Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Branchegegevens export - Visserij

Export gegroeid; België en Duitsland belangrijkste exportmarkten
9/11/2020

Vis is één van de meest internationaal verhandelde voedselproducten. Nederlandse bedrijven importeren ook veel vis omdat de vraag vanuit de internationale markt groter is dan het aanbod van in Nederland door de visserijvloot aangevoerde vis. Vanuit Nederland worden dan ook veel andere dan Noordzeevissoorten verkocht zoals gekweekte zalm, gamba’s, koolvis (Alaska Pollock) en tonijn. De export van vis en visproducten (inclusief schaal- en schelpdieren) uit Nederland is met ongeveer 5% toegenomen van 3,8 mld. euro in 2018 naar 4,0 mld. euro in 2019. In dit cijfer is ook de re-export van geïmporteerde en daarna bewerkte producten begrepen.

In volume was dit afgerond 1.132.000 ton (1,1 miljard kilo) in 2019. In de periode 2009-2019 groeide de exportwaarde met 85%. Afgezien van een dip in 2009, veroorzaakt door de economische recessie en daarmee een algemene teruggang van het handelsverkeer, is de export na 2009 jaarlijks toegenomen (5-12%). De omzetgroei in export werd vooral gerealiseerd door gestegen visprijzen en dure soorten (zoals zalm), want het exportvolume daalde met 1% van 2018 op 2019. Voor 2020 wordt een verdere groei van afzet mogelijk onderbroken door de Corona-pandemie. De verwachting is dat de (wereldwijde) markt tot zeker volgend jaar nog niet op het oude vraagvolume van voor het Corona-tijdperk zal komen. Ook een daling van de visprijzen lijkt niet onwaarschijnlijk door een mogelijk overaanbod op de markt van eerder dit jaar opgeslagen visproducten. Nederlandse visverwerkers en visgroothandels hebben met alternatieve verkoopwijzen de vraaguitval en inkomstenderving proberen te compenseren. Doordat de Corona-pandemie ook negatieve impact heeft op de werkgelegenheid (en daardoor inkomens), toerisme en valutakoersen is de verwachting dat de besteding aan visproducten mogelijk tijdelijk zal dalen.
Bestemmingen
EU blijft de belangrijkste (interne) markt met circa 80% van de exportwaarde
Nederland fungeert door onder andere de gunstige ligging en uitstekende infrastructuur (Rotterdamse haven, Schiphol en wegennet) als de ‘visdraaischijf’ in Europa. Enerzijds vervult Nederland met de export van diepgevroren pelagische vis (haring, makreel etc.) een belangrijke rol in miljoenen dagelijkse maaltijden in Afrika, anderzijds is Nederland een belangrijke speler binnen Europa in het beleveren van visproducten aan met name (via de groothandel) horeca en grootwinkelbedrijven (zoals retail). Met name in zuidelijke Europese landen wordt veel meer vis geconsumeerd dan in Nederland. De belangrijkste exportmarkten voor Nederlandse vis en visproducten liggen in de EU. Ongeveer 75% van de totale exportwaarde wordt binnen de interne EU markt door Nederlandse bedrijven geëxporteerd. De resterende circa 25% van de export is voor een belangrijk deel diepgevroren pelagische vis die in Afrika wordt afgezet. Duitsland (20%), België (16%), Frankrijk (9%), Italië (8%), Nigeria (4%), Verenigd Koninkrijk (4%) en Spanje (4%) zijn de belangrijkste landen voor wat de exportwaarde betreft. 

De stijgende exportwaarde is in lijn met de mondiale toenemende vraag naar vis, die bekend staat als gezonde eiwitbron. In 2019 was Duitsland nog steeds de grootste afnemer met een exportwaarde vanuit Nederland van circa 0,8 miljard euro. Kijkend naar de exportvolumes exporteerde Nederland het meest naar Nigeria in 2019 (224.000 ton). Deze export bestaat voor het grootste deel uit diepgevroren pelagische hele vis, zoals blauwe wijting (130.000 ton), haring (70.000 ton) en resterend makreel en horsmakreel. Duitsland is qua exportvolume de tweede grootste afzetmarkt met vooral garnalen en in toenemende mate zalmproducten. Verder volgden nog België met veel mosselen (30.000 ton), Egypte (net als Nigeria vooral diepgevroren pelagische vis zoals haring), Frankrijk met varia aan vis maar vooral mosselen en garnalen, China met bevroren kabeljauwachtigen (ook wijting- en koolvissoorten) en Italië met platvis waaronder schol en tong maar ook in toenemende mate inktvis, zalm en schaaldieren zoals langoustine. In het algemeen voor alle afzetmarkten geldt dat zalm en kabeljauw veel verkochte visproducten zijn geworden vanuit Nederland. Beide vissoorten worden qua volume bijna volledig geïmporteerd en in Nederland (verder) verwerkt. Deze soorten zijn in volume de export van schol voorbijgestreefd, De vangstvolumes van deze platvis (schol) dalen al drie jaar achtereenvolgens, maar was desondanks de meest aangevoerde doelsoort (in gewicht) door de Nederlandse kottervisserij in 2019.  

Kies een sector
Contactpersoon
Arie Mol
070 3358226
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page