Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Handel in agrarische goederen - Appels

Nederlandse handelsbalans appels in evenwicht
1/19/2018

In 2017 was de waarde van de door Nederland geëxporteerde appels gelijk aan de waarde van de import door Nederland, namelijk 185 miljoen euro. Dit betekent een verbetering van de handelsbalans ten opzichte van 2016. De verbetering is het resultaat van een toegenomen export en een afgenomen import. De waardedaling van de import betrof vooral importen uit EU-landen anders dan Duitsland. De export naar de rest van de wereld bleef op peil, bij een toegenomen export naar EU landen.


Import en export van appels in 2017 naar regio
Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.


De export van appels bestaat voor ongeveer 60 procent uit wederuitvoer en voor 40 procent uit waar van Nederlandse makelij.

Kleine Europese oogst biedt ruimte voor Nederlandse export
De export van Nederlandse appels betreft in de eerste drie kwartalen van het kalenderjaar voornamelijk appels die uit de bewaring komen van de oogst in het jaar ervoor. Vanaf het najaar wordt de nieuwe oogst verkocht. Voor de export in 2017 is daarom zowel de oogst van 2016 als de oogst van 2017 van belang. De Europese appeloogst in 2016 was lager dan de jaren ervoor. In Nederland bleef de productiedaling beperkt. Dit bood kansen voor de Nederlandse exporteurs. Ook in 2017 werden er in heel Europa beduidend minder appels geoogst als gevolg van vorstschade in het voorjaar. Duitsland, een land waar veel Nederlandse appels naartoe gaan, zag de appelproductie in 2017 zelfs halveren. Het lage aanbod zorgde voor een hoger prijsniveau van appels vanaf het najaar van 2017. Ondanks een stijging van de exportwaarde wordt het recordbedrag uit 2013 bij lange na niet geëvenaard.

In 2013 werd een recordbedrag gerealiseerd voor de export. Dit had te maken met de erg lage Europese appeloogst in 2012. De prijzen voor het afzetseizoen 2012–2013 lagen daardoor op een hoger niveau dan gemiddeld.
De exportbestemming van Nederlandse appels is voor 92 procent een land in de Europese Unie; hiervan neemt Duitsland bijna de helft voor zijn rekening. Andere EU-landen waar veel Nederlandse appels naartoe gaan zijn België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Belangrijke herkomstlanden van geïmporteerde appels zijn Chili, Duitsland, Nieuw-Zeeland, België, Frankrijk en Italië. Voorbeelden van appelrassen die worden geïmporteerd zijn Fuji, Royal Gala, Braeburn en Pink Lady.

Italië grootste leverancier van appels aan Duitsland
Italië is veruit de belangrijkste leverancier van appels aan Duitsland. In 2017 importeerde Duitsland voor 216 miljoen euro aan appels uit Italië. Bijna de helft van de Italiaanse productie bestaat uit Golden Delicious. Dit ras wordt in Nederland op beperkte schaal geproduceerd. De waarde bij de Duitse import uit Nederland wordt geraamd op 98 miljoen euro. Nederland is daarmee de nummer twee op de Duitse importmarkt.
Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page