Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Macro-economie
     
Macro-economie
Select an indicator
Landbouw in de EU - Land- en tuinbouw

Gemiddeld inkomen per arbeidskracht daalt in Nederland sterker dan EU-27 gemiddelde
12/17/2020

Het factorinkomen, gecorrigeerd voor inflatie, per arbeidskracht in de Nederlandse landbouw is in 2020 met 6,7% afgenomen. Daarmee behoort Nederland tot de tien dalers in de EU-27. Van de grotere EU landen vertoonden Frankrijk (-7,6%), Polen (-9,6%) en Duitsland (-15,5%) een sterkere daling. In Italië (-4,8%) was de afname minder groot dan in Nederland, terwijl Spanje (+12,5%) een sterke stijging liet zien. De sterkste stijging deed zich voor in Litouwen (+18,1%). Gemiddeld genomen nam het factorinkomen in de 27 lidstaten van de EU in 2020 met 4% af.


Het factorinkomen (= netto toegevoegde waarde + subsidies - belastingen) per arbeidskracht, gecorrigeerd voor inflatie, wordt door Eurostat gehanteerd als de indicator om de inkomensontwikkeling in de EU-lidstaten met elkaar te vergelijken. In zeventien van de 27 lidstaten was er in 2020 een stijging van deze indicator. Het betrof, met uitzondering van Spanje, vooral de kleinere lidstaten. In de overige lidstaten daalde de indicator, variërend van -0,9% in Luxemburg tot -47,2% in Roemenië.

De sterke toename van het factorinkomen per arbeidskracht in zowel Litouwen als Spanje is toe te schrijven aan fors hogere gewasopbrengsten voor granen en oliezaden. In Spanje waren er daarnaast ook hogere opbrengsten bij olijven. Verder realiseerde Spanje zeer hoge prijzen voor citrusfruit bij een lager volume. De zeer sterke daling van het factorinkomen per arbeidskracht in Roemenië is veroorzaakt door zeer lage gewasopbrengsten voor alle gewassen. Daarnaast stegen de gemiddelde inputprijzen ook nog harder dan de gemiddelde outputprijzen.

In de ons omringende landen (België en Duitsland) deden zich vergelijkbare ontwikkelingen voor als in Nederland. Zowel België als Duitsland laten een afname van het factorinkomen zien met respectievelijk 5,8% en 15,5%. In Duitsland en Nederland daalden de gemiddelde outputprijzen sterker dan de inputprijzen. Zo waren er lagere prijzen voor varkens en melk.

Dit jaar laten vooral een aantal Zuid-Europese landen (Frankrijk, Italië en Portugal) een daling van het factorinkomen per arbeidskracht zien. Voor de meeste van deze landen komt dit door lagere prijzen voor wijn en/of olijfolie. Prijzen voor citrusfruit waren wel hoger. In enkele lidstaten heeft wijn een belangrijk aandeel in de totale opbrengstwaarde van de plantaardige productie.

Nederland kent, met de in productiewaarde gemeten grote omvang van de glastuinbouwsector (groenten, planten en bloemen), een soortgelijke uitzonderingspositie. Voor 2020 zijn voor Nederland gemiddeld genomen iets lagere volumes en iets hogere prijzen voor de glastuinbouwproducten geraamd. Ondanks dit dempende effect kwam de totale plantaardige productiewaarde voor Nederland in 2020 zo’n 300 miljoen euro lager uit dan in 2019. Het intermediair verbruik van productiemiddelen bleef in vrijwel alle landen stabiel, maar in de meeste lidstaten werden gemiddeld wel lagere prijzen voor productiemiddelen betaald. Met name de prijzen van energie gingen omlaag.In de EU-27 is het volume van de totale agrarische productie met 1,3% afgenomen. De plantaardige productie daalde (-2,2%), terwijl de dierlijke productie licht steeg (+0,6%).

De afname van de productie in de akkerbouw- en tuinbouwsector deed zich in de EU-27 in 2020 voor bij vrijwel alle belangrijke productgroepen met uitzondering van druiven (+1,5%) en olijven (+19%). De productie van olijven herstelde daarmee van de zeer forse daling in 2019. Voor suikerbieten en vers fruit is nu voor het tweede jaar op rij sprake van een daling. Als gevolg van de lagere productie werden in 2020 wel gemiddeld iets hogere prijzen dan in 2019 genoteerd. Hoewel er in 2020 zo’n 24% minder olijfolie werd geproduceerd daalde de prijs voor het derde opeenvolgende jaar fors (-11,5%). Ook voor aardappelen, druiven, olijven en wijn werden er in 2020 gemiddeld voor EU-27 lagere prijzen betaald. Deze werden echter gecompenseerd door gemiddeld hogere prijzen voor de meeste andere plantaardige producten zoals granen (+2%), bloemen en planten (+4,5%) en fruit (+12%).

De dierlijke productie in EU-27 steeg licht (+0,6%), maar de prijzen daalden met gemiddeld 1,8%. In de veehouderij werd er voor het vierde opeenvolgende jaar weer meer melk geproduceerd. De productie van eieren daalde iets, na drie opeenvolgende jaren van stijging. Ook bij varkens, zo’n 25% van de totale dierlijke productie, was er een toename van de productie (+2%), maar daalden de prijzen met hetzelfde percentage. Voor melk en pluimvee werden ook lagere prijzen gerealiseerd. Deze twee producten dragen samen voor bijna 50% bij aan de totale dierlijke productie in de EU-27.
De hoeveelheid aangekochte goederen en diensten bleef in 2020 stabiel terwijl de prijzen gemiddeld met 0,2% daalden. De prijzen voor energie en kunstmest daalden met respectievelijk 6,8% en 2,4%. Zaaizaad en pootgoed (+2,8%) en onderhoud gebouwen en machines (+2,5%) werden in 2020 duurder. Doordat het volume van de output daalde en het volume van de kosten stabiel bleef nam de productiviteit af. Ook de ruilvoet verslechterde iets doordat de gemiddelde kostprijs minder sterk daalde dan de gemiddelde opbrengstprijs.

De bruto toegevoegde waarde van de landbouw in de totale EU-27 is door deze ontwikkelingen met ruim 3,5% afgenomen. Hogere afschrijvingen en gelijkblijvende belastingen en licht dalende subsidies leidden tot een daling van het gemiddelde factorinkomen in EU-27 met zo’n 5%. Het factorinkomen per arbeidskracht in EU-27, gecorrigeerd voor inflatie, daalt met 4%, dankzij een kleiner arbeidsvolume (-2,9%).Kies een sector
Contactpersoon
David Verhoog
070-3358180
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
7107262/5-15122015-BP-EN.pdf/ed3d0366-88e8-4187-ab6d-0a33d14b2d0f
ed3d0366-88e8-4187-ab6d-0a33d14b2d0f


 Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page