Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Thema's > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Kies een indicator
Veilingomzet - Bloemen

Veilingomzet Nederlandse snijbloemen in eerste kwartaal 4% lager dan in 2022
15-5-2023

De veilingomzet van in Nederland geteelde snijbloemen is in het eerste kwartaal van 2023 met een kleine 4% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van veiling Royal Floraholland. De omzetdaling was voornamelijk het gevolg van de reductie in het aantal verkochte snijbloemen. Deze volumedaling bedroeg ruim 5%. De gemiddelde prijs van bloemen nam iets toe namelijk met 2%.


In het eerste kwartaal van het jaar vallen een aantal belangrijke bloemendagen. Enkele voorbeelden zijn Valentijnsdag, Internationale Vrouwendag en Moederdag in Engeland. Omdat sommige feestdagen niet elke jaar op het zelfde moment plaatsvinden, heeft dit invloed op de omzetten die per maand binnen een jaar worden gerealiseerd. Zo werden Engelse Moederdag en Pasen (begin april) dit jaar een week eerder gevierd dan vorig jaar, waardoor dit jaar in maart de vraag sterk bleef.

In februari 2023 viel de bloemenverkoop echter tegen. Deze maand zag, ten opzichte van februari 2022, zowel een daling in het verkochte aantal bloemen (-6%) als een daling van de gemiddelde prijs (-10%). Dit resulteerde in een omzetdaling van 15% voor uit Nederland afkomstige bloemen op Royal Floraholland. In deze periode zijn er gebruikelijk veel bloemen uit de import beschikbaar waar de Nederlandse bloemen mee moeten concurreren. Wel is het opvallend dat de omzet daalde omdat vorig jaar in deze maand de inval was van Rusland in Oekraïne. Dit zorgde toen voor onzekerheid bij handelsbedrijven en kwekers. Wellicht speelt mee dat er vooral minder bloemen uit het duurdere segment beschikbaar waren.

Ook in maart 2023 bleven de verkochte aantallen eveneens achter. Het totale geveilde volume daalde met bijna 7% ten opzichte van een jaar eerder. De lagere verkochte aantallen bloemen reflecteerden het beperkte aanbod door Nederlandse telers als gevolg van de hoge energieprijzen. Door de vele feestdagen was er wel volop vraag naar sierproducten en stegen de gemiddelde prijzen van bloemen sterk (+17%). Hierdoor nam de omzet in deze maand met 9% toe, wat de omzetdaling dit kwartaal nog enigszins wist beperken. De teruggang moet echter ook worden bezien in het licht van zeer goede omzetten in de afgelopen twee jaren.

In februari daalde het prijsniveau van de belangrijkste bloem deze maand, de tulp. Bij tros-chrysanten en roos was vooral de lagere aanvoer (beide ruim -17%) de oorzaak van de lagere omzet voor deze producten, hoewel voor roos ook bij deze lagere aanvoer de gemiddelde prijs daalde. Bij lilium nam de gemiddelde prijs toe door het lagere aanbod. En ook bij een krimp van meer dan een derde bij de gewassen van eustoma en geplozen chrysanten nam de gemiddelde prijs wat toe. Desondanks daalde van deze soorten de omzet.

In maart werden chrysanten goed betaald. Het vieren van Internationale Vrouwendag mag daar hoogst waarschijnlijk aan worden verbonden. Maar ook het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke exportmarkt voor dit product. De verkoop werd extra gestimuleerd door de viering van Engelse Moederdag. De schaarste - het aantal verkochten aantallen lag 17% lager bij troschrysanten en 29% bij geplozen chrysanten - zorgde tevens voor deze prijsstijging. Toch bleef de tulp, qua omzet, de belangrijkste bloem deze maand. Bij een iets lager aanbod nam de omzet toe door een iets hogere gemiddelde prijs.

Kies een sector
Contactpersoon
Jop Woltjer
070-3358155
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
• Bron data: Royal FloraHolland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
• De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda,s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
Archiefnaar boven