Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Innovatie
     
Innovatie
Select an indicator
Innovatie en innovator - Land- en tuinbouw

Meeste innovaties op glastuinbouwbedrijven
1/5/2021

Het aandeel innovatieve bedrijven in de land- en tuinbouw was in 2018 ongeveer 1%. In de glastuinbouw was het aandeel 10% en daarmee hoger dan in de andere sectoren. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedelkwaliteit streeft naar 10% innovatieve bedrijven of vroege volgers. In 2018 was het aandeel 7% en werd de streefwaarde dus niet gehaald. 

Vernieuwingen kunnen worden ingedeeld in product- of procesvernieuwingen. In de land- en tuinbouw worden vooral vernieuwingen in het productieproces doorgevoerd, zoals vernieuwingen bij het sorteren en verpakken van producten of op het gebied van klimaatsystemen. In de glastuinbouw worden relatief veel productvernieuwingen doorgevoerd. Er worden nieuwe rassen bloemen of groenten veredeld.

De Innovatiemonitor is een enquete die jaarlijks wordt voorgelegd aan deelnemers van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. In 2019 werd de enquete (over innovaties in het jaar 2018) door bijna 900 ondernemers ingevuld. Naast vragen over innvoaties, zijn er ook vragen gesteld die gerelateerd zijn aan het doorvoeren van vernieuwingen. Zo blijkt dat de ondernemer meestal zelf het initiatief neemt om vernieuwingen door te voeren. Bij productvernieuwingen is het relatief vaak de ondernemer die aan de slag gaat met de ontwikkeling van een vernieuwing. Procesvernieuwingen worden hoofdzakelijk door derden ontwikkeld.

Kringlooplandbouw
In de Innovatie-enquete is gevraagd naar een aantal elementen in de bedrijfsvoering die bij kringlooplandbouw kunnen horen. Sectorbreed wordt kringlooplandbouw van belang gevonden. De onderdelen: beperken energiegebruik, beperken afvalstromen en beperken gebruik gewasbeschermingsmiddelen werden het meest van belang geacht. De respondenten vonden eisen van afnemers en de lage prijzen het meest beperkend voor het realiseren van kringlooplandbouw. De veelheid aan regels en veranderingen daarin werden ook vaak als belemmering genoemd. In de referenties hieronder is een link naar de rapportage opgenomen. In de rapportage worden resultaten voor meerdere sectoren weergegeven.Kies een sector
Contactpersoon
Ruud van der Meer
0317-483134
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page