Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Veilingomzet - Potplanten

Afzet potplanten stilgevallen
4/24/2020

De omzet van potplanten over februari 2020 valt 2,6% hoger uit dan in 2019. De aanvoer over februari 2020 lag daarbij 2,4% lager. Het bleek stilte voor de storm. Na half maart viel de vraag bijna compleet stil door de coronacrisis.


Omzet daalt 70% in tweede helft maart
De omzetval in maart bedroeg voor alle potplanten samen 32,4%, bij 28% minder verkochte aantallen. Na half maart viel de vraag weg, met name in Europa. Gezien het feit dat de eerste twee weken van maart nog een ‘normale’ markt kende, moet de omzetderving in de tweede helft van maart wel zo’n 70% geweest zijn. Herstel op korte termijn is niet reëel, gezien de te verwachten looptijd van de coronamaatregelen en de gevolgen voor de wereldeconomie.

Terugblik op februari
De prijsvorming van de qua omzet belangrijkste potplant Phalaenopsis is in februari 2020 ten opzichte van februari 2019 positief geweest (+6,7%). Daarbij wordt aangetekend dat de prijsvorming in februari 2019 slecht was. De verkochte aantallen in februari 2020 waren 4% minder dan in 2019. Bijzondere soorten en partijen met goede kwaliteit (‘Drie en meer takkers’) hebben de prijs omhoog getrokken.
De verkochte aantallen van Potanthurium, ook een belangrijk product en qua omzet in februari op de derde plaats, stegen ten opzichte van februari 2019 met liefst 25%; de gemiddelde prijs daalde 1,7%. Cyclamen zaten qua prijsvorming in een mindere periode. Begonia zat daarentegen duidelijk in de lift (+11,5%), wat ook weer terug te voeren was op een 5% lagere aanvoer.
Groene planten, waaronder Ficussoorten (6%), Zamioculcas (4,7%) en Draceana (11,8%), deden het in februari 2020 ook goed.
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: Flora Holland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda&39;s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page