Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Productiewaarde primaire sector - Land- en tuinbouw

Totale productiewaarde gestegen door fors hogere prijzen voor dierlijke producten
12/18/2017

In 2017 zijn fors hogere prijzen genoteerd voor een aantal belangrijke dierlijke producten zoals melk (+25%) en eieren (+17,5%). Ook voor varkens werden dit jaar weer hogere prijzen betaald dan vorig jaar. Wel waren er in 2017 lagere prijzen voor de meeste akkerbouwgewassen. Prijzen voor met name aardappelen (-11%) en suikerbieten (-5%) daalden fors. Bij de tuinbouwgewassen is voor het tweede jaar op rij een negatieve prijsontwikkeling bij groenten. Dankzij een verbeterde exportpositie, werden voor bloemen en planten wel hogere prijzen gerealiseerd. Ook voor fruit werden in 2017, bij lage hoeveelheden, fors hogere prijzen (+35%) gerealiseerd. Bij een iets hoger volume en een sterk verbeterde gemiddelde prijs is de totale productiewaarde van de agrarische sector in 2017 met zo’n 7,5% toegenomen.


De productiewaarde in de akkerbouw is in 2017 met zo’n 3,5% gedaald. Dit komt vooral door de lagere prijzen voor met name suikerbieten (-5%) en aardappelen (-11%). Grote suikervoorraden in de wereld, gecombineerd met een sterk toegenomen productie (+37,5%) door afschaffing van het suikerquotum, zorgen ervoor dat de prijzen voor het derde opeenvolgende jaar onder druk staan. De zeer fors hogere productie leidt er wel toe dat de totale waarde voor suikerbieten toch nog hoger uitkwam dan in 2016. Ook bij aardappelen nam het volume toe, maar daar daalden de prijzen sterker waardoor de productiewaarde daalde. Alleen de granen combineerden, gemiddeld genomen, een hogere productie met hogere prijzen. Voor snijmais worden voor 2017 hogere volumes geraamd, terwijl de grasoogst, ondanks een iets krimpend areaal, op hetzelfde niveau als vorig jaar blijft. Voor aardappelen en uien is gerekend met een gemiddelde prijs over het kalenderjaar.


De productiewaarde voor de tuinbouw, die in 2014 nog onder de 10 miljard euro terecht was gekomen en zich in 2016 herstelde tot boven het niveau van 2013, stijgt in 2017 onder invloed van betere prijzen verder door tot ongeveer 11 miljard euro. De sierteeltsector heeft, net als in 2016, gemiddeld hogere prijzen gerealiseerd bij een nagenoeg gelijk blijvend aanbod. Net als in 2016 was er voor verse groenten opnieuw een afname van de totale productiewaarde. Dit jaar wordt wel een hoger aanbod (+2%) geraamd, maar blijven de prijzen (-6,5%) opnieuw achter. Vooral bij uien, komkommers en paprika’s staan de prijzen onder druk. Tomaten vertoonden in 2017 wel herstel van zowel productie als prijs. De productiecijfers voor fruit, met name appelen en peren, laten grote dalingen zien als gevolg van de vorstschade tijdens de bloei. Deze productiedaling doet zich om dezelfde reden in heel Europa voor. Als gevolg van het verminderde aanbod zijn fors hogere prijzen (+22%) geraamd. 

De productiewaarde van de veehouderij is in 2017 met ruim 1,5 miljard euro gestegen tot zo'n 11,7 miljard euro. Daarmee is de productiewaarde van deze sector opnieuw groter dan die van de totale tuinbouw. De sterke toename in 2017 wordt veroorzaakt door gemiddeld fors hogere prijzen (+15%) en een lager productie volume. De productie van melk werd geremd door het fosfaatreductieplan en de GVE-reductiedoelstelling. De afname van het aantal melkkoeien werd echter voor een belangrijk deel gecompenseerd door een toename van de melkproductie per koe. De prijs voor melk herstelde zich ten opzichte van het slechte jaar 2016 en steeg fors (+25%). De legpluimveesector had dit jaren te maken met de fipronil-affaire. In verband hiermee is circa 10% van de hennen vroegtijdig gedood en moest 7,5% van de eieren worden vernietigd. Het gevolg hiervan was een lager aanbod van eieren en fors hogere prijzen (+17,5%). In heel Europa waren de eierprijzen hoog. Ook voor varkens werden voor het tweede opeenvolgende jaar hogere prijzen (+15%) genoteerd. Hier staat tegenover dat er in de intensieve veehouderij over de hele linie minder vlees wordt geproduceerd. Bij vleespluimvee komen hier ook nog lagere prijzen bij waardoor de productiewaarde over 2017 ruim 100 miljoen euro lager wordt geraamd dan in 2016.

Voor  de overige agrarische opbrengsten, waarvan de agrarische dienstverlening het belangrijkste onderdeel is, zijn voor 2017 hogere volumes en prijzen geraamd.

De productiewaarde van de veehouderij is in 2017 met ruim 1,5 miljard euro gestegen tot zo'n 11,7 miljard euro. De sterke toename in 2017 wordt veroorzaakt door gemiddeld fors hogere prijzen (+15%) en een lager productievolume. De productie van melk werd geremd door de fosfaatreductiemaatregelen. De afname van het aantal melkkoeien werd echter voor een belangrijk deel gecompenseerd door een toename van de melkproductie per koe. De prijs voor melk herstelde zich ten opzichte van het slechte jaar 2016 en steeg fors (+25%). De legpluimveesector had dit jaar te maken met de fipronilaffaire. In verband hiermee is circa 10% van de hennen vroegtijdig gedood en 7,5% van de eieren vernietigd. Het gevolg hiervan was een lager aanbod van eieren en fors hogere prijzen (+17,5%). In heel Europa waren de eierprijzen hoog. Ook voor varkens werden voor het tweede opeenvolgende jaar hogere prijzen (+15%) genoteerd. Hier staat tegenover dat er in de intensieve veehouderij over de hele linie minder vlees wordt geproduceerd. Bij vleespluimvee komen hier ook nog lagere prijzen bij waardoor de productiewaarde over 2017 ruim 100 miljoen euro lager wordt geraamd dan in 2016.

Voor de overige agrarische opbrengsten, waarvan de agrarische dienstverlening het belangrijkste onderdeel is, zijn voor 2017 hogere volumes en prijzen geraamd.


Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page