelen en landbouwzaden, en zakelijke dienstverlening.


Toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex
De toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex (binnen- en buitenlandse agrarische grondstoffen) bedroeg in 2020 - het meest recente jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn - 26,4 mld. euro, wat circa 3,3% is van het bruto binnenlands product (bbp). Dit aandeel is al een aantal jaar min of meer stabiel. In het akkerbouwcomplex neemt de verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen (onder andere granen, soja, plantaardige oliën, cacao, koffie, thee en tabak) en de daarmee samenhangende toelevering en distributie een belangrijke plaats in: dit zorgde in 2020 voor ruim 80% van de toegevoegde waarde van het totale akkerbouwcomplex. Binnen het op binnenlandse agrarische grondstoffen gebaseerde akkerbouwcomplex (ongeveer 5,0 mld. euro) is het aandeel in de toegevoegde waarde van de verschillende schakels de laatste jaren vrij stabiel. De primaire bedrijven hebben een aandeel in de toegevoegde waarde van circa 20%; die van de toelevering en distributie zijn met circa 30% het grootst en het aandeel van verwerking komt uit op circa 22%.

Werkgelegenheid van het akkerbouwcomplex
De werkgelegenheid van het akkerbouwcomplex bedroeg in 2020 iets meer dan 246.000 arbeidsjaren. Net als bij de toegevoegde waarde wordt deze werkgelegenheid voor een zeer groot deel (76%) bepaald door de verwerking, toelevering en distributie van buitenlandse akkerbouwgrondstoffen. De werkgelegenheid die samenhangt met de binnenlandse akkerbouwgrondstoffen bedroeg in 2020 bijna 58.000 arbeidsjaren. Hiervan had 26% betrekking op de primaire akkerbouwbedrijven. De werkgelegenheid in de verwerking komt uit op 20%, terwijl de toeleverende industrie 25% bij droeg. De distributie had met 28% het grootste aandeel in de werkgelegenheid in het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde akkerbouwcomplex.

Wegens een revisie van de cijfers kunnen deze afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page