Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Innovatie
     
Innovatie
Select an indicator
Innovatie en innovator - Land- en tuinbouw

Aandeel innovatoren en vroege volgers steeg licht in 2019
1/13/2022

Het aandeel innovatieve bedrijven in de land- en tuinbouw was in 2019 minder dan 1%. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedelkwaliteit streeft naar 10% innovatieve bedrijven of vroege volgers. In 2019 werd deze streefwaarde wel gehaald in de sectoren glastuinbouw, opengrondstuinbouw en varkenshouderij. Land- en tuinbouwbreed is de streefwaarde niet gehaald (8%).

Vernieuwingen kunnen worden ingedeeld in product- of procesvernieuwingen. In de land- en tuinbouw worden vooral vernieuwingen in het productieproces doorgevoerd, zoals vernieuwingen bij het sorteren en verpakken van producten of op het gebied van klimaatsystemen. In de akkerbouw werden relatief veel productvernieuwingen doorgevoerd. Er worden, voor het bedrijf, nieuwe gewassen geteeld of bloemenstroken aangelegd. Ook zijn bedrijven gestart met strokenteelt met vernieuwing in de geteelde gewassen (product- en procesvernieuwing).

De Innovatiemonitor is een enquete die jaarlijks wordt voorgelegd aan deelnemers van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. In 2020 werd de enquete (over innovaties in het jaar 2019) door 950 ondernemers ingevuld. Naast vragen over innovaties, zijn er ook vragen gesteld die gerelateerd zijn aan het doorvoeren van vernieuwingen. Zo blijkt dat de ondernemer meestal zelf het initiatief neemt om vernieuwingen door te voeren. Bij productvernieuwingen is het relatief vaak de ondernemer die aan de slag gaat met de ontwikkeling van een vernieuwing. Procesvernieuwingen worden hoofdzakelijk door derden ontwikkeld.
Kies een sector
Contactpersoon
Ruud van der Meer
0317-483134
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page