Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Veilingomzet - Potplanten

Veilingomzet potplanten in eerste kwartaal nog net boven niveau vorig jaar
5/5/2022

De omzet van potplanten van Nederlandse bodem op veiling Royal Floraholland is teruggevallen. Januari 2022 begon nog goed met een 29% hogere omzet. In februari lag de omzet 8% hoger dan een jaar eerder in dezelfde maand, maar in maart werd een ruim 20% lagere omzet gerealiseerd.

Het jaar 2022 startte met een omzettoename van maar liefst 29% ten opzichte van januari 2021. De stijging deed zich in de volle breedte van aanbod en prijs voor. Met name de omzet van Phalaenopsis en overige kamerplanten en arrangementen steeg sterk. Mogelijk zijn dit al producten die gericht zijn op de Valentijn-verkopen. Deze inkopen worden veelal wat eerder gedaan. Het weer volledig openen van de detailhandel in Nederland droeg ongetwijfeld ook bij aan deze positieve cijfers, hoewel deze afzet een beperkt deel is van de wereldmarkt van bloemen en planten.

In februari 2022 lagen de verkochte aantallen met ruim 1% lager dan in februari 2021. Wel ontvingen telers een 9% hogere prijs waardoor er een 8% hogere omzet resteerde. Vooral de Valentijn-producten zoals potroos, Anthurium en ook Phalaenopsis deden het goed. Maar ook enkele groene planten die traditioneel in het voorjaar en najaar pieken in afzet kennen, deden het goed. Ficus en Draceana kregen betere prijzen maar vooral door lagere verkochte aantallen. Terwijl Calathea juist een sterk hoger aantal verkochte producten kenden tegen lagere prijzen.

In maart daalde de omzet sterk, meer dan 20%, vooral door lagere verkochte aantallen (-19%). Vorig jaar werden de inkopen voor Pasen in deze maand gedaan. Dit jaar is Pasen enkele weken later en dat is te merken aan de omzetcijfers. Met name Phalaenopsis kende een lagere omzet, door zowel een lagere verkochte hoeveelheid als een lagere prijs. Ook arrangementen en cadeauartikelen zoals potroos leverden omzet in ten opzichte van een jaar eerder. Logischerwijs waren ook de potnarcissen, populair met Pasen, minder in trek dan vorig jaar. Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de oplopende inflatie hebben een negatief effect gehad op de vraag naar deze, voor velen, luxegoederen. Bij druk op het huishoudboekje vervallen dergelijke bestedingen het eerst.

Cumulatief steeg de omzet van potplanten in het eerste kwartaal met bijna 1%: de hogere prijs (+6%) compenseerde de lagere aanvoer (-5%).
Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: Flora Holland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda,s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page