Mijn agrimatie
v

Agrimatie - informatie over de agrosector

Agrimatie > Themes > Handel en afzet
     
Handel en afzet
Select an indicator
Branchegegevens export - Visserij

Export afgenomen door coronapandemie
9/24/2021

De coronapandemie heeft voor het eerst in zeven jaar gezorgd voor een daling van de exportwaarde in visproducten (inclusief schelp- en schaaldieren). Wereldwijd werd de handel bemoeilijkt door tijdelijke lockdowns met gesloten horeca, lagere consumptie door minder toerisme en logistieke belemmeringen.

De export van vis en visproducten (inclusief schaal- en schelpdieren) uit Nederland is met 2% afgenomen van 4,0 mld. euro in 2019 naar 3,9 mld. euro in 2020. In gewicht uitgedrukt was dit 1.1 mln. kilo in 2020, een afname van 5% vergeleken met een jaar eerder. In de periode 2010-2019 groeide de exportwaarde met 70% (van 2,3 naar 4,0 mld. euro). Vis is één van de internationaal meest verhandelde voedselproducten. Nederlandse bedrijven importeren meer vis dan de hoeveelheid vis die beschikbaar is vanuit het binnenland. De vraag naar vis en zeevruchten is namelijk groter dan het aanbod van in Nederland door de visserijvloot aangevoerde vis. Vissoorten die veel worden geïmporteerd zijn gekweekte zalm, gamba’s, koolvis en tonijn. Voor 2021 wordt een herstel van de handel in vis verwacht tot op het niveau van voor de coronapandemie in 2020. Dit herstel moet vooral komen door versoepeling van overheidsmaatregelen die waren ingevoerd tegen verspreiding van het coronavirus. Ook de verwachte toename van toerisme binnen Europa tijdens de zomervakantie zal leiden tot een toename in de vraag naar visproducten, met name vanuit restaurants en hotels.Bestemmingen: EU bleef de belangrijkste (interne) markt met 77% van de exportwaarde
Nederland verwerkt en verhandelt vis vooral voor de (interne) EU-markt. Het aandeel van de exportomzet naar andere EU-landen ligt al jaren rond de 80%. De resterende export is voor een belangrijk deel diepgevroren pelagische hele vis die in Afrika wordt afgezet. Nederland fungeert als ‘visdraaischijf’ in Europa, door onder andere de gunstige ligging ten opzichte van het achterland en goede infrastructuur. Enerzijds vervult Nederland met de export van diepgevroren pelagische vis (haring, makreel etc.) een belangrijke rol in de voedselvoorziening in Afrika, anderzijds is Nederland een belangrijke speler in het beleveren van visproducten aan horeca (via de groothandel) en grootwinkelbedrijven (zoals supermarkten) binnen Europa.

In 2020 werd ongeveer 77% van de totale exportwaarde van visproducten door Nederlandse bedrijven binnen de EU-markt gerealiseerd. Duitsland en België blijven de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse bedrijven. De totale exportwaarde was verdeeld over Duitsland (21%, met een exportwaarde van circa 0,8 miljard euro), België (16%), Frankrijk (10%), Italië (8%), Spanje (5%), Verenigd Koninkrijk (4%) en Nigeria (4%) als de belangrijkste landen.

Als export wordt uitgedrukt in volume, dan was Nigeria in 2020 de grootste afnemer (191.000 ton). Dat volume heeft een aanzienlijke daling laten zien van 15% vergeleken met een jaar eerder. Logistieke problemen, lagere vangstvolumes en lockdowns in Afrikaanse landen door het coronavirus veroorzaakten deze daling in exportvolume. De export naar Afrikaanse landen bestaat voor het grootste deel uit diepgevroren pelagische hele vis, zoals haring, blauwe wijting, makreel en horsmakreel. Duitsland is qua exportvolume de tweede grootste afzetmarkt met vooral garnalen en in toenemende mate zalmproducten. Verder volgden nog Egypte (net als Nigeria vooral diepgevroren pelagische vis zoals haring); België met veel mosselen; Frankrijk met varia aan vis maar vooral mosselen en garnalen; China met bevroren kabeljauwachtigen (waaronder wijting- en koolvissoorten); en Italië met platvis waaronder schol en tong maar ook in toenemende mate inktvis, zalm en schaaldieren zoals langoustine.
 

Kies een sector
Contactpersoon
Hans van Oostenbrugge
070-3358239
 

Alles over
 • Algemeen
  >
 • Economie
  >
 • Maatschappij
  >
 • Milieu
  >
Meer informatie
Toelichting indicator
Thema omschrijving
Beleidsinformatie
ArchiefTop of page