Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Handel in agrarische goederen - Bloembollen

Bloembollenexport is wereldhandel
1/19/2018

De Nederlandse handel in bloembollen is wereldwijd georiënteerd en de bloembollen worden naar alle uithoeken van de wereld geëxporteerd. De exportwaarde inclusief wederuitvoer bedraagt in 2017 naar verwachting 1,24 miljard euro. Dit is een stijging van ruim 4 procent ten opzichte van 2016. Duitsland blijft de belangrijkste afnemer van Nederlandse bloembollen, maar het aandeel in de totale export is in de periode 2012–2017 geleidelijk afgenomen van 20 procent naar 18 procent. De import is met een verwachte waarde van 0,11 miljard euro in 2017 weliswaar beperkt van omvang, maar wel met bijna 50 procent gegroeid ten opzichte van 2016.

Import en export van bloembollen in 2017 naar regio
Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.


Handelsbalans ontwikkelt zich positief 
De handelsbalans neemt in 2017 naar verwachting met 1,7 procent toe tot 1,14 miljard euro. De ontwikkeling van de handelsbalans blijft achter bij de exportontwikkeling, hetgeen wat kan worden verklaard door de forse groei van de import van bloembollen. Net als voorgaande jaren wordt ongeveer 55 procent van de bloembollen afgezet binnen de EU en 45 procent daarbuiten. In vergelijking met andere agrarische producten is het aandeel dat buiten de EU-landen wordt afgezet groot. De import is relatief gering en er worden meer bollen van buiten de EU geïmporteerd (80 procent) dan van binnen de EU (20 procent). Dit heeft te maken met het feit dat op het zuidelijk halfrond de teeltseizoenen tegengesteld zijn en deze bollen geschikt zijn voor de veredeling en als uitgangsmateriaal voor exclusieve bolbloemen in Nederland. Ondanks de uitbreiding van het areaal in Nederland is door een lagere productie per hectare een goede balans tussen vraag en aanbod in 2017, resulterend in licht stijgende prijzen. De vraag werd gestimuleerd door de uitstekende resultaten in de Nederlandse broeierij van bolbloemen in het afgelopen seizoen, terwijl ook de orders voor de droogverkoop binnen Europa stabiel bleven. Ook de verdere verbetering van de economische situatie in de wereld en de forse stijging van de dollarkoers in 2017 zijn van invloed op de gunstige cijfers.

 
 

Een vijfde van de bloembollenexportwaarde naar Duitsland
Sinds 2012 is de export van bloembollen naar de oosterburen zeer constant met een waarde van rond 220 miljoen euro. Door de stijging van de totale exportwaarde van bloembollen in deze periode is echter het relatieve aandeel van Duitsland in de totale export licht gedaald tot naar schatting 18 procent. Bij andere agrarische producten is het belang van Duitsland veelal beduidend hoger. Door de grote geografische spreiding van de Nederlandse export over veel landen binnen en buiten de EU heeft de branche een goed mechanisme om tegenvallende marktontwikkelingen of mogelijke incidenten op individuele markten het hoofd te bieden. Het belang van verre bestemmingen zoals de Verenigde Staten (met 11 procent op de 2e plaats) en China (met 7 procent op de 3e plaats) is relatief groot. Opvallend is de groei van de export naar België na 2014 met 50 procent tot 43 miljoen euro, wat slechts voor een klein deel verklaard kan worden door een toename van de contractteelt in België voor Nederlandse bedrijven. Wellicht is sprake van meer afzet naar producenten van bolbloemen.

Bij de importlanden vallen Taiwan en Thailand op; dit zijn landen waar uitgangsmateriaal voor de Nederlandse orchideeënteelt vandaan komt. Binnen de productgroep bloembollen valt namelijk ook de codering voor ‘orchideeën in bloei of in blad’. Brazilië, Chili, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika zijn landen op het zuidelijk halfrond, waar uitgangsmateriaal voor de Nederlandse bloembollenteelt vandaan komt. 
 
De export van bloembollen bestaat vrijwel volledig uit producten van Nederlandse makelij en voor slechts 1 procent uit wederuitvoer.Import van bloembollen in Duitsland gedomineerd door Nederland 
De import van bloembollen op de Duitse markt wordt gedomineerd door Nederland. De invoer vanuit Aziatische landen betreft naar verwachting voornamelijk orchideeën.  

 Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page