Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Economische ontwikkelingen - Alle agrarische producten

Algemeen economische ontwikkeling
12/16/2017

De Market Outlook veronderstelt een voortzetting van de huidige landbouw-, handels- en milieumaatregelen. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), met haar directe betalingen en vergroening, wordt verondersteld te worden gecontinueerd tot in de toekomst. Voor Nederland betekent dat bijvoorbeeld dat rekening is gehouden met de EU Richtlijn en de beperkingen die dit inhoud voor de aanwending en productie van dierlijke mest.

Er wordt uitgegaan van normale climatologische (gemiddelde weersomstandigheden) en agronomische (geen ziekteuitbraken) condities. Deze veronderstellingen houden in dat markten zich gelijkmatig en zonder schokken zullen ontwikkelen. Dat de werkelijkheid ingewikkelder en ongelijkmatiger zal zijn wordt direct erkend. Het accent ligt bij de Market Outlook echter vooral op de trends en patronen die de toekomst mede vorm en richting zullen geven en minder op korte termijn bewegingen in prijzen en productievolumes.

Met betrekking tot de macroeconomie wordt er van uitgegaan dat de olieprijs nog laag zal blijven, maar in de toekomst wel gaat oplopen (van circa $55 per barrel in 2017 naar $85 per barrel in 2025). Er wordt verder aangenomen dat de wisselkoers van de euro enigszins zal apprecieren van circa $1.11/€ in 2017 naar $1.20/€ in 2025. Een sterkere euro (appreciatie) maakt het voor de EU lastiger om te exporteren omdat EU producten, omgerekend in buitenlandse valuata, dan duurder worden.

Wat betreft de economische groei wordt aangenomen dat het bruto nationaal product (BNP) groeit met bijna 2% per jaar in 2017-2018 en waarna de groei gelijdelijk zal dalen naar 1.6% in 2025. De bevolkingsgroei in de EU is laag en bedraagt circa 0.3% per jaar. De economische groei in Nederland is wat sterker dan het EU gemiddelde, terwijl de bevolkingsgroei in Nederland is gelijk aan die in de rest van Europa.


Kies een sector
Contactpersoon
Roel Jongeneel
070-3358176
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page