Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Veilingomzet - Potplanten

Omzet potplanten in februari en maart gedaald
5/1/2018


De omzet op de bloemenveiling Floraholland van in Nederland geteelde kamerplanten daalde zowel in februari (-1%) als in maart (8%). Hierdoor is er cumulatief na het eerste kwartaal maar net meer omzet gerealiseerd dan in het eerste kwartaal van 2017. De omzet daalde van plus 18% in januari naar plus 1,4% na het eerste kwartaal van 2018. Recente ontwikkelingen   
De omzet van potplanten daalde in februari met 1%. In februari werden veel minder aantallen verkocht (-5%). De gemiddelde prijs steeg wel maar onvoldoende om de volumedaling te compenseren. Potplantentelers spelen deels wel in op de voor bloemen zeer belangrijke Valentijnsverkopen. Dit blijkt onder andere uit de sterke stijging van arrangementen deze maand op de bloemenveiling. Planten zijn over het algemeen wat gevoeliger voor koude. En koud was het in februari. Dit stimuleert de verkopen over het algemeen niet. Overigens is de verkoop van potplanten in de aanloop naar Valentijn wat meer gespreid dan bij bloemen omdat planten beter te bewaren zijn voor afnemers. Dat in Duitsland het carnaval samenviel met Valentijn was een andere oorzaak van de lagere omzet deze maand. Met name narcissen op pot, maar ook andere bollen op pot, en kalanchoe werden minder aangeboden en verkocht. Hoewel er van Phalaenopsis, het belangrijkste artikel in februari, wel meer werd aangeboden, daalde de omzet. 

In maart bleef de omzet ruim 8% achter op 2017. Voor een deel is dit te wijten aan één veildag minder dan in 2017. Pasen stond twee weken eerder op de kalender stond dan in 2017, waardoor er in maart dit jaar al inkopen werden gedaan voor deze belangrijke dag in de sierteelt. Ook Internationale vrouwendag op 8 maart zorgt altijd voor toenemende vraag. Door het koude weer en de 'korte aanloop' naar Pasen was het geen ideaal verkoopseizoen voor bollen op pot. Zo werden narcissen op pot wel meer aangevoerd maar werden er minder van verkocht. De producten die wel werden verkocht hadden een sterk lagere prijs dan een jaar eerder. Ook voor Phalaenopsis werden, bij een iets hoger aanbod, lagere prijzen genoteerd.

Cumulatief is de omzet nog net hoger dan een jaar eerder (1,4%). Bij net iets meer aanbod steeg de gemiddelde prijs 1% in het eerste kwartaal van 2018. Van de aanvankelijke sterke toename in januari is na drie maanden dus niet veel meer over.      

Eerdere resultaten lopende jaar
In januari steeg de omzet met bijna 18%, vooral door een toename van het aantal verhandelde stuks (ruim 11%). De gemiddelde prijs was bijna 6% hoger. In januari bleken arrangementen populair. In deze maand verdubbelde het aantal aangevoerde arrangementen bijna. Het verval in de gemiddelde prijs was minimaal. Phalaenopsis werd ruim 15% meer aangevoerd dan in januari 2017. De gemiddelde prijs zakte iets ten opzichte van 2017 maar is nagenoeg gelijk aan de prijs die in 2016 voor dit product werd afgerekend. Andere artikelen die het goed deden in aanloop naar de belangrijke Valentijnsdag waren anthurium en bromelia. Ook groene planten deden het goed.     

     


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
 • Bron data: Flora Holland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
 • De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda's zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page