Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Veilingomzet - Bloemen

Omzet snijbloemen bleef achter in 2020
2/24/2021

Het jaar 2020 sloot qua omzet van snijbloemen van Nederlandse bodem negatief af ten opzichte van 2019 (-5%). Ondanks een goed herstel in mei is dit toch te wijten aan de lockdownmaatregelen in diverse landen. Over het hele jaar 2020 zijn 6% minder aantallen verkocht bij een overall 1% lagere prijs. Dit blijkt uit verkopen van de bloemenveiling Floraholland.

Wat 2021 qua afzet van bloemen zal brengen is zeer ongewis. De lockdownmaatregelen blijven zeker tot maart van kracht en het is onduidelijk in welke mate de conjunctuur gaat dalen. Dalende inkomens leiden al snel tot stagnatie van de bloemenafzet. Januari startte in elk geval met over de hele linie redelijke prijzen, bij lagere verkochte aantallen en flink lagere omzet.


Chrysantenmarkt blijft in mineur

Chrysant, het qua omzet belangrijkste snijbloemenproduct, heeft vanaf oktober te maken met een enorme omzetdip, veroorzaakt door minder verkochte aantallen en een lagere gemiddelde prijs. Deze dip duurt voort tot en met januari 2021. Dat de coronamaatregelen in de belangrijke afzetlanden hier debet aan zijn, is aannemelijk. Daarnaast spelen voor chrysant de ontwikkelingen van de wisselkoers een rol in belangrijke afzetlanden Rusland en het Verenigd Koninkrijk. December 2020 vormde een uitzondering op de langdurige dip, met 8% groei van de verkoop, terwijl in januari 2021 juist weer 10% minder troschrysanten verkocht werden en de prijs lager was dan in dezelfde periode een jaar eerder.
Per product fluctueren de prijzen sterk. Per saldo is de gemiddelde prijs voor snijbloemen beperkt gedaald, een daling van bijna 2%. Het aantal verkochte stuks steeg met een gelijk percentage waardoor de omzet gelijk bleef aan 2019. Zo blijkt uit veilingcijfers van Floraholland. In januari 2021 bleef de omzet sterk achter bij die van 2020, vooral door veel minder verkochte aantallen. Een deel van de oorzaak van de lagere omzet, is het feit dat januari 2021 twee veildagen minder telde dan in 2020; daarnaast spelen de gevolgen van de coronamaatregelen een rol.Chrysanten markt in mineur
Vanaf half september, toen de twee coronagolf optrad, zijn met enige vertraging, een aantal exportmarken minder toegankelijk geworden. Dat geldt vooral voor Frankrijk en Oostenrijk waar bloemenwinkels en grotere tuincentra werden gesloten. Verder is het gebruik van bloemen tijdens bijzondere gelegenheden nagenoeg stil komen te liggen. Het aanbod van importbloemen is nog steeds lager dan in 2019. Dit alles zorgde ervoor dat met name de qua omzet belangrijkste snijbloem troschrysant het vanaf september qua prijsvorming moeilijk kreeg. De prijsdip van Chrysant in november bedroeg -30% (ten opzichte van 2019) en de aanvankelijke voorsprong op de middenprijs van 2019 verdween. Twee andere voorbeelden van snijbloemen met slechte prijsvorming vanaf eind september zijn Gerbera (-25% in november) en Cymbidium (-23% in november).


Kies een sector
Contactpersoon
Huib Silvis
070-3358168
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Referenties
• Bron data: Flora Holland (vanaf 2010) en VBN (2007-2009)
• De figuren kunnen vergroot worden door onder de figuur op het icoontje te klikken. In de vergrote figuur zijn de assen en legenda,s zichtbaar en kan soms ook een andere variabele worden geselecteerd.


Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page