Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Productiewaarde primaire sector - Land- en tuinbouw

Productiewaarde 3,5% lager
12/17/2020

De productiewaarde van de agrarische sector is in 2020 uitgekomen op iets meer dan 28 miljard euro, zo’n 3,5% lager dan in 2019. Dit is het resultaat van zowel een lager productievolume als een lagere gemiddelde prijs. Alleen de productiewaarde van de tuinbouw groeide iets, maar die van de akkerbouw, de rundveehouderij en de intensieve veehouderij daalde.


De productiewaarde van de akkerbouw is in 2020 met bijna 14,5% afgenomen tot circa 2,8 miljard euro. Het volume steeg nog wel met gemiddeld zo’n 4,5% maar de gemiddelde prijs is, voor het tweede opeenvolgende jaar, fors lager uitgekomen (-18%). Het productievolume van een aantal belangrijke akkerbouwproducten steeg, zoals aardappelen (+7%) en uien (+15%). Er zijn in 2020 echter wel fors lagere prijzen gerealiseerd voor uien (-38%) en aardappelen (-30%). Met name de frietaardappelen realiseren fors lagere prijzen omdat een relatief groot deel van de frietaardappelen, als gevolg van de Covid-19-crisis en de daarmee gepaard gaande sluiting van restaurants en horeca, in het voer terecht is gekomen. De lage prijs bij uien is veroorzaakt doordat begin 2020 de export belemmerd werd door relatief veel fijne uien, terwijl de export juist vraagt om grote uien. Voor zowel aardappelen en uien is gerekend met een gemiddelde prijs over het kalenderjaar. Bij granen was er een afname van het volume met 8% en hogere prijzen (+9%). De suikerbieten realiseerden net als vorig jaar een iets hogere prijs (+1,5%), maar de productie daalde in 2020 met zo’n 5%.


De productiewaarde van de tuinbouw is in 2020 gestegen tot meer dan 11,2 miljard euro. De sierteeltsector laat een gemengd beeld zien. In het begin van de Covid-19-crisis werden in ons omringende landen strenge maatregelen doorgevoerd, met als gevolg dat de vraag naar bloemen verdween. Hierdoor nam het aanbod op de klokken sterk toe wat uiteindelijk leidde tot een grote doordraai. Door een vrij sterk herstel van de vraag in de zomer bleef de waarde voor bloemen uiteindelijk stabiel met gemiddeld ruim 5,5% hogere prijzen en 5,5% lagere volumes. Bij planten en boomkwekerijproducten zien we een vergelijkbaar beeld. Bij verse groenten nam de totale productiewaarde met 2% toe. Er wordt net als vorig jaar een hoger aanbod (+3,5%) geraamd. De gemiddelde prijs, die vorig jaar nog fors steeg, komt dit jaar 1% lager uit. Met name voor tomaat (-12%) is dit jaar een lagere prijs geraamd.
De productiecijfers voor fruit, met name appelen en peren, laten dit jaar een daling (-4%) zien. Wel worden er, ten opzichte van de zeer lage prijzen van vorig jaar, nu wel fors hogere prijzen (+33,5%) geraamd.

De productiewaarde van de totale veehouderij is in 2020, ten opzichte van 2019, gedaald tot onder de 11 miljard euro. Ongeveer de helft hiervan komt voor rekening van de rundveehouderij (inclusief melk) en de andere helft voor de intensieve veehouderij. De afname in 2020 wordt vooral veroorzaakt door lagere gemiddelde prijzen in zowel de rundveehouderij (-6%) als de intensieve veehouderij (-6,5%). Het aanbod van melk steeg in 2020 nog wel licht, maar de gemiddelde melkprijs daalde met 4%. Het aanbod van rundvee voor de slacht steeg met bijna 7%, maar ook hier waren er, voor het tweede opeenvolgende jaar, lagere prijzen (-10%). Ook voor varkens zijn in 2020 lagere prijzen (-8,5%) gerealiseerd. Dit is het gevolg van een afgenomen vraag naar varkensvlees uit China als gevolg van de Covid-19-crisis en een gedaalde afzet van biggen als gevolg van de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Duitsland. In 2020 komt de eierenproductie, net als in 2019, weer 4% lager uit. De eierprijs bleef dit jaar wel stabiel. De productiewaarde van vleespluimvee kwam, onder invloed van dalende volumes en iets lagere prijzen, ruim 6,5% lager uit. Voor de overige agrarische opbrengsten, waarvan de agrarische dienstverlening het belangrijkste onderdeel is, zijn voor 2020 iets hogere volumes en gemiddeld nagenoeg gelijkblijvende prijzen geraamd. Met name de lage verkoopprijs van opgewekte elektriciteit had een dempend effect.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page