Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Innovatie
     
Innovatie
Select an indicator
Innovatie en innovator - Land- en tuinbouw

Aandeel innovatoren en vroege volgers nam in 2020 opnieuw toe
7/13/2022

In 2020 steeg het aandeel innovatoren en vroege volgers in de land- en tuinbouw voor het derde jaar op rij, naar 8,9%. Het aandeel innovatieve bedrijven in de land- en tuinbouw bleef onder de 1%. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedelkwaliteit streeft naar 10% innovatieve bedrijven of vroege volgers. In 2020 werd in een aantal sectoren deze streefwaarde wel gehaald, namelijk in de glas- en opengrondstuinbouw en bij de groep overige bedrijven. 

Vernieuwingen kunnen worden ingedeeld in product- of procesvernieuwingen. In de land- en tuinbouw worden vooral vernieuwingen in het productieproces doorgevoerd, zoals de invoering van deep learning technologie bij het sorteren van groenten of nieuwe verpakkingsmaterialen zonder plastic. Voorbeelden van productvernieuwingen die zijn doorgevoerd zijn de teelt van meelwormen, het kweken van bloemen die naar 3 verschllende kleuren kleurt of bloemen met een andere bloemvorm dan gebruikelijk.

De Innovatiemonitor is een enquete die jaarlijks wordt voorgelegd aan deelnemers van het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research. In 2021 werd de enquete (over innovaties in het jaar 2020) door 801 ondernemers ingevuld. Naast vragen over innovaties, zijn er ook vragen gesteld die gerelateerd zijn aan het doorvoeren van vernieuwingen. Zo blijkt dat de ondernemer meestal zelf het initiatief neemt om vernieuwingen door te voeren. Bij productvernieuwingen is het relatief vaak de ondernemer die aan de slag gaat met de ontwikkeling van een vernieuwing. Procesvernieuwingen worden hoofdzakelijk door derden ontwikkeld.Kies een sector
Contactpersoon
Ruud van der Meer
0317-483134
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page