Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Handel in agrarische goederen - Tomaat

Export tomaten neemt weer toe
1/19/2018

In 2017 is de Nederlandse tomatenexport op een ongekend hoog niveau van 1 753 miljoen euro beland. De export van tomaten uit Nederland fluctueert ieder jaar, maar een niveau als in 2017 werd nimmer bereikt. Ten opzichte van 2016 verbeterde de handelsbalans met 9 procent tot 1 418 miljoen euro in 2017. De export nam met 175 miljoen euro toe en de import met 57 miljoen euro. Met een aandeel van 48 procent was Duitsland de belangrijkste exportbestemming in 2017. Dat aandeel nam echter wel 2 procentpunten af.

Import en export van tomaten in 2017 naar regio
Bron: CBS tot en met okt. 2017, raming nov. en dec. 2017 door WUR en CBS.

Nederlandse tomaten met name naar EU
De Nederlandse export ging in 2017 voor 92 procent naar EU-28 landen. Met een aandeel van 48 procent was Duitsland opnieuw de belangrijkste bestemming. De export naar EU-landen vertegenwoordigde een waarde van 1.636 miljoen euro. Over een reeks van jaren lijkt de Nederlandse tomatenexport na het dal in 2011 een trend te volgen van een toenemende exportwaarde. De export naar Duitsland ontwikkelt hierin mee.

De export van tomaten bestaat voor bijna 90 procent uit waar van Nederlandse makelij en voor 10 procent uit wederuitvoer.
 

Duitsland motor van Nederlandse tomatenexport
De Nederlandse tomatenexport naar Duitsland vertegenwoordigt een exportwaarde van 842 miljoen euro. Het aandeel van Duitsland in de Nederlandse export schommelt de laatste vijf jaar tussen de 48 procent en 50 procent. De exportwaarde steeg in die periode echter wel. Sterke punten van de Nederlandse tomaten die aan de basis hebben gestaan aan deze exportwaarde-ontwikkeling zijn de kwaliteit, betrouwbare levering, de goed georganiseerde logistiek en de breedte van het assortiment. De laatste tien jaar heeft het tomatenassortiment een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Daarbij is de smaak niet veronachtzaamd (zie o.a. Rabobank, 2017). 

De export naar het Verenigd Koninkrijk lijkt de laatste drie jaar wat te stagneren in waarde, evenals de export naar Zweden, België en Italië.

 

Positie Nederland op Duitse markt verbeterd gestaag 
Traditioneel importeert Duitsland qua waarde de meeste tomaten uit Nederland. Het bedrag varieert per jaar, maar de positie van Nederland bleef in 2017 met 761 miljoen euro onveranderd sterk. Nederland had een marktaandeel van 60 procent van de totale tomatenimport van Duitsland in 2017. Aannemende dat de binnenlandse consumptie in Duitsland min of meer gelijk is gebleven, kan worden geconcludeerd dat de positie van Nederland en in mindere mate Spanje op de Duitse markt over een langere reeks van jaren aan het verbeteren is. Dit gaat ten koste van de positie van Frankrijk, België en Italië.
Kies een sector
Contactpersoon
Gerben Jukema
070-3358359
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page