Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Handel in agrarische goederen - Bloemen

Handelsoverschot snijbloemen iets omlaag
1/19/2018

Het Nederlandse handelsoverschot in snijbloemen daalde licht tot 2.814 miljoen euro in 2017. Een geringere toename van de export dan de import zorgt voor een afname van het saldo op de handelsbalans. Desondanks blijft Nederland een belangrijk handelsland voor de verdere distributie van snijbloemen uit andere landen.

Import en export van snijbloemen in 2017 naar regio
Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.


Nederlandse export vooral naar EU-landen
De handelsbalans in 2017 is geraamd op 2.814 miljoen euro. De exportwaarde van snijbloemen is geraamd op 3.771 miljoen euro. De export vanuit Nederland gaat net als in voorgaande jaren voor het grootste deel naar landen binnen de EU (86 procent). Om in de toekomst de Nederlandse exportpositie op z’n minst te handhaven, is het belangrijk dat het assortiment verbreedt (differentiatie en diversificatie). De import van snijbloemen is geraamd op 957 miljoen euro, een stijging van 31 miljoen euro ten opzichte van het jaar daarvoor. Veel van de import komt uit Afrikaanse landen. Naast de rechtstreekse handel naar andere afzetlanden dan Nederland, wordt veel van de Afrikaanse productie via de Nederlandse bloemenveilingen verwerkt en vervolgens verhandeld en geëxporteerd.
 

Aankomende Brexit beïnvloedt export richting het Verenigd Koninkrijk negatief
Nederland exporteert vooral snijbloemen naar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De export naar het Verenigd Koninkrijk nam in het begin van dit decennia toe door de economische groei, gecombineerd met een gunstige koersverhouding. In 2015 is daar een kentering in gekomen. Hoewel de export in 2016 nog wel iets steeg, daalde deze in 2017 opnieuw. Door het vooruitzicht van de Brexit is het Britse pond al langere tijd laag en de euro dus duur voor het Verenigd Koninkrijk. Daarmee samenhangend is de export naar het Verenigd Koninkrijk in 2017 gedaald met 4,3 procent. Signalen uit de markt geven aan dat duurdere snijbloemen in het Verenigd Koninkrijk deels zijn vervangen door goedkopere. Het blijft onzeker hoe de Brexit uiteindelijk uit zal pakken, duidelijk is dat meer tijdvertraging aan de grens en meer fytosanitaire belemmeringen geen positieve invloed zullen hebben.

Export naar Duitsland loopt iets terug
Met een aandeel van 29 procent in de snijbloemenexport was Duitsland de belangrijkste exportbestemming. In 2017 is de snijbloemenexport naar Duitsland geraamd op 1.092 miljoen euro, wat een daling is van ruim 3 procent ten opzichte van het recordjaar 2016.Export naar overige landen wisselend
De export naar Frankrijk en Italië wisselt van jaar tot jaar sterk. Na een opleving van beide landen in 2016, daalde deze in 2017. Vooral de export naar Italië nam fors af (7 procent) en is nu het zesde exportland. Grootste stijgers in de export vanuit Nederland waren Polen (23 procent) en Denemarken (11 procent). De positieve ontwikkeling op de Poolse markt is al een aantal jaren aan de gang en wordt veroorzaakt door een hoger besteedbaar inkomen in de altijd al aanwezige bloemencultuur. De exportwaarde naar Rusland is na een paar jaar van stagnatie in 2017 met 18 miljoen euro weer toegenomen. In 2012 bedroeg de export naar Rusland 240 miljoen euro, tegen 139 miljoen euro geraamd in 2017.

De export van snijbloemen bestaat voor bijna 80 procent uit waar van Nederlandse makelij en voor 20 procent uit wederuitvoer.

Totale import in Nederland stijgt 3,4 procent
De belangrijkste landen die naar Nederland snijbloemen exporteren zijn Kenia, Ethiopië en België. De Nederlandse import uit Kenia zal naar verwachting met 10 procent toenemen en die vanuit Ethiopië steeg nauwelijks. De importwaarde van snijbloemen die via België naar Nederland gingen, daalde in 2017 met 31 procent. Deels is dit import vanuit Afrikaanse landen die via Belgische vliegvelden binnenkomt om vervolgens naar Nederland te worden doorgevoerd voor verdere verwerking en verkoop. Uit Duitsland, Italie en Spanje nam de importwaarde toe.

Nederland veruit grootste importaandeel in Duitsland
Verreweg de meeste snijbloemen die Duitsland importeert, komen uit Nederland. Het aandeel van de snijbloemen die Duitsland uit Nederland importeert, schommelt al jaren rond de 90 procent. Voor een deel zijn deze bloemen eerst zelf door Nederland geïmporteerd en verwerkt, om vervolgens weer afgezet te worden in Duitsland. Kenia is op gepaste afstand tweede herkomstland op de Duitse markt. De opkomst van andere landen lijkt zich te hebben gestabiliseerd.
De Nederlandse exportwaarde voor snijbloemen is volgens de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) tot en met oktober 2017 gestegen met 6 procent ten opzichte van vorig jaar. Deze cijfers zijn echter inclusief de doorvoer van bloemen en dit verklaart het verschil met de CBS-cijfers. Verwacht wordt dat de totale bloemenexport inclusief doorvoer via Nederland zich de komende jaren positief zal blijven ontwikkelen.


Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties

Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page